Fjortonde världskonferensen om tobak

Nu till helgen inleds i Mumbai (eller Bombay som det kallas tidigare) den fjortonde världskonefrensen om tobak ”14th World Conference on Tobacco or Health”. Detta är ett mycket viktigt tillfälle för att utbyta erfarenheter kring exempelvis vilka typer av insatser som behövs i samhället för att få stopp på tobaksanvändningen och vilka åtgärder som fungerar tobakspreventivt mot olika målgrupper, till exempel ungdomar.

Två av våra samarbetspartners inom Dizza Tobak är representerade på plats i Mumbai. Anders Lönegård från SAMBA reser till konefrensen tillsammans med Fredrik Söderhielm från A Non Smoking Generation.

Anders och Fredrik i samtal

Anders och Fredrik i samtal

Även Pfizer kommer att ha flera representanter på plats. Vi är en av sponsorerna bakom hela konferensen och Pfizer Foundation kommer att utnyttja detta enastående tillfälle till att föra samman alla de olika partners som stiftelsen arbetar med världen över i antitobaksprojekt. Ett av dessa projekt är Dizza Tobak. Nedan finns ett antal av de övriga projekten listade – tänk vilken enorm kunskapsbas som byggs upp i dessa projekt. Kunskap som vi i Dizza Tobak får tillgång till och kan nyttja för att minska rökning och snusning hos våra ungdomar. Kom med i arbetet med Dizza Tobak. Förnärvarande deltar över 4000 svenska 12 och 13 åringar i arbetet tillsammans med sina lärare. Men även du som förälder, äldre eller yngre syskon, mor- eller farförälder, granne eller vilken roll du än må ha – kan visa ditt engagemang genom att diskutera och strida för en förändrad hålling mot tobak i samhället. Det ska inte vara ballt att röka och snusa, och ungdomar ska aboslut inte få tag på tobak!

Exempel på antitobaksprojekt sponsrade av Pfizer Foundation:

- Heart & Stroke Foundation of Ontario
• Support of the Ottawa Model for smoking cessation in hospitals across Canada
- China Tobacco Control Association, China
• Establish 20 smoke-free hospitals to increase awareness of physicians on smoking cessation
- Japan Dental-Medical Association for Tobacco Control, Japan
• Develop model physician training program by pairing Japanese physicians with European smoking cessation centers of excellence
- Philippine Business for Social Progress, Philippines
• Implement Smoke-Free Workplace Policy and Programs in 10 companies and cascade to other agencies
- Health Policy Institute Japan, Japan
• Support for national and regional/prefectural levels for tobacco and cancer control, including best practice analysis of cancer and tobacco control best practices and a development of a network of cancer patient advocates
- FCA/ASH International, Morocco, Algeria, Tunisia, Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, UAE and Lebanon
• Support the ratification, implementation and monitoring of the WHO’s Framework Convention on Tobacco Control through regional capacity building workshops
- American Cancer Society, Algeria and Tunisia
• Identify, train and provide technical assistance to tobacco control leaders through its Tobacco Control Leadership Academy: Smoke-Free at Work Initiative
- QUIT UK/European Network of Quitlines, Central and Eastern Europe
• Provide training, capacity-building and mentoring to support developing quit-lines and NGOs in Central and Eastern Europe
- Veronesi Foundation, Italy
• Support comprehensive strategy for tobacco control interventions, including smoke-free workplaces, patient education during doctor visits, national training, and communication campaigns
- Health Promotional Foundation, Poland
• Engagement of more doctors in becoming active in the full range of tobacco control activities through train-the-trainer trainings
- Hellenic Respiratory Society, Greece
• Launch of a toll free-service call center to provide information regarding smoking cessation strategies as well as to broaden awareness of smoking cessation clinics
- Hungarian Academy of Teaching Family Physicians, Hungary
• Support for smoking cessation services, motivational interviewing and cognitive-behavioral cessation counseling for smokers living in distant areas of Hungary as well as for smokers in the Budapest region
- Comprehensive Cancer Center at the Freiburg University Medical Center, Germany
• Development of a structured link to smoking cessation through the establishment of a Cancer Prevention Management Team model, which will be piloted and then shared with other centers across Germany
- SAMBA, Sweden
• Support for advocacy efforts promoting tobacco independence amongst teenagers, Dizza Tobak
- Mexican Council on Tobacco, Mexico
• Initiative to translate research and data collection to inform targeted tobacco interventions, including smoke-free workplaces, patient education, and targeted campaigns
- Action on Smoking & Health International (ASH), Brazil, Argentina, Venezuela, Mexico, Colombia, Chile and Costa Rica
• Support of the Framework Convention Alliance to reinforce tobacco control initiatives through a comprehensive Latin America-focused program
- Alianca de Controle do Tabagismo (ACT)/Tobacco Control Alliance, Brazil
• Support for strategies that further free Brazil from smoking in closed environments, consolidate and expand ACTbr’s institutional representativeness in the country’s five regions

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *