Test
Bengt Mattson

Gott nytt år till er alla! Jag hoppas att jul- och nyårshelgerna har varit sköna. Jag har själv haft det alldeles utmärkt - både god mat, god dryck och en massa goda vänner!! Men nu är det dags att komma tillbaka till verkligheten...

Allt tyder på 2009 kommer att bli ett mycket spännande år i miljöfrågan generellt, exempelvis med förhandlingarna om ett "Kyoto-2-avtal" i Köpenham i slutet av året. Men det finns också miljöfrågor med ett speciellt intresse för läkemedelsindustrin som "blir heta" under 2009, exempelvis "läkemedel i miljön". Precis innan jul kom efter lång väntan det så kallade Läkemedelspaketet ("Pharmaceutical Package", COM (2008) 666, "Safe, Innovative, and Accessable Medicines: A Renewed Vision for the Pharmaceutical Sector) från EU. Detta paket innehåller åtgärdsförslag i frågor kring exempelvis förfalskade läkemedel och läkemedelsinformation till patienter. Men i paketet finns också en tydlig skrivning om vikten av att en eventuell miljöpåverkan från läkemedelssubstanser utreds:

"1.3.3. Addressing the Environmental Impact

Pollution of waters and soils with pharmaceutical residues is an emerging environmental problem and also an emerging public health concern. The Commission recognizing these concerns has funded several research projects to assess possible environmental and health impacts of pharmaceuticals. It is now necessary to focus on measures that could reduce the potentially harmful impact of pharmaceuticals on the environment and public health. Areas for further actions include evaluating environmental information on pharmaceuticals collected by the European Medicines Agency and national medicines authorities with a view to integrating this information into the current EU legislative framework.

Measures to reduce the potentially harmful impacts of pharmaceuticals on the European environment and public health should be proposed."

Ni som läst min blogg under 2008 ser säkert att det i texten från EU finns kopplingar till Läkemedelsindustrins (LIF) (www.lif.se) initiativ med miljöinformation på fass (www.fass.se) som jag skrivit om flera gånger (exempelvis den 8:e oktober).

Ett ytterligare skäl till att "Läkemedel i miljön" blir hett under 2009 är den skrivning om miljöfrågan som finns i Läkemedelsverkets regleringsbrev för 2009:

"Läkemedelsverket ska efter samråd med Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen kartlägga möjligheterna att skärpa miljökraven vid tillverkning av läkemedel och aktiv substans till läkemedel, nationellt och internationellt. Möjligheter till lagstiftning såväl som frivilliga branschinitiativ och/eller globala initiativ på FN-nivå bör undersökas. Alternativa handlingsvägar bör föreslås och Läkemedelsverket bör förorda någon av dessa. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet/Miljödepartementet senast den 31 december 2009."

Frågan kring miljöeffekter vid läkemedelstillverkning, och framförallt vid tillverkning i tredje världen, har jag också skrivit om här på bloggen under 2008 (bland annat 26:e juni). Frågan har fått stor uppmärksamhet i den allmänna diskussionen undre året, det fanns bland annat en stor artikel skriven av Ingrid Stenberg i Läkemedelsvärldens nr 7, 2008. Det ska bli mycket intressant att arbeta tillsammans med Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket, och hennes kollegor under 2009 för att ta denna fråga framåt. Det måste natutligtvis anses vara en självklarhet att tillverkningen av läkemedel i utvecklingländer såsom Indien, en tillverkning som till stor del sker för export till Europa och USA, absolut inte får medföra miljöskada. Europas och USAs tillgång till billiga och effektiva läkemedel får aldrig ske på bekostnad av tredje världens miljö och hälsa!!

Test
Bengt Mattson