Det är dags att trycka på den gröna knappen

Tomas Eriksson, Miljöpartiets gruppledare i Stockholms Läns Landsting, hade bjudit in mig samt en rad andra intressenter representerande apotek, myndigheter (Läkemedelsverket och TLV) och landstinget, samt Emma Nohrén (riksdagsledamot för mp som bland annat skrivit motionen ”Läkemedel på gott och ont”) till en diskussion idag om läkemedel i miljön.

Mycket bra diskussioner, och det är såväl fascinerande som frustrerande att se att vi är alla till stora delar överens om vad som behöver göras men ändock kommer vi inte till skott ordentligt. Vi saknar politiskt ledarskap i frågan. När en av mötesdeltagarna använde uttrycket ”det är dags för politikerna att trycka på den gröna knappen” så kom jag håg att det var precis den formuleringen jag använde i ett inlägg här på bloggen den 2 december 2013, refererandes till en artikel jag hade skrivit på LIFe-time 31 oktober 2013: ”Hög tid att trycka på den gröna knappen

Som sagt var – frustrerande att vi fortfarande väntar på det knapptrycket…

IVL Svenska Miljöinstitutet – grattis på 50-års dagen

Igår högtidlighölls IVL Svenska Miljöinstitutets 50-års jubileum. 1966 bildades Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning gemensamt av staten och näringslivet. Under de 50 år som har gått sen dess så har inte bara Miljödepartementet, Naturvårdsverket och en modern miljölagstiftning etablerats, utan miljö- och hållbarhetsarbetet inom näringslivet har förändrats i grunden. Det är min absoluta uppfattning att IVL har spelat en mycket viktig roll i dessa processer, bland annat i sin roll som en neutral och synnerligen kompetent mötes- och diskussionspartner för staten och näringslivet gemensamt.

Gårdagens seminariedel av högtidlighållandet genomsyrades av det breda intressentperspektivet och fokuserade en rad framtidsscenarier: ”Hur ser vår värld ut 2041?”

Det är alltid lika intressant att lyssna på framtidsspaningar och självklart spännande att höra olika experters kommentarer till dem.

IVL fyller 50 år

Utan att gå in i några detaljer gällande framtidsscenarierna så finns det dock en sak jag vill reflektera över. Det är nog så att det finns egentligen bara en sak man kan vara helt säker på och det är att framtidsspaningar aldrig träffar helt rätt… Vi kan omöjligen spana in i framtiden och förutsäga de stora revolutionerna och de innovationer som innebär rejäla paradigmskiften. Vi har ju ingen som helst kännedom och kunskap om dem. I en av mina diskussioner på det efterföljande minglet och middagen diskuterades de framtidsscenarier som gjordes för 25 år sedan – alla de missade den digitala revolutionen och vad den har kommit att betyda redan dag. Och digtaliseringen var den helt dominerande faktorn i framtidsspaningarna mot 2041. Vi tenderar alltid att i spaningar av denna typ ”extrapolera framåt i tiden” den kunskap och de skiften vi ser dag – vi vet ju inget om morgondagens genombrott. Det är såklart riktigt att digtaliseringen kommer att förändra mycket framöver, men vilken ny megatrend missade vi i spaningarna igår – helt enkelt beroende på att vi ännu inte sett den födas…

Hursomhelst – en spännande, intressant och kul dag. Stort tack till er alla på IVL!

CleanMed Europe 2016 – i Köpenhamn

Igår, idag och imorgon samlas flera hundra deltagare från hela världen i UN City i Köpenhamn för att delta i konferensen CleanMed Europe 2016

CleanMed Europe 2016

Mängder med intressanta presentationer och diskussioner förstås. Igår lyssnade jag bland annat på Johanna Borgendahl från Stockholms Läns Landsting (SLL) när hon beskrev SLL:s arbete för att minska miljöpåverkan från läkemedel. Hon presenterade såklart bland annat hur hälso- och sjukvården kan använda miljöinformationen som återfinns på janusinfo.se som tll stor del bygger på LIF:s initiativ miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se. Svenska landstings arbete med läkemedel och mljö, och miljöklassificeringsinitiativet röner fortsatt stor uppmärksamhet när det presenteras för en internationell publik – Sverige ligger fortfarande i framkant i detta arbete.

Jag hade också gläden att lyssna på Louise Summerton från York University. Hon presenterade IMI-projektet CHEM21, och gav en detaljerad beskrvning av den ”On-line Learning Platform” som byggts upp inom projektet. Enormt mycket bra information och kunskap om grön kemi samlat på en och samma plats. En ren guldgruva!

Idag blir det under eftermiddagen bland annat en session om AMR (Anti-Microbial Resistance) som jag har skrivt ganska mycket om här på bloggen på senare tid, och imorgon är det bland mycket annat dags för mig att presentera EPS (Eco-Pharmao-Stewardship) för de intresserade.

Diskussioner om jämställdhet och mångfald hos USA:s ambassadör här i Sverige

Igår deltog jag i en intressant diskussion hemma hos Azita Raji (USA:s ambassadör här i Sverige). Azita hade bjudit in 80 personer till residenset för att de skulle kunna lyssna på ett samtal mellan Azita, mig, Helene Hellmark Knutsson (svensk minister för högre utbildning och forskning), Debora Spar (President of Barnard College) och Gustav Amberg (rektor för Södertörns Högskola), om CSR generellt men mer specifikt om jämställdhet och mångfald.

Diskussioner hos USAs ambassadör om CSR

Azita Raji visar ett mycket stort och genuint intresse och engagemang för mångfaldsfrågan i synnerhet, men förstår också betydelsen av CSR och ansvarstagande ur ett bredare perspektiv. Såväl offentliga aktörer som det privata näringslivet och civilsamhället måste delta och samverka för att nå fram till en ”vinn-vinn-vinn-situation” för samhället i stort.

Stort tack Azita för att du tog detta initiativ! Jag är helt övertygad om att det nätverkande som skedde igår kommer att leda tll mängder med nya initiativ och projekt – till nytta för hela samhället!

Antibiotikaresistensutveckling – ett mycket aktuellt tema…

Antibiotikaresistensutmaningen (AMR – antimicrobial resistance), som jag bland annat skrivit om här på bloggen den 19 september och den 20 september, är en frågeställning som finns med på i stort sett alla möten som jag deltar i för närvarande. Förra veckan hade jag ett antal möten i Bryssel med representanter från olika delar av läkemedelsindustrin – såväl från den forskande läkemedelsindustrin, som från generika och OTC-företagen (tillverkare av receptfra läkemedel). Det är uppenbart att världen nu tar frågan på allra största allvar och att det dras igång en lång rad olika initiativ som syftar till att inte bara hantera problemen som uppkommer om det görs oacceptabla utsläpp från fabriker, utan också för att hantera felanvändning, bristande diagnostik och otillräckliga vaccinationsprogram, brist på tillgänglighet i vissa delar av världen, samt behoven av mer forskningsinsatser.

Jag är helt övertygad om att AMR-frågan kommer att debatteras även denna vecka, bland annat på CleanMed i Köpenhamn där jag föreläser om Eco-Pharmaco-Stewardship (EPS) på fredag.