Test
Bengt Mattson

Erik Haeffler
 
Idag diskuterade Erik Haeffler (på bilden ovan - vice president, Manufacturing Services & Head of CSR, Recipharm) och jag, under Birgitta Karpesjös (Apotekarsocieteten) ledning frågan om Sverige är ett föregångsland inom miljö och läkemedel på Läkemedelskongressen (#LMK17). Jag inledde med en beskrivning av vad som har gjorts, var vi står idag, och var vi önskar befinna oss imorgon. Mycket av de perspektiven känner ni som följer mig regelbundet här på bloggen väl igen. Sverige har definitivt varit ett föregångsland länge, allt sedan landstingen och apoteken började ställa frågor till oss i industrin i början av 00-talet, om läkemedelssubstansernas eventuella miljöpåverkan. Frågor som sedemera ledde till att LIF tog initiativet att börja publicera miljöinformation på Fass.se (https://www.fass.se/LIF/menydokument?userType=2&menyrubrikId=1410). Genom landstingens fortsatta arbete med att ställa hållbarhetskrav i samband med offentlig upphandling (läs mer om detta i exempelvis detta blogginlägg: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/uppfoljning-av-hallbarhetskrav-i-den-offentliga-upphandlingen/) och det stora MistraPharma-projektet (http://www.mistrapharma.se/) har Sverige fortsatt vara en föregångare. Den svenska industrin, genom branschföreningen LIF men också genom de enskilda företagen, har varit en stark pådrivare inom den internationella industrin, och de svenska apoteksaktörerna ligger även de långt framme ur ett internationellt perspektiv.

Jag gav exempel på detta i  mitt föredrag och tittade även framåt där jag önskar se bland annat att regeringen öppnar för miljöhänsyn inom ramen för det generiska utbytet (läs mer om det på http://www.ansvarsblogg.se/miljo/nar-ska-svenska-regeringen-trycka-pa-den-grona-knappen/). Ska Sverige behålla ledartröjan inom området miljö och läkemedel anser jag att det behövs ett par tydliga beslut och initiativ från regeringens sida. Och miljöincitament inom det generiska utbytet vore en mycket stark signal om att frågan anses viktig. Ett litet land som Sverige kan inte lösa alla problem såklart, men vi är en utmärkt "pilotmarknad" för initiativ av detta slag.

Erik Haeffler gav mycket konkreta exempel från Recipharm hur ett enskilt läkemedelsföretag agerar när de har satt hållbarhet tydligt på agendan, när hållbarhet ses som en central del i affärsstrategin.

Från industrins sida är vi redo att fortsätta arbeta för att Sverige förblir ett föregångsland - vill regeringen bidra till detta genom att fatta de beslut som behövs?

Test
Bengt Mattson