Test
Bengt Mattson

Idag ordnade Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket Antibiotikaforum 2018. Antibiotikaforum är ett årligt evenemang med det tydliga budskapet Skydda antibiotikan. Vill ni läsa om tidigare seminarier så kan jag bland annat hänvisa till mitt ganska långa blogginlägg från Antibiotikaforum 2014. 2014 diskuterades bland annat miljöfrågan ganska ingående, men i år lades all fokus på prevention, dvs insatser för att förebygga infektioner. Jag har många gånger tidigare påtalat vikten av många olika instaser för att kunna vara lyckosam i kampen mot antibiotika. Och prevention, vilket bland annat inkluderar vaccinationer, är en mycket viktig del i det arbetet och en självklar del av en "Antibiotikastrategi", som exemplevis kan se ut på detta sätt:

- Responsible use (both human and animal). And responsible means restrictive.

- Adherence: patients must complete their treatments, if they are terminated prematurely there is a great risk of renewed illness.

- Important to ensure that the "infection pressure" in society is as low as possible to enable limited need of treatment.

- Using preventive measures can reduce the infection pressure. Prevention means

---Good hygiene / sanitation in health care

---Use of vaccines

- New incentives / business models for

--- Research and development into new antibiotics

--- To ensure that both new and older antibiotics will "be on the shelf" in healthcare when needed

--- Green procurement programs and/or green incentives in reimbursements systems (e.g. "generic substitution system")

- Ensure that there are no unacceptable amounts of antibiotics substances released from manufacturing

 

Vill du ta del i mer detalj av vad som diskuterades på dagens Antibiotikaforum så titta in på twitter på hashtaggarna #skyddaantibiotikan och #antibiotikaforum

Test
Bengt Mattson