Spännande diskussioner om hållbara ersättningsmodeller för antibiotika

Som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen pågår enormt mycket arbete för närvarande gällande antibiotika och resistensproblematik (ofta kallat AMR – AntiMicrobial Resistance). En viktig aspekt i detta arbete är långsiktigt hållbara ersättningsmodeller som inte driver på försäljningen men som anses tillräckligt attraktiva av läkemedelsindustrin så att de är beredda att ta de investeringar som krävs för att utveckla nya antibiotika, men också behålla de äldre produkterna på marknaden för att säkra en bredd på de framtida behandlingarna.

Denna fråga, bland flera andra diskuterades idag uppe på BMC/SciLifeLab, Uppsala Universitet. Nedan ser ni mitt schema för dagen – mycket intressanta workshops kan jag lova!

AIMday

 

Vill ni ha en introdukton till dessa diskussioner rekommenderar jag er att läsa om DRIVE AB-projketet.

Livstycket bjöd på en härlig upplevelse i förmiddags

Livstycket info

Idag på förmiddagen var jag i Tensta och besökte Livstycket. Jag hade förmånen att få delta i ett projekt på Livstycket, initierat av Riksförbundet HjärtLung. En grupp arabiska och en grupp somaliska kvinnor deltar i ett arbete över ett antal månader där såväl livsstilsfrågor som många andra frågeställningar lyfts. Dagens tema – svensk folkdans – var en del av de mer motionsrelaterade perspektiven.

Bengt spelar på Livstycket

Utöver att spela på min fiol fick jag lära dem att dansa schottis. Otroligt kul, och inte nog med att jag lärde dem schottis – de delade med sig av sina danser. Vi hade helt enkelt en härlig upplevelse tillsammans. Den somaliska kvinnogruppen var faktiskt medverkande i skapandet av en helt ny ”gillesdans” – en schottisliknande variant som vi dansade på hel ring. Jag bör nog döpa den till Schottis på Livstycket. Nu återstår bara att jag skriver en låt som passar specifkt till den dansen – vi sjöng och klappade takten när vi hittade på dansen dag :-)

När trycker regeringen på den gröna knappen?

Gröna knappen

Frågan om när regeringen kommer att ”trycka på den gröna knappen” har än en gång aktualiserats. Jag har ställt frågan flera gången sen 2013 (se exempelvis inläggen från 5 nov 2016, 1 nov 2016, och 2 dec 2013) och igår ställdes frågan i ett inslag i Rapport. Inslaget finns tillgängligt på SVT-Play ett litet tag till, men innehållet i inslaget finns även presenterat textmässigt på svt.se.

Jag rekommenderar er verkligen att titta på inslaget och/eller läsa texten på svt.se – det är egentligen helt otroligt att vi 2016 fortfarande har ett system vad gäller generiskt utbyte där man inte får ta någon annan hänsyn än lägsta pris. Visst är det hög tid att även miljöaspekten vägs in!

 

Händelserik vecka med bland annat Antibiotikaforum 2017

Det har verkligen varit en fullmatad vecka:
- diskussioner med företrädare för regeringskansliet om såväl de nationella miljömålen som FN:s SDGs (Sustainable Development Goals) och Agenda 2030 i måndags och tisdags,
- arbete med den nationella läkemedelsstrategin (NLS) i onsdags,
- föreläsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala igår om hållbarhetsarbete inom läkemedelsindustrin, och
- en hel dag idag om antibiotikaresistens (eller AMR, AntiMicrobial Resistance, som vi ofta säger) på Folkhälsomyndighetens och Jordbruksverkets Antibiotikaforum 2017.

Det är såklart svårt att sammanfatta alla intressanta diskussioner och intryck, men jag kan förstås inte låta bli att säga att jag tycker det är enormt stimulerande att träffa studenter – det vet ni sen tidgare om ni har följt bloggen under åren. Att delta i diskussionerna om hur vi ska nå de natonella mljömålen samt Agenda 2030 är såklart också enormt stimulerande. Och diskussionerna inom NLS är enormt vktiga för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Och AMR är som jag har nämnt i några tidgare blogginlägg en ödesfråga för oss alla. Vill ni veta mer om vad som diskuterades på Antibiotikaforum idag så gå in på twitter och hashtag #skyddaantibiotikan. Där har jag (@CSRBengt) och många andra twittrat ivrigt idag.

Flera spännande möten med IVL denna vecka

Idag har jag varit på IVL Svenska Miljöinstitutet och haft ett spännande arbetsmöte med Jörgen Magnér från IVL och Karin Boström från AstraZeneca.

Karin, Jörgen och jag har arbetsmöte

Mötet idag var en uppföljning till de diskussioner som referensgruppen för aktivtet 3.4 i NLS (Nationella läkemedelsstrategin) hade den 4 oktober (läs om de diskussionerna via denna länk). Karin, Jörgen och jag arbetade fram ett underlag för kommande möte med referensgruppen gällande vad som måste göras mer i detalj för att det ska gå för exempelvis IVL att granska olika miljöbedömningar av läkemedelsprodukter. Mer om det efter nästa referensgruppsmöte.

Låt oss nu istället hoppa tillbaka till början av veckan. I tisdags träffade jag det så kallade Arbetsutskottet som förbereder styrelsemötena för styrelsen för Stiftelsen IVL (ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet). Och här finns en koppling till IVL:s arbete att göra granskningar av miljöbedömningar inom läkemedelsområdet (en kompetens som jag berörde ovan). Jörgen Magnér och hans kollegor på IVL har sedan 2005 granskat all miljöinformation som lagts ut om läkemedelssubstanser på Fass.se.

Och just miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på Fass.se uppmärksammandes på ett seminarium anordnat av IVL och LIF i måndags. Det har nu gått drygt tio år sedan LIF tog initiativet att lägga ut miljöinformation om läkemedelssubstanser på Fass.se - vad har vi lärt oss och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi framgent. Det var ett fullsmäckat seminarum som vi bjöds på. För de av er som inte var där tänkte jag med hjälp av foton från seminariet ta er med på resan som startade i början av 00-talet då Åke Wennmalm (dåvarande miljödirektör på Stockholms Läns Landsting) tillsammans med Bosse Gunnarsson (från Apoteksbolaget) tog de första initiativen som sedemera ledde tll att LIF drog igång miljöklassificeringen.

Åke W Nov 7

När Åke hade presenterat bakgrunden så beskrev Gisela Holm (idag på Svenskt Vatten, men tidigare på AstraZeneca) allt det arbete hon och jag och LIF:s miljökommitté gjorde för att få intativet på plats och säkerställa deltagande från bolagens globala miljöexperter.

Gisela H Nov 7

Annika Johansson på LIF beskrev sedan hur miljöinformationen passar in på plattformen Fass.se.

Annika J Nov 7

Och Jörgen Magnér förklarade IVL:s roll som granskare av informationen.

Jörgen M Nov 7

Sedan tog Karin Boström (AstraZeneca) över scenen och beskrev hur läkemedelsbolagen arbetar med miljöinformationen på Fass.se

Karin B Nov 7

Användarperspektivet av miljönformationen fick vi dels via Pauline Göthberg (nationell samordnare av ansvarsfull upphandling hos landstingen och regionerna)

Pauline G Nov 7

samt av Marie-Louise Ovesjö (medlem i SLL:s läkemedelskommitté).

Marie-Louise O Nov 7

Därefter fick vi höra Maria Wallin presentera miljö- och energidepartements perspektiv

Maria W Nov 7

vilket följdes av Läkemedelsverkets syn (presenterat av Kia Salin)

Kia S Nov 7

och Naturvårdsverkets uppfattning (presenterat av Karl Lilja).

Karl L Nov 7

Vi fick sedan av Marlene Ågerstrand (Stockholms Unverstet och tdgare medarbetare i MistraPharma) en vetenskaplig utvärderng av intiativet (både ris och ros…)

Marlene Å Nov 7

Seminariet avslutades sedan med att Robert Svanström från Apoteksföreningen gav apotekens perspektiv

Robert S Nov 7

innan jag fick äran att summera, blicka framåt och avsluta diskussionerna. Centralt i min framtidsspaning var att nästa fas gällande miljöbedömning måste handla om läkemedelsprodukterna, i tillägg till läkemedelssubstanserna. Det är först när hälso- och sjukvården kan jämföra miljöbelastning från medicinskt helt likvärdiga behandlingar (dvs produkter innehållande samma aktiva substans) som miljöbedömnngar på allvar kan få ett genomslag och skapa värde.

Och det för oss ju tillbaka till dagens möte på IVL mellan Jörgen, Karin och mig. Vårt arbetsmöte idag kan förhoppningsvis bereda väg för den ”gröna knapptryckning” som har efterfrågats flera gånger den senaste tiden (”Det är dags att trycka på den gröna knappen” samt ”Som sagt var, dags att trycka på den gröna knappen”).