När trycker regeringen på den gröna knappen?

Gröna knappen

Frågan om när regeringen kommer att ”trycka på den gröna knappen” har än en gång aktualiserats. Jag har ställt frågan flera gången sen 2013 (se exempelvis inläggen från 5 nov 2016, 1 nov 2016, och 2 dec 2013) och igår ställdes frågan i ett inslag i Rapport. Inslaget finns tillgängligt på SVT-Play ett litet tag till, men innehållet i inslaget finns även presenterat textmässigt på svt.se.

Jag rekommenderar er verkligen att titta på inslaget och/eller läsa texten på svt.se – det är egentligen helt otroligt att vi 2016 fortfarande har ett system vad gäller generiskt utbyte där man inte får ta någon annan hänsyn än lägsta pris. Visst är det hög tid att även miljöaspekten vägs in!

 

Händelserik vecka med bland annat Antibiotikaforum 2017

Det har verkligen varit en fullmatad vecka:
- diskussioner med företrädare för regeringskansliet om såväl de nationella miljömålen som FN:s SDGs (Sustainable Development Goals) och Agenda 2030 i måndags och tisdags,
- arbete med den nationella läkemedelsstrategin (NLS) i onsdags,
- föreläsning på Ångströmlaboratoriet i Uppsala igår om hållbarhetsarbete inom läkemedelsindustrin, och
- en hel dag idag om antibiotikaresistens (eller AMR, AntiMicrobial Resistance, som vi ofta säger) på Folkhälsomyndighetens och Jordbruksverkets Antibiotikaforum 2017.

Det är såklart svårt att sammanfatta alla intressanta diskussioner och intryck, men jag kan förstås inte låta bli att säga att jag tycker det är enormt stimulerande att träffa studenter – det vet ni sen tidgare om ni har följt bloggen under åren. Att delta i diskussionerna om hur vi ska nå de natonella mljömålen samt Agenda 2030 är såklart också enormt stimulerande. Och diskussionerna inom NLS är enormt vktiga för utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård. Och AMR är som jag har nämnt i några tidgare blogginlägg en ödesfråga för oss alla. Vill ni veta mer om vad som diskuterades på Antibiotikaforum idag så gå in på twitter och hashtag #skyddaantibiotikan. Där har jag (@CSRBengt) och många andra twittrat ivrigt idag.

Flera spännande möten med IVL denna vecka

Idag har jag varit på IVL Svenska Miljöinstitutet och haft ett spännande arbetsmöte med Jörgen Magnér från IVL och Karin Boström från AstraZeneca.

Karin, Jörgen och jag har arbetsmöte

Mötet idag var en uppföljning till de diskussioner som referensgruppen för aktivtet 3.4 i NLS (Nationella läkemedelsstrategin) hade den 4 oktober (läs om de diskussionerna via denna länk). Karin, Jörgen och jag arbetade fram ett underlag för kommande möte med referensgruppen gällande vad som måste göras mer i detalj för att det ska gå för exempelvis IVL att granska olika miljöbedömningar av läkemedelsprodukter. Mer om det efter nästa referensgruppsmöte.

Låt oss nu istället hoppa tillbaka till början av veckan. I tisdags träffade jag det så kallade Arbetsutskottet som förbereder styrelsemötena för styrelsen för Stiftelsen IVL (ägare till IVL Svenska Miljöinstitutet). Och här finns en koppling till IVL:s arbete att göra granskningar av miljöbedömningar inom läkemedelsområdet (en kompetens som jag berörde ovan). Jörgen Magnér och hans kollegor på IVL har sedan 2005 granskat all miljöinformation som lagts ut om läkemedelssubstanser på Fass.se.

Och just miljöklassificeringen av läkemedelssubstanser på Fass.se uppmärksammandes på ett seminarium anordnat av IVL och LIF i måndags. Det har nu gått drygt tio år sedan LIF tog initiativet att lägga ut miljöinformation om läkemedelssubstanser på Fass.se - vad har vi lärt oss och vilka utvecklingsmöjligheter ser vi framgent. Det var ett fullsmäckat seminarum som vi bjöds på. För de av er som inte var där tänkte jag med hjälp av foton från seminariet ta er med på resan som startade i början av 00-talet då Åke Wennmalm (dåvarande miljödirektör på Stockholms Läns Landsting) tillsammans med Bosse Gunnarsson (från Apoteksbolaget) tog de första initiativen som sedemera ledde tll att LIF drog igång miljöklassificeringen.

Åke W Nov 7

När Åke hade presenterat bakgrunden så beskrev Gisela Holm (idag på Svenskt Vatten, men tidigare på AstraZeneca) allt det arbete hon och jag och LIF:s miljökommitté gjorde för att få intativet på plats och säkerställa deltagande från bolagens globala miljöexperter.

Gisela H Nov 7

Annika Johansson på LIF beskrev sedan hur miljöinformationen passar in på plattformen Fass.se.

Annika J Nov 7

Och Jörgen Magnér förklarade IVL:s roll som granskare av informationen.

Jörgen M Nov 7

Sedan tog Karin Boström (AstraZeneca) över scenen och beskrev hur läkemedelsbolagen arbetar med miljöinformationen på Fass.se

Karin B Nov 7

Användarperspektivet av miljönformationen fick vi dels via Pauline Göthberg (nationell samordnare av ansvarsfull upphandling hos landstingen och regionerna)

Pauline G Nov 7

samt av Marie-Louise Ovesjö (medlem i SLL:s läkemedelskommitté).

Marie-Louise O Nov 7

Därefter fick vi höra Maria Wallin presentera miljö- och energidepartements perspektiv

Maria W Nov 7

vilket följdes av Läkemedelsverkets syn (presenterat av Kia Salin)

Kia S Nov 7

och Naturvårdsverkets uppfattning (presenterat av Karl Lilja).

Karl L Nov 7

Vi fick sedan av Marlene Ågerstrand (Stockholms Unverstet och tdgare medarbetare i MistraPharma) en vetenskaplig utvärderng av intiativet (både ris och ros…)

Marlene Å Nov 7

Seminariet avslutades sedan med att Robert Svanström från Apoteksföreningen gav apotekens perspektiv

Robert S Nov 7

innan jag fick äran att summera, blicka framåt och avsluta diskussionerna. Centralt i min framtidsspaning var att nästa fas gällande miljöbedömning måste handla om läkemedelsprodukterna, i tillägg till läkemedelssubstanserna. Det är först när hälso- och sjukvården kan jämföra miljöbelastning från medicinskt helt likvärdiga behandlingar (dvs produkter innehållande samma aktiva substans) som miljöbedömnngar på allvar kan få ett genomslag och skapa värde.

Och det för oss ju tillbaka till dagens möte på IVL mellan Jörgen, Karin och mig. Vårt arbetsmöte idag kan förhoppningsvis bereda väg för den ”gröna knapptryckning” som har efterfrågats flera gånger den senaste tiden (”Det är dags att trycka på den gröna knappen” samt ”Som sagt var, dags att trycka på den gröna knappen”).

Generation Green diskuterar läkemedel i miljön

Igår och idag har jag varit på Helsingfors universitet för att tillsammans med Generation Green (@UH_GenGre), och flera internationella experter, diskutera läkemedel i miljön. Ett enormt bra upplägg, med såväl längre plenarföredrag som kortare fokuserade presentationer, gott om tid för diskussioner i både plenum och över en kopp kaffe. Studenterna kommer fortsätta imorgon med ett besök på Helsingfors största kommunala avloppsreningsverk och sedan grupparbeten. Har studenterna lärt sig lika mycket som jag dessa dagar så är initiativet helt klart lyckat! :-)

Vill ni ha exempel på vad alla olika presentationer och föredrag har handlat om så rekommenderar jag er att söka på hashtaggen #UH_GenGre på Twitter. Massvis med bra och informativa tweets, inklusive många bilder.

Stort tack till Helsingfors universitet och Generation Green för att ni tog detta initiativ!

Som sagt var, dags att trycka på den gröna knappen!

I mitt blogginlägg i tisdags berättade jag kort från det möte vi hade haft tidigare på dagen med miljöpartiet i Stockholms läns landsting. En allmän uppfattning på det mötet var att det är dags för politisk handling gällande miljöhänsyn på läkemedelsmarknaden – det är dags att trycka på den gröna knappen!

Om man läser debattartikeln på DN Debatt ”Prispress utan miljöhänsyn” idag, så är det tydligt att det är fler som efterfrågar politisk handling. Politiker och Socialdepartementet måste agera för att möjliggöra ökad miljöhänsyn på läkemedelsmarknaden. Ett steg i rätt riktning är att ge tydliga uppdrag, bland annat i 2017-års handlingsplan kopplad till Nationella läkemedelsstrategin, för att påbörja arbetet att möjliggöra att miljöfaktorer vägs in när ”periodens vara” utses.

För visst är det underligt att vi fortfarande 2016 har ett förmånssystem inom läkemedelsområdet som inte tar hänsyn till miljöaspekter när TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) utser ”perioden vara”. Periodens vara är den medicinskt likvärdiga produkt som apoteken är skyldiga att byta ut till när de expedierar läkemedel till dig som patient. Visst är det rimligt att TLV inte bara ska ta hänsyn till ”lägsta möjliga pris” utan att de också borde väga in miljö i det beslutet. Personligen tycker jag att det känns besynnerligt att när man på alla andra marknader och områden i Sverige, och i stora delar av världen, idag talar om hållbar utveckling – miljömässigt och socialt ansvarstagande finns med i alla beslutsunderlag – så får inte TLV väga in det när de beslutar om vilka läkemedel vi ska få expedierade.

Det är som sagt var dags att det trycks på ”den gröna knappen”!