Test
Bengt Mattson

Nu när skolorna har börjat och folks semestrar är slut kommer arbetet igång alltmer på allvar. Dags även för mig att lämna det vackra vinterlandskapet bakom mig - men inte är det lätt, det är ju så sagolikt vackert!

Romme, Borlänge, i vinterskrud
Romme, Borlänge, i vinterskrud

Denna vecka har för mig framförallt gått i "intressentdialogens tecken". Jag har haft glädjen att få chansen att diskutera vårt CSR- och miljöarbete med såväl externa som interna intressenter. I onsdags exempelvis träffade jag studenter från det biomedicinska programmet på Karolinska Institutet. Dessa studenter kommer såklart med stor sannolikhet att i framtiden jobba inom Life Science och läkemedelsindustrin eller inom någon av våra myndigheter eller på andra ställen inom hälso- och sjukvårdssektorn. Kul och lärorikt för mig att få en inblick i vilka frågeställningar de anser centrala och vad de anser utgör en god arbetsgivare. Jag är starkt övertygad om att morgondagens arbetskraft kommer kräva att deras arbetsgivare är ansvarstagande inte bara i den direkta närmiljön utan varhelst i världen som det finns verksamhet.

I går deltog jag i Stockholms Läns Landstings (SLL) intressentdialog i processen de driver för att ta fram sitt nya miljöprogram som skall gälla 2012 till 2016. Det är enormt stimulerande att diskutera med kunnigt och kompetent folk representerande så olika typer av verksamheter som SLL:s olika intressenter. Verksamheten inkluderar ju såväl kollektivtrafik som hälso- och sjukvård. Det är klart att perspektivet blir brett!

Just nu har jag precis avslutat en diskussion med ett antal Pfizermedarbetare kring hur vi bättre kan nå ut med vårt CSR- och miljöarbete och mer framgångsrikt ha en dialog med våra intressenter om hur de kan hjälpa oss i vårt arbete och hur vi kan skapa mervärde åt dem genom våra initiativ. Jag är övertygad om att olika typer av partnerskap inom CSR- och miljöområdet mellan olika offentliga aktörer, offentliga aktörer och näringsliv samt andra innovativa konstellationer är en framgångsfaktor. Vi kan alla hjälpa varandra på olika sätt att nå de olika miljö- och CSR-politiska mål som finns inom organisationerna och verksamheterna. Men för att detta skall bli möjligt är det viktigt att det skapas marknadsmodeller som ger incitament till de olika aktörerna att arbeta långsiktigt med CSR och miljö. Som jag kommenterat här på bloggen redan tidigare, senast i samband med att Läkemedelsverket (LV) publicerade sin rapport kring miljökrav och läkemedelstillverkning i december anser jag att en ny modell som starkare väger in andra parametrar än kronor och ören är viktigt för en positiv utveckling:
"Att ekonomin ofta blir styrande är det många som vittnar om. Priset styr både när det handlar om landstingens och regionernas upphandlingar av läkemedel där man utöver den medicinska effekten nästan fullt ut tittar på priset, samt vid så kallad generikasubstitution till den billigaste lågpriskopian när vi köper/hämtar ut ett förskrivet läkemedel på ett apotek. Att även miljöhänsyn bör vägas in i den beslutskedja som avgör vilken tillverkares produkt som jag som patient tar är naturligtvis rimligt, så länge den medicinska effekten och säkerheten är garanterad. Att en total fokus på “prispress, prispress, och prispress” leder till att vissa företag tar genvägar, och bland annat slarvar med miljöhänsyn och socialt ansvarstagande, är ju sen tidigare välkänt från många olika branscher."

På måndag träffar jag Charlotte Unger, LV:s miljöchef, för en fortsatt diskussion och intressentdialog. Det ska bli spännande - jag har som sagt var en stark tro på att vi genom samarbeten kan nå enorma framgångar tillsammans!

Test
Bengt Mattson