Test
Bengt Mattson

Stefan L lanserar Agenda 2030


Igår samlades representanter från industri, civilsamhället, akademi och det offentliga på Folkets Hus i Stockholm för att tillsammans med regeringen lansera Agenda 2030 - Sveriges arbete för att nå de Globala målen. Jag hade glädjen att delta efter en inbjudan från Stefan Löfven och de tre ansvariga stadsråden (Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin) - kul, intressant och spännande. Några av mina reflektioner från dagen återfinns på twitter under hashtaggarna #globalamålen och/eller #Agenda2030. Jag gav också några kommentarer från konferensen på nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden igår:


"Regeringen har i dag samlat aktörer som bedöms vara viktiga för att Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken med genomförandet av den globala utvecklings- och hållbarhetssatsningen Agenda 2030.

Läkemedelsindustriföreningen är representerad av Bengt Mattson, som arbetar med hållbarhetsfrågor på Pfizer och Läkemedelsindustriföreningen.

– Läkemedelsindustrin och andra delar av industrivärlden är i högsta grad en del av lösningen om vi ska nå de globala utvecklingsmålen, säger Bengt Mattson. Han är sedan våren 2015 även ordförande i företagsnätverket CSR Sweden, som är inriktat på bolagens samhällsansvar och samhällsengagemang. Inbjudan till mötet kom direkt från statsministern.

– Sett ur ett humanitärt perspektiv är det ju självklarhet att ställa sig bakom utvecklingsmål som god hälsa och rent vatten för jordens befolkning. Men det finns ett starkt egenvärde för industrin att säkerställa en global hållbar utveckling. Det går inte att göra affärer på en planet som faller samman, säger Bengt Mattson. Ett engagemang stärker dessutom både sammanhållningen och motivationen hos industrins anställda.

– En stor del av de framtida konsumenterna är människor som i dag lever i utvecklingsländer. Vi måste säkerställa att dessa utvecklingsländer får en god hållbar utveckling och tillväxt. Det är där våra framtida affärer ska göras, säger Bengt Mattson.

Enligt Bengt Mattson arbetar läkemedelsindustrin på branschnivå och enskilda företag såsom Pfizer, AstraZeneca, GSK, MSD direkt med många av de globala målen.

Exempel på initiativ och handlingsprogram inom dessa områden finns på företagens hemsidor och via annan kommunikation. Några av de mest centrala utvecklingsmålen:

* god hälsa och välbefinnande

* rent vatten och sanitet för alla

* hållbar energi för alla

* anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

* hållbar industri, innovationer och infrastruktur

* hållbar konsumtion och produktion

* bekämpa klimatförändringarna

* ekosystem och biologisk mångfald

Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling hösten 2015 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Du kan följa Bengt Mattsons arbete med hållbarhetsfrågor på hans blogg www.ansvarsblogg.se."


En ytterligare kommentar, som jag delvis luftade på twitter igår, gäller frånvaron av Näringsdepartementet och ministern Mikael Damberg igår. Det är min övertygelse att Näringsdepartementets aktiva deltagande i arbetet är centralt för att säkerställa framgång. Vi måste alla samverka för att nå framgång i arbetet med de Globala målen och näringslivet är en viktig aktör, och då tror jag att Näringsdepartementets aktiva deltagande i processen från Regeringskansliets sida är mycket viktigt!

Test
Bengt Mattson