Test
Bengt Mattson

Jag har de senaste åren skrivit många blogginlägg gällande antibiotikaresistensproblematiken. Ett av de perspektiv som har funnits med i alla de olika inläggen är miljöperspektivet - och då främst utsläpp av antibiotikasubstanser från tillverkning. Några av de olika initiativ som industrin har tagit för att minska utsläppen, med målet att alla oacceptabla utsläpp från tillverkningen ska upphöra, beskrivs bland annat i blogginlägget från 20 september 2016 "Läkemedelsindustrin tar krafttag mot antibiotikaresistensutvecklingen".

Och det är med glädje jag idag berättar om den senaste utvecklingen gällande arbetet med ökad miljöhänsyn och -kontroll i samband med tillverkning av antibiotika. IFPMA, den internationella läkemedelsindustriföreningen och "ägare" av initiativet AMR Industry Alliance, har nu publicerat dels riktlinjer för tillverkning av antibiotika (AMR Industry Alliance Manufacturing Framework) och dels en lista med "gränsvärden" (PNECs - predicted No-Effect Concentrations), AMR Industry Alliance Antibiotic Discharge Targets.

Jag rekommenderar er alla att besöka AMR Industry Alliance website gällande tillverkning och miljöhänsyn. Enormt mycket värdefull och spänannde information finns det där.

Test
Bengt Mattson