Test
Bengt Mattson

Ytterligare en fantastisk dag i Almedalen. Så många bra seminarier, och egentligen ingen rimlig chans att hinna med allt man vill. Jag ska försöka sammanfatta min andra dag här i Visby. Jag ska försöka hålla mig något kortare än vad brukligt är för mig. Jag har fått viss kritik från några av mina läsare här på bloggen att jag använder för många ord... Men det är svårt att låta bli att "svamla på" när man känner sig engagerad!

Och jag måste tillstå att jag blev enormt engagerad av förmiddagens seminarie i regi av Stockholms Universitet (SU): "Efter FN:s klimatpanel - kärnfrågor inför klimatmötet i Köpenhamn". SU hade ställt upp med 6 av sina mest prominenta medarbetare för att beskriva klimatfrågan ur ett vetenskapligt perspektiv. Med tanke på den stora fokus som klimat- och miljöfrågan har fått här i Almedalen och den enormt tydliga orienteringen mot klimatmötet i Köpenhamn var det spännande att få höra "vad klimatfrågan verkligen handlar om". Jag måste säga att seminariet var ett av de bästa jag sett på mycket länge - inte bara här i Almedalen utan generellt sett. Och det är ganska fantastiskt att ett seminarieum med den höga kvalitet som detta är gratis - det hade kostat minst 10 000 kronor att delta i "på hemmaplan". Almedalen bjuder på fantastiska möjligheter för de som vill förkovra sig och ta del av den allmänna debatten!

Kunnig panel från SU
Kunnig panel från SU

SU:s kunniga föreläsare berättade bland annat:

- "Det mesta tyder på att det kommer bli svårt att begränsa uppvärmningen till 2 grader"

- "Det finns stor osäkerhet fortfarande kring hur partiklar påverkar uppvärmningen"

- "Sotpartiklar, bland annat från öppen förbränning vid matlagning i utvecklingsländerna, spelar nog en större roll än vad vi trott hitintills"

- "Höjning av havsytan som resultat av smältande inlandsisar och andra glaciärer är nog inte ett av de största direkta problemen som vi står inför med klimatförändringarna"

De korta sammanfattande kommentarerna som jag gett här kan synas relativt enkla och självklara, men presenterade i sitt sammanhang gav de en djupare förståelse för frågans komplexitet. Jag uppmanar er alla att om ni vill ta del av mer av en mer djuplodande information så kontakta SU:s presschef [email protected]

Jag vill också passa på att hänvisa den intresserade till Pfizers globala webbplats där vi beskriver vårt klimatarbete under "Energy and Climate Change" samt än en gång publicera det sammanfattande diagram som visar hur vi har jobbat med minskning av utsläpp av klimatgaser. En minskning med 43% indexerat mot försäljning (motsvarande nästan 20% i absoluta tal) av utsläppen mellan 2000 och 2007 och ett mål att minska med ytterligare 20% i absoluta tal till 2012.Jag gick sedan vidare till Sustainable Innovations seminarium "Är Sverige det energieffektiva föredömet om 20 år?". En paneldiskussion fördes av bland andra Birger Schlaug och Birgitta Resvik från Svenskt Näringsliv.

Paneldiskussion om energieffektivitet
Paneldiskussion om energieffektivitet

Debatten behandlade bland annat frågeställningarna

- "Är det stora infrastrukturlösningar eller små idéer och initiativ som bäst leder till ökad energieffektivitet?"

- "Är det staten eller enskilda individer som är den viktigaste aktören?"

- "Är det en samsyn om valet av lösning som är det bästa eller gynnas vi alla av att en mångfald av olika idéer får utrymme?"

- "Ska initiativen drivas av staten eller av näringslivet?"

- "Ska vi se Sverige som en enskild "fabrik" eller som en spelare på en större global marknad?"

Jag får tillstå att svaren på desa frågeställningar till stor del blev hängande i luften men det var intressant att höra bland annat Birger Schlaug så tydligt påpeka bristen på en tydlig vision om varthän vi vill att samhället skall gå. "Vi behöver såväl nya politiker som näringslivstoppar" enligt Birger S. Det är kanske ett starkt påstående men jag kan hålla med honom så långt att även jag av och till känner avsaknad av "den stora visionen". I vilken riktining vill vi gå? Att bara säga att vi skall vara "utsläppsneutrala år 2050" som alla i panelen skrev under på riskerar att bli något innehållslöst om det inte fylls med tydligare ambitioner. Vad betyder utsläppsneutral? Hur tar vi hänsyn till vår konsumption i ett dylikt scenario?

Jag närvarade sedan vi Röda Korsets presskonferens där de delade ut årets Journalistpris till Randi Mossige-Norheim för hennes radiorepotage om en asylsökande mamma från Vitryssland som trots att hon utsatts för våldtäkter från vitrysk polis idag lever som gömd flykting i Sverige efter avslag på asylansökan.

Röda Korsets journalistpris 2009
Röda Korsets journalistpris 2009

En enormt stark upplevelse då Bengt Westerbergs och Randis dialog kompletterades med utdrag ifrån radiorepotaget där den vitryska kvinnans son gav sin bild av deras situation - helt omöjligt att hålla tillbaka tårarna... Bengt W poängterade tydligt att han anser att ansvariga myndigheter ställer för höga krav idag vad gäller asylskäl samt att det torde vara rimligt att kräva att flyktingar erhåller en ny chans till prövning efter ett antal år som gömda i Sverige.

Ett ytterligare seminarium som beskriver våra medmänniskors, och speciellt barn och ungdomars utsatthet, var Fryshusets "Ingen älskar ett barn som inte lyckas". Titeln på seminariet anknyter till Björn Afzelius sångtext som innehåller följande geniala uppmaning:

"Vill du bli respekterad av din avbild så får du visa din avbild respekt"

På seminariet deltog förutom några av Fryshusets egna medarbetare som presenterade initiativen "Din bror", "Brobyggarna" och "United Sisters" även Gustav Fridolin och Sofia Falk.

Fryshusets seminarium
Fryshusets seminarium

Gustav F tog avstamp i sin bok "Blåsta - nedskärningsåren som formade en generation" och Sofia F beskrev sina egna erfarenheter om hur hon med åren lärt sig att inse att "jag duger som jag är". Sofia driver idag bland annat wiminvest som arbetar med att ta fram kvinnliga förebilder inom näringslivet. Gustav och Sofia - vilka enormt duktiga och engagerande "unga vuxna"! Detta seminarie har som ni säkert förstår många direkta kopplingar till vår samarbetspartner SAMBA:s arbete med "Kraftsamling för barnen". Fryshuset är en av SAMBA:s medlemsorgansiationer. Vårt samarbete med SAMBA sker som ni säkert redan vet inom ramen för det tobakspreventiva projektet Dizza Tobak.

Dag 2 i Almedalen avslutades sedan för min del med partiledartal i Almedalen (Jan Björklund) samt två "mingel". Dels SKL:s mingel där ansvaret för kulturekonomin och kulturpolitiken diskuterades samt SKTF:s och Rättvisemärkts event. Utmärkta tillfällen att knyta nya kontakter och bredda nätverket!

Kulturdiskussion på SKL:s mingel
Kulturdiskussion på SKL:s mingel

Jag kan bara tacka och bocka för ytterligare en spännande och lärorik dag! För övrig information om dagens händelser i Almedalen hänvisar jag till makthavare.se samt Miljöaktuellts webbplats.

Test
Bengt Mattson