Test
Bengt Mattson

Det är inte utan viss stolthet jag skriver att jag igår utsågs till "Årets läkemedelsprofil 2009" av Pharma Networks medlemmar.

Stolt mottagare av utmärkelsen
Stolt mottagare av utmärkelsen

Det är kanske lite svårt att se vad som står på diplomet på bilden ovan så låt mig hjälpa till:

Pharma Networks utmärkelse

ÅRETS LÄKEMEDELSPROFIL 2009

har tilldelats

Bengt Mattson

Bengt Mattson har av medlemmarna i Pharma Network framröstats till Årets Läkemedelsprofil 2009.

Motiveringen lyder:

”Bengt Mattson tilldelas utmärkelsen för sitt mångåriga arbeta med att föra in miljö som ett allt viktigare område på läkemedelsindustrins agenda”

Jättekul tycker naturligtvis jag, dels för min egen del att uppmärksammas på detta sätt, men också för att jag ser det som ett tecken på att miljö- och ansvarsfrågorna på allvar har etablerats som en viktig del av denna sektors agenda. Och det är sannerligen inte bara min förtjänst! Om jag skulle hållit någon form av tacktal igår där jag lyfte fram olika personer och organisationer som har stor del i denna utmärkelse så hade det kanske låtit på följande sätt:

"Jag vill börja med att tacka Torbjörn Brorson som var miljöchef på Pharmacia när jag började arbeta med dessa frågor i mitten av 90-talet. Tillsammans med Torbjörn och andra kollegor inom dåvarande Pharmacia jobbade vi mycket med miljöledning och förpackningsfrågor. PVC var en av många heta frågor på den tiden. Jag fick stor hjälp att förstå vikten av en holistisk syn på miljöfrågorna, exempelvis integration av arbetsmiljöfrågeställningar, av bland andra Lennart Rudholm. Frågorna kom att få en allt större betydelse för sektorn som sådan genom de pionjärinsatser som Åke Wennmalm och Bosse Gunnarsson, SLL respektive Apoteket AB, gjorde kring läkemedel och miljö under de första åren av 2000-talet. Under dessa år så gav Recip, och deras miljöchef Åsa Bergström, fokus åt miljöfrågorna då de som första läkemedelsindustri på allvar började titta på green branding. Den rapport som Läkemedelsverket lämnade 2004, under Anna-Karin Johanssons ledning, om läkemedel och dess miljöeffekter satte frågan i ytterligare fokus. Den ledde till ett enormt kul och spännande samarbete mellan Läkemedelsindustriföreningen (där jag fick axla manteln som ordförande i miljökommittén), SLL, Apoteket, Läkemedelsverket och SKL med att utveckla världens första, och fortfarande unika, miljöklassning av läkemedelssubstanser. I samband med denna grupperings arbete här på hemmaplan så jobbade även Gisela Holm, från AstraZeneca, och jag med en internationell arbetsgrupp under formidabel ledning av Dave Taylor (också från AstraZeneca). I detta arbete vill jag också lyfta fram min kollega Frank Mastrocco i New York. Ännu en fantastik arbetskamrat! Det är även viktigt att påtala betydelsen av LIF:s VD Richard Bergström, utan hans tydliga vison och förståelse för miljöfrågans ökade betydesle, hade aldrig LIF kunnat driva på utvecklingen, inte bara här i Sverige, utan globalt inom industrin. Självklart förtjänar hela LIF:s miljökommitté att lyftas fram och duktiga medarbetare på LIF:s kansli (Inger Näsman, Anita Finne Grahnén, Matilda Persson, Rikard Pellas och Erik Fredholm). Jag vill passa på att även här tacka IVL, och framför allt Andreas Woldegiorgis, Jeanette Green och Åke Iverfeldt, för deras bidrag till hela miljöklassningens framgång. En ytterligare viktig händelse som medförde ytterligare fokus på miljöfrågan för läkemedelsindustrin var då Cecilia de Pedro (idag på AstraZeneca) och Joakim Larsson från Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs Universitet fann stora utsläpp av läkemedelsubstanser från ett reningsverk som renar avlopp från fabriker i Hyderabad i Indien. Denna upptäckt ledde till det regeringsuppdrag som Läkemedelsverket redovisade kring ökade miljökrav på läkemedelstillverkning i dec 2009. Charlotte Unger på LV vill jag också tacka för det utmärkta samarbete som vi har inlett för att jobba med dessa problemsställningar. En viktig del av det samarbetet är såklart hur MistraPharma-projektets resulktat skall komma till användning. Jag vill såklart passa på att tacka projektledarna och projektmedarbetarna inom MistraPharma för deras arbetsinsatser, och mina styrelsekollegor i MistraPharma-projektet. Det skall bli enormt spännande att se hur projektet utvecklas under de kommande åren. Och sist men inte minst alla nuvarande medarbetare inom Pfizer, såväl här i Sverige som globalt, som ständigt givit mig den support som behövts och som tillsammans med mig nu är ute på en grön resa: "Pfizer is on a green jorney" - det skall bli enormt kul att se varthän resan tar oss....

Och så vill jag tacka mina nära och kära förstås, men det visste ni ju redan. Utan dem så är jag ingenting..."

Test
Bengt Mattson