Test
Bengt Mattson

Jag har många gånger skrivit om problematiken med antibiotikaresistens (AMR, AntiMicrobial Resistance) här på bloggen. Några exempel:

- AMR, ett av de tre största hoten mot den globala folkhälsan
- Läkemedelsindustrin tar krafttag mot antibiotikaresistensutvecklingen
- AMR Industry Alliance, tillverkning och miljöhänsyn
- AMR-seminarium på Arendalsuka

I det sista exempelt ovan, då jag beskrev flera olika perspektiv på AMR-problematiken, presenterade jag viktiga komponenter i en Antibiotikastrategi:

- Responsible use (both human and animal). And responsible means restrictive.

- Adherence: patients must complete their treatments

- if they are terminated prematurely there is a great risk of renewed illness.

- Important to ensure that the "infection pressure" in society is as low as possible to enable limited need of treatment

- Using preventive measures can reduce the infection pressure. Prevention means

---Good hygiene / sanitation in health care

---Use of vaccines

- New incentives / business models for

--- Research and development into new antibiotics

--- To ensure that both new and older antibiotics will "be on the shelf" in healthcare when needed

--- Green procurement programs and/or green incentives in reimbursements systems (e.g. "generic substitution system")

- Ensure that there are no unacceptable amounts of antibiotics substances released from manufacturing

 

Och en del av en dylik strategi, nämligen "new incentives/business models for new antibiotics" diskuterade jag på Sveriges Radio Ekot 16.45 i lördags (26 januari): "Brittiskt förslag ska ge ny antibiotika".

Lyssna på inslaget och läs också på lif.se om vikten av att inte bara Storbritannien utan också Sverige vågar börja testa dessa så enormt välbehövliga nya affärsmodeller.

 

Test
Bengt Mattson