Test
Bengt Mattson

Jag har flera gånger här på bloggen diskuterat olika perspektiv på ansvarsfullt företagande och CSR. Det kan handla om miljöarbete, om olika former av välgörenhetsinsatser, om anti-korruptionsarbete, om arbetsförhållanden och respekt för mänskliga rättigheter, om bevarande av kulturarv och så vidare. Alla olika aspekter bidrar förstås till att forma bilden av företaget och kan hjälpa eller stjälpa företagets ambitoner att postionera sig i samhället och på en marknad.
Pfizer i Sverige har starka kopplingar till den konststiftelse som äger och förvaltar tavlor och andra konstverk som samlades samman främst under åren med Procordia och Pharmacia. Jag är föreslagen att sitta i konststiftelsens styrelse. Det vore för mig en ära - och det skulle förena nytta med nöje. Jag älskar konst och annan kultur, och jag anser att jag i min professionella roll som CSR- och miljöchef även har ett ansvar att bidra till att kulturarv förvaltas väl.
En liten fråga till er för att sprida intresset för kultur: Vet ni vem som är konstnären till dessa verk (ni har god hjälp av signaturen...)?

Who is the artist? Who is the artist?

 

 

Recognise the signature? Recognise the signature?

 
ENGLISH SUMMARY: CSR includes a lot of different topics. One of them could be responsible cultural activities. I have been nominated to the board of the foundation who owns and maintains several paintings and sculptures which used to be part of Procordia/Pharmacia (today Pfizer). It would be an honor!
I have given a little quiz here at the blog today: Who is the artist to these sculptures?
 

Test
Bengt Mattson