Test
Bengt Mattson
Finns det risk för att CSR- och miljöarbete sätts på undantag i en svajjig ekonomi? Kan en kommande lågkonjunktur förhindra en fortsatt positiv utveckling inom CSR-området? Nej, jag tror inte det. Om det är någon gång som det är extra viktigt att fokusera på CSR så är det nu! Bra CSR-arbete är vanligtvis en god garanti för långsiktighet och hållbarhet. Jag vill hävda att ett framgångsrikt CSR-arbete inte bara minskar affärsriskerna genom att minimera exponeringen för skador och olyckor, badwill, dyra framtida saneringar, och förlorade affärer. Ett framgångsrikt CSR-arbete skapar självklart också positiva värden, vare sig det handlar om att bygga varumärke, vinna nya affärer eller om det handlar om rena kostnadsbesparingar. Jag tänkte idag ge två exempel, av väldigt olik karaktär, på viktiga CSR-aktiviteter. Aktiviteter som är minst lika viktiga i en lågkonjunktur som när ekonomin växer. Det första exemplet är hämtat från Pfizer och handlar om affärsetik. Jag tycker att det kan vara värt att påpeka vikten av att aldrig, aldrig någonsin - vare sig när ekonomin växer eller om lågkonjunkturens vindar blåser kallt - tumma på de affärsetiska reglerna. I vår affärsverksamhet omgärdas vi av en mängd regler som finns på plats för att det aldrig ska kunna misstänkas att våra produkter hamnar hos våra patienter genom otillåtna handlingar. Umgänget mellan oss inom industrin och alla olika medarbetare inom hälso- och sjukvården är mycket stramt reglerat - och detta är något positivt! Detta bygger förtroende inte bara mellan oss olika aktörer utan är också en förutsättning för ett stort förtroende hos myndigheter och allmänhet. Dessa affärsetiska regler finns att läsa bland annat på LIF:s (Läkemedelsindustriföreningen) hemsida. Pfizer i Sverige har också tagit fram ett internt regelverk som sammanför de olika lagar och regler, samt vår globala interna "code of conduct", vi har att efterleva - denna regelsamling kallar vi PARIS (Pfizers Affärsetiska Regler i Sverige). Jag tror att det kan vara i lågkonjunkturen som "agnarna kommer att skiljas från vetet" - vi ska definitivt tillhöra vinnarna! Gott affärsetiskt uppträdande är för mig en "license to operate". En annan aktör som jag också tror kommer att klara sig bra är McDonalds. Som jag skrev i mitt blogginlägg den 25 oktober tycker jag att de arbetar väldigt framgångsrikt med sin CSR-strategi. Ett utmärkt exempel på detta är hur de nu omvandlar ett tidigare avfall (frityroljan) till ett värde (biodiesel). Ett utmärkt exempel på en ekonomiskt lönsam miljöinvestering - jättesnyggt!

Från avfall till värde
Från avfall till värde

Jag tycker det är extra kul att ett dylikt mycket bra exempel kan hämtas från McDonalds, av den enkla anledningen att det är ett bolag som alla har en uppfattning om - antingen positiv eller negativ. Oberoende av den uppfattning man har är det dock klokt att ta till sig de goda exempel man kan hitta - att förvandla ett kostsamt avfall till ett värde är ett gott exempel. Här nedan hittar du ett utdrag från den information som McDonalds gått ut med om sitt initiativ. Hjälp till att marknadsföra goda exempel - det lär vi oss alla av, och vi behöver lägga fortsatt krut på dessa goda idéer i den nu svajjiga ekonomin! Från avfall till värde: Återvunnen pommes frites-olja ger vinst för miljön och McDonald’s Det är innebörden av det avtal som slutits med MBP-Group som arbetar med att göra drivmedel av alternativa energikällor. Avtalet innebär att McDonald’s får betalt för något som tidigare sågs som avfall, och som kostade avsevärda summor att få bortforslat från restaurangerna. Frityroljan samlas in av Sveprol (dotterföretag till MBP-Group) på McDonald’s cirka 230 restauranger. Frityroljan omvandlas till naturbiodiesel av samarbetsparten MBP-Group som arbetar med ”andra generationens oljor”, till skillnad från så kallad virgin oil. Andra generationens oljor är restprodukter från en primär process som i det här fallet är pommes frites-fritering. Att framställa drivmedel av vår använda frityrolja är en naturlig del i ett kretslopp där man tillvaratar och framställer drivmedel ur en fettbas som redan existerar. I naturbiodieseln används biologiskt framställd etanol vilket gör det 100 procent förnyelsebart, säger McDonald’s nyanställda CSR-ansvariga Petra Dahlman, som arbetat med avtalet.

Genom avtalet beräknas McDonald’s kunna sänka sina transportkostnader med över 20 procent, samtidigt som de egna transporterna kan utvecklas klimatsmart. Avtalet medför även nyutvecklade, moderna och mer lättskötta uppsamlingskärl för den använda frityroljan vilket underlättar hanteringen för medarbetarna.

Detta är ett tydligt exempel på ett bra CSR-arbete. Det ska skapa värde för samhället, för McDonald’s dagliga 410 000 gäster, för våra 12 000 medarbetare och för verksamheten, säger Petra Dahlman.

Test
Bengt Mattson