Test
Bengt Mattson

I am so proud! Yesterday I was honored the award "Årets Kvinnohjärta 2011" (roghly translated to Woman's Hearth of the Year 2011) by Sollentuna Kvinnojour ("the Women's Shelter in Sollentuna Municipality") from the hands of their chairperson Maria Nettersand.

Maria Nettersand and I
Maria Nettersand and I

Pfizer has collaborated with the Sollentuna Kvinnojour for two years now. The ultimate vision for the collaborative work is to find a 100% completely secure process, with guaranteed confidentiality, for mistreated and battered women to find adequate treatment within Swedish health care. Their identities or where they are being treated must not ever be revealed to anyone. If that happens, and yes it has happened, these women and their children could often be brought back to the hell they managed to escape from...

I am so honored to have received the award "Årets Kvinnohjärta 2011" and very touched and almost embarrassed over the way the nomination was worded:

Sollentuna Kvinnojour tilldelar

Bengt Mattson

utmärkelsen

ÅRETS KVINNOHJÄRTA 2011

I sin roll som CSR-ansvarig på Pfizer AB har Bengt uppvisat ett starkt engagemang för alla människors lika värde och för att alla människor har rätt till att leva ett liv utan våld.

Genom att gå utanför den traditionella synen på företags sociala ansvar har Bengt låtit Pfizer bli en föregångare som vi på Sollentuna Kvinnojour hoppas att många skall följa.

Bengt som person uppvisar stor empati och civilkurage. Han har en humanistisk människosyn och arbetar aktivt för att alla människor är värda att få samma möjligheter i livet. Bengt är helt enkelt en god person med ett stort hjärta som okar och vågar stå på våldutsatta kvinnors och barns sida.

I wish to once again express my deepest gratitude to Sollentuna Kvinnojour for the award. I am very proud and honored! And thanks to Anki Elken for taking the picture above. A valuable memory!

Test
Bengt Mattson