Utredningen om tobaksförsäljning till unga nu presenterad

Utredningen om tobaksförsäljning till unga är nu presenterad. Förslagen omfattar bland annat vad gäller näringsidkarna:

Högre krav ställs på egenkontrollprogram
Anmälningsplikten byggs ut till att omfatta fler uppgifter som kommunen behöver för sin tillsyn
Näringsidkarens ansvar att informera och stödja anställd personal som säljer tobak förtydligas
Bestämmelsen om kontroll av köparens ålder förtydligas
En åldersgräns om 18 år införs för personal som ansvarar för försäljning av tobaksvaror
Tobaksvaror ska betalas innan de får tillhandahållas kunden

och vad gäller tillsynsverksamheten:

Polisen blir tillsynsmyndighet vid sidan av kommunen, som fortfarande har förstahandsansvaret
Kommuner ska kunna träffa avtal om att tillsynsuppgifter som en kommun har ska fullgöras av en annan kommun och om att en person som är anställd hos en kommun ska kunna fatta beslut på en annan kommuns vägnar
Nya sanktionsmöjligheter i form av försäljningsförbud och varning
Nya bestämmelser om information mellan tillsynsmyndigheter
Information och vägledning till kommuner
Ökad uppmärksamhet åt tobakstillsyn centralt, regionalt och lokalt

och övrigt:

Skärpt straff för försäljning av tobaksvaror till personer under 18 år
Anmälningsplikten straffsanktioneras
Straff för försäljning i strid med meddelat försäljningsförbud
Förverkande av tobaksvaror som varit föremål för brott
En kommuns beslut ska överklagas direkt till allmän förvaltningsdomstol i stället för till länsstyrelsen Lagändringarna träder i kraft den 1 juli 2010
Information och opinionsbildning

För den som vill se en utsändning av presskonferensen i efterhand hänvisas till regeringens hemsida.

Jag rekommenderar er också att läsa mitt tidigare inlägg idag som refererar bland annat artikeln på SvD:s Brännpunkt där det tydligt påpekas att dessa förslag är långt ifrån tillräckliga för att hantera det stora tobaksproblemet i samhället!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *