AMR-diskussioner (antibiotikaresistens) med, bland andra, Gabriel Wikström hos LIF 24/2-2017

Gabriel Wikström på LIF, 24 feb 2017

I fredags, den 24 februari, gästades LIF (Läkemedelsindustriföreningen, www.lif.se) på Sveavägen 63 i Stockholm, av bland andra Gabriel Wikström (Sveriges folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister), Professor Dame Sally Davies (Chief Medical Officer to the UK Government) samt Dr David Payne (GSK Vice President, Antibacterial Discovery). Jag hade glädjen att få moderera en 45 minuters diskussion dem emellan gällande antibiotikarsistens (AMR, AntiMicrobial Resistance). En stor del av diskussionen kom att handla om vikten av ”de-linking” och nya affärs- och ersättningsmodeller: Hur kan vi få ersättningen till industrin för att ta nya antibiotika till marknaden att kopplas isär från mängden försålda doser? Alla är överens om att de nya antibiotika som kommer ut på markanden ska användas mycket restriktivt – och då är det såklart orimligt att ersättningsnivån till industrin är kopplad till hur många doser som används. En rad andra utmaningar berördes också (till exempel utmaningarna inom forskning och utveckling, ”nord-syd-dimensionen” och andra aspekter av det internationella arbetet, samt samverkan mellan myndigheter och industri). Att AMR är ett enormt stort hot mot en långsiktigt hållbar utveckling i vårt samhälle torde det inte råda någon tvekan om.

För en sammanfattning av diskussionen hänvisas till Kent Björkqvists artikel på LIFe-time (http://www.life-time.se/forskning/pilotprojekt-avgorande-for-kamp-mot-resistens/) samt till en film från hela diskussionen som är publicerad på LIF:s hemsida (http://www.lif.se/nyheter/gemensamma-anstrangningar-for-att-motverka-antibiotikaresistens/)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *