Test
Bengt Mattson

Ytterligare en späckad dag i Almedalen. Något annorlunda dock mot mina tre föregående dagar. Idag stod Pfizers egna seminarium eller seminarium anordnade av samarbetspartners till oss i fokus för mig. Dagen inleddes med seminariet "Vi får det vi betalar för eller? - ett seminarium om vårdval" som vi anordnade för att diskutera om de ersättningsmodeller som implementerats i anslutning till vårdvalet verkligen resulterat i att patientens bästa satts i centrum.

Seminariet, under ledning av Erik Blix, inleddes av Torbjörn Larsson, Vårdalsstiftelsen. Han gav oss bland annat 10 budord som han ville skulle ligga till grund för en värdebaserad hälso- och sjukvård. Ett av dessa budord lyder på följande sätt: "Ställ dig alltid frågan ifall du vågar att själv bli sjuk i det sjukvårdssystem som du varit med och beslutat om". Är svaret nej på den frågan - då är det hög tid att agera!

Torbjörn Larsson, Vårdalsstiftelsen
Torbjörn Larsson, Vårdalsstiftelsen

Torbjörns inledning följdes av en paneldebatt som innehöll representanter från såväl hälso-och sjukvården och patientföreningar som vår egen medicinske direktör Johan Brun. Ett par av de citat som jag fastnade för var dessa:

- Vi måste hitta patientperspektivet
- Titta på hälso- och sjukvården ur patientens och medborgarens perspektiv, inte ur systemets perspektiv
- Vi vill nog alla se en stärkt patientmakt men om man tittar på de vårdvalsdiuskussioner som förts så har de i mångt och mycket snarare handlat om marknaden och de olika företagens möjligheter.

Panel på Pfizerseminariet 1 juli
Panel på Pfizerseminariet 1 juli

Sammanfattningsvis måste jag erkänna att jag tycker att diskussionen delvis trampar vatten. Vi behöver alla hjälpas åt för att tillse att vi tydligare diskuterar värden och värderingar. Vilka vill vi sätta i centrum? Och om svaret är patienter - vilka system måste vi då bygga kring detta?

Diskussionen om värderingar och vad en god hälsa egentligen handlar om återkom på GoodPoints seminarium "Piller på villovägar - hur kan läkemedel bli långsiktigt hållbara för ekonomi, hälsa och miljö?". På detta seminarium satt jag själv i panelen men lät mig ändock imponeras och entusiasmeras av Hans Winbergs, från tankesmedjan Leading Healthcare och IFL vid Handelshögskolan i Stockholm, inledande föredrag.

Hans Winberg på Goodpoints seminarium
Hans Winberg på Goodpoints seminarium

Hans hjälpte oss alla att förstå vikten av en fungerande samverkan mellan alla olika inblandade aktörer i svensk hälso- och sjukvård, inklusive läkemedelsindustrin oich relevanta myndigheter. Jag tror vi alla var överens om att vi behöver fokus såväl på patientens behov som på en tydlig värdebaserad vision om vad som är god hälsa. Jag tog mig själv friheten att citera några av Torbjörn Larssons budord i detta sammanhang:

- Vi behöver mer snack och mindre verkstad
- Livets mening är inte att hålla budgeten

Låt oss hoppas att vi alla kan mötas i en fördjupad diskussion om vilka värderingar som vi alla kan dela och vad som är "god hälsa". Självklart skall detta, tillsammans emd den enskilda patientens önskemål, styra verksamheterna!

Efter denna paneldiskussion sprang jag vidare till SAMBA:s seminarium kring projektet Dizza Tobak. Jag skulle agera moderator i en diskussion med Björn Fries, chef vid Stockholms preventionscentrum, och Fredrik Söderhielm, A Non Smoking Generations generalsekreterare. Det var verkligen intressant att lyssna på de erfarenheter som Björn F har bland annat från sitt arbete som narkotikautredare. Det kan inte råda något tvivel om att droger av olika slag, inklusive tobak som ofta blir en inkörsport till tyngre droger, är ett stort samhällsproblem. Flera av Björns perspektiv faller väl in i arbetet kring SAMBA:s kampanjarbete med barn och ungdomar i utanförskap. Fredrik S beskrev de erfarenheter och lärdomar som A Non Smoking Generation dragit av 30 års arbete. Det står klart att inte bara informationskampanjer och upplysning räcker till. Lagstiftning om minskad tillgänglighet kan behövas likväl som arbete med att bekämpa de negativa konsekvenserna av sociala hierarkier i skolklasserna. Det blev en bra debatt om tobaksproblemet och olika idéer om hur problemet kan lösas efter Björns och Fredriks inledningar. Det får mig att känna positivism inför lanserinmgen av Dizza Tobak 2.0 - en interaktiv tobakspreventionstävling under kommande läsår. Hjärtligt välkomna in i tävlingen - tillsammans skall vi vinna över tobaken! Efter själva samtalet följde en möjligheter för seminariets besökare att titta igenom alla de 230 bidragen som inkom i årets skoltävling.

Dizza Tobak tidningar
Dizza Tobak tidningar

Jag hoppas verkligen att Dizza Tobak växer ytterligare till kommande år. Det är en fantastiskt möjlighet vi har för att minska och långsiktigt helt eliminera tobaken som ett barn- och ungdomsproblem. "Kraftsamling för barnen" skall hjälpa oss alla att få upp barn- och ungdomsfrågan på den politiska dagordningen inför valet 2010. Redan nu kan vi hälsa er välkomna till en partledardebatt den 19 augusti nästa år - då skall vi enkom diskutera och finna lösningar på barn- och ungdomsproblemen!Kvällen avslutades sedan med Mona Sahlins presentation i Almedalen, om vilken ni kan läsa mer på makthavare.se och på MiljöAktuellt, samt på Svenskt Näringslivs mingel för att celebrera att vi från och med idag är ordförandeland i EU.

Nej, nu är det hög tid att sova - god natt önskar en trött Bengt!

Test
Bengt Mattson