Bra diskussioner om upphandling av läkemedel i Norge

Mina noteringar från LMI o LIS-mötet i Norge 30 jan, 2018

I tisdags var jag i Oslo för att tillsammans med representanter från norska läkemedelsindustriföreningens (LMI) miljögrupp träffa Sykehusinnkjöp (före detta LIS, http://sykehusinnkjop.no/legemidler/) och diskutera hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling av läkemedel. Det är kanske inte så lätt att se på bilden ovan vad vi diskuterade – texten är liten och otydlig…

Diskussionen har kommit långt i Norge för att få på plats utvärderingskriterier (eller ”tilldelningskriterier”), och arbetet kommer att vara ganska intensivt under de kommande veckorna med att finslipa på kriterieförslagen, men också utveckla utvärderings- och svarsschema. Jag hoppas på fortsatt god samverkan mellan de norska och de svenska intressenterna i denna fråga – och kanske även övriga nordiska grannländer i kommande steg. Jag åker över till Oslo igen den 16 februari för fortsatta diskussioner. Har ni förslag och inspel till dessa diskussioner så hör gärna av er. Vi är väl flera som träffas redan nästa vecka uppe i Uppsala på seminariet ”Vision 2025: Läkemedel i miljön är inte längre ett problem” (https://www.lif.se/kalendarium/2018/180207-vision-2025-lakemedel-i-miljon-ar-inte-langre-ett-problem.-hur-vill-vi-gora/)

Diskussion om läkemedel i miljön hos Apotek Hjärtat

Panelen på Apotek Hjärtats seminarium - reduced

Ni som följer mig på twitter (@CSRBengt) vet att jag igår deltog i Apotek Hjärtats seminarium, på Myntkabinettet i Stockholm, gällande läkemedel i miljön. Läkemedelsvärlden redogör idag (http://www.lakemedelsvarlden.se/89853-2/) för den bitvis hetsiga debatten. Och kanske talar bilden ovan sitt tydliga språk – jag kände verkligen en frustration. Men som jag skrev redan igår på twitter gällande detta foto:

”Paneldiskussion på Apotek Hjärtats miljöseminarium. Jag känner frustration över att vi inte har nått längre gällande åtgärder. Det ser på bilden ut som om jag nästan har gett upp… Riktigt så illa är det inte men god miljökvalitet kostar och alla måste vara med och betala!”

Även om jag fick kritik igår från flera av paneldeltagarna för vad vissa ansåg var en cynisk hållning (”ska industrin dela med sig av information och vidta åtgärder så måste det finnas någon inköpare/användare som vill betala för ökad miljökvalitet”) så har jag i efterhand fått positiv återkoppling från flera personer. Vi måste, och det gäller alla aktörer, våga börja tala klarspråk. Självklart kan industrin göra mera, men det gäller även alla övriga aktörer i denna sektor. Och detta är en av mina verkliga käpphästar: man får alltid det man betalar för. Jag välkomnar såväl lagreglering som marknadsekonomiska incitament. Men obereoende av vilken väg samhället vill gå för ”en grönare, mer hållbar läkemedelssektor” så kommer det att leda till en viss ökning av kostnaderna. Och det är väl egentligen inget konstigt med det. En långsiktigt hållbar läkemedelsanvändning är en god investering för samhället.

Jag vill speciellt passa på att tacka Mikael Hoffman, läkare och chef för stiftelsen NEPI (nätverk för läkemedelsepidemiologi), för den kommentar han har lagt in i kommentarsfältet kopplat till Läkemedelsvärldens artikel. Han skriver bland annat:

Efter att ha arbetat tillsammans med Bengt Mattsson, Pfizer, i flera år i styrelsen för MistraPharma och ha mötts i andra sammanhang vet jag väl med vilken genuin personlig övertygelse han har drivit på för att uppmärksamma och åtgärda de miljöproblem som läkemedelsrester i miljön orsakar. Få om ens någon har gjort så mycket i Sverige för att vi ska förstå det ansvar vi har för dessa frågor. Men att som Bengt som en av ett fåtal få genomslag i stora multinationella företag om inte vi som samhälle tydliggör vikten av att genomföra åtgärder genom förändrade regelverk är svårt för att inte säga omöjligt. Den frustrationen kan jag höra i citatet från Bengt ovan…”

Självklart också ett tack till Apotek Hjärtat och Cecilia de Pedro (miljöchef Apotek Hjärtat) för att de tog initiativ till detta seminarium. Och att det hettade till igår, efter flera år av diskussioner där vi alla har verkat ganska överens, kanske visar att vi har kommit närmare ett avgörande om vad som behöver göras. Inte bara ”att något behöver göras, utan faktiskt vad som behöver göras”.

Access To Medicines AMR-benchmark-rapport är publicerad

Idag publicerade ATM (Access To Medicines Foundation) sin rapport där de har utvärderat 30 läkemedelsföretags arbete mot antibiotikaresistans (AMR). Fokus såklart på anti-infectives, men vaccinområdet berörs också vilket är mycket värdefullt eftersom välfungerande vaccinationsprogram är enormt viktiga för att förebygga infektioner. Jag rekommenderar er alla att titta på livesändningen från Economic Forum i Davos i samband med lanseringen av rapporten (en 30 minuter bra sammanfattning av utmaningarna men också exempel på lösningar: https://amrbenchmark.org/livestream-world-economic-forum/) samt såklart läsa rapporten (kan laddas ner från https://amrbenchmark.org/industry-performance/).

Det finns mängder med intressant ytterligare information från rapporten tillgängligt på ATM:s hemsida, bland annat ”individual report cards” för alla de olika bolagen. Både ris och ros delas ut. GSK och Johnson & Johnson anses generellt vara ledande bland de forskande läkemedelsföretagen, nära följt av Pfizer, Novartis och Sanofi. Pfizer’s ”report card” hittar ni via denna länk: https://amrbenchmark.org/report_card/pfizer-inc/ . Bland generikabolagen anses Mylan (som köpt upp svenska MEDA) vara ledande.

Snabbaste sammanfattning av läget får man via ”4 Key Findings” (https://amrbenchmark.org/key-findings/) där bland annat utsläpp av läkemedel till miljön diskuteras:

 

Significantly curtailing the release of antibiotics into the environment is seen as an important measure for slowing AMR. Consensus around safe limits for antibiotic discharge has yet to emerge. On this issue, the Benchmark ques­tioned the 18 companies in scope with significant manufacturing presence. Of these, 15 reported having some form of an environmental risk-management strategy in place, with eight also report­ing that they have set factory discharge limits for antibiotics.” (För detaljer hänvisas till denna länk: https://amrbenchmark.org/key_finding/setting-limits-antibiotic-wastewater-discharge/)

 

Industrins svar på remissen gällande EU Kommissionens PiE Strategy är nu inskickad

Som ni kanske kommer ihåg från en rad blogginlägg i november och december (23/11: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/sa-har-da-antligen-remissen-gallande-eu-com-pie-strategy-publicerats/, 30/11: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/diskussioner-om-lakemedel-och-miljo-i-europa-parlamentet/, 29/12: http://www.ansvarsblogg.se/miljo/diskussioner-med-eu-kommissionen-gallande-pie-strategy/) så har EU-kommissionens förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas för att hantera utmaningen med läkemedel i miljön varit ute på remiss. Åtgärdsförslagen ska nu än en gång utvärderas av kommissionen och ett antal av dem tas vidare i den så kallade ”PiE Strategy” (en strategi för att hantera läkemedel i miljön – ”Pharmaceuticals in the Environment”) som beräknas att publiceras innan sommaren. Remisstiden för ”Expert/Targeted Consultation” gick ut igår, men remissen är fortsatt öppen fram till 21 februari för allmänhetens kommentarer (”Public Consultation”).

Jag skulle här vilja dela med mig av några av de kommentarer som vi i läkemedelsindustrin, via den så kallade IAI PIETF (den arbetsgrupp för läkemedel och miljö som de tre branschorganisationerna AESGP, EFPIA, och Medicines for Europe (MfE) gemensamt har skapat och som jag har äran att leda tillsammans med Reinhard Laenge) skickade in igår. Jag har valt att här fokusera på de kommentarer vi har gjort gällande de åtgärdsförslag som vi anser vara mycket skadliga då de riskerar att minska patienternas tillgänglighet till värdefulla läkemedel. Som ni vet om ni har följt dessa diskussioner den senaste tio års-perioden, gäller detta miljöriskbedömning och godkännande av humanläkemedel, miljöaspekter och GMP, samt miljöaspekter och farmakovigilans:

Gällande förslaget att ta med resultatet från miljöriskbedömningen (ERA) i risk/nytta-utvärderingen för godkännade: “Safety, efficacy & quality of a drug must remain the criteria for medicinal products approval. Considering the ERA outcomes in benefit/risk analysis may prevent timely access to medicinal products. Better option is to develop an extended ERA scheme as proposed by industry in the EPS initiative (Eco-Pharmaco-Stewardship)”

Gällande förslaget att lägga till miljöaspekter i GMP-reglementet (Good Manufacturing Practice, “god tillverkningssed): “Environmental aspects in GMP would be unfeasible, costly and lengthy to implement for all stakeholders, e.g.:

 • Inspectors would need complete new skillset
 • Medicinal agencies would have to expand GMP audit programs extensively to cover more API Manufacturing plants (most inspections done now on product facilities)
 • Legislators would be triggered to update the medicinal products legislation
 • Besides revision of MRAs, many other EU trade agreements would need to be updated”

Gällande förslaget att lägga till miljöaspekter inom ramen för farmakovigilans (PHV): “PHV is not suitable for controlling environmental aspects – it is to ensure patients safety. Environmental aspects in PHV will divert the focus and be unsustainable from industry and regulators capacity”

Det behövs mycket mer forskning och kunskapsuppbyggande generellt sett gällande läkemedel i miljön, men flera av den typen av åtgärder som bland annat industrin har tagit inom ramen för EPS (Eco-Pharmaco-Stewradship) är redan på plats, alternativt bör startas. För mer info om EPS, se exempelvis detta webinar på YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0azJDhcFlDg

Jag skulle slutligen här vilja lägga till ytterligare argument gällande de utmaningar vi ser med att föra in miljöaspekter i GMP. Detta är en av de hetaste diskussionerna och det är viktigt att alla argument kommer upp på bordet. Texten nedan gällande GMP och miljöaspekter har gått in till EU-kommissionen i samband med vårt remissvar:

”The largest source of pharmaceuticals in the environment is from patient use and excretion, not from manufacturing effluents. In Europe only trace levels can be attributed to waste from production.

The consequences of including environmental aspects as part of GMP are many fold and would negatively impact patients. There are several considerations that need to be assessed:

 • Divergence from a well-established and highly developed system that is becoming increasingly more globally harmonised.
  • Seriously undermine well established harmonised global requirements (e.g. ICH, PIC/S, WHO)
  • For EU to bring in unilaterally a whole new set of unrelated requirements would set this harmonisation process back significantly and place EU manufacturers at disadvantage to manufacturers in third countries who would not have to implement the change
 • Different skill set, purposes, technologies and regulatory environment: Capability of the amount of knowledge needed for experts able to run the business and oversight for a ‘one-fit’s all‘ approach
  • GMP inspectors should have the skills to assess environmental rules and policies in addition
  • Existing GMP inspection practice, even when recognising all PIC/S members and EDQM inspections do not have an oversight of high risk facilities at an optimum frequency in the primary focus of inspections is on Drug Product manufacturing facilities, not drug substance manufacturing facilities, particularly of overseas facilities
  • As environmental standards can, and often do, differ from country to country, the introduction of environmental aspects in GMP may become an effective barrier to trade with third countries, and create unnecessary difficulties in the EUs trade negotiations with important trading partners.. Other countries will claim that they have functioning environmental legislation covering industrial production and emissions
  • Need for control mechanisms, revision of Mutual Recognition Agreements (e.g. with Australia, Israel (AACA), Switzerland, Brazil, Japan, United States) and many other trade agreements.
 • The need for a whole review of the principles of GMP which have evolved over many years with the potential need to rewrite these
  • Environmental science limit of detection with low residue levels of active materials or metabolites cannot follow GMP requirements
  • Needed data on metabolites, antimicrobial resistance etc. might fit into GCP/GPV sections rather than GMPs
 • Increase burden and uncertainties in regulatory submissions, approvals and variations, if the Manufacturing and Environmental aspects will collapse together in regulatory filings
  • Environmental scientific data might be expected as part of Common Technical Document (CTD) of the marketing authorisation application (ICH M4, M8)
 • Potential for severe disruption of supply chain as manufacturers in third countries may choose not to supply EU market due inappropriate extension of EU GMP requirements

We foresee that a more cost-effective approach that could result in the most benefit would be to expand resources in a targeted fashion to improve specific wastewater treatments plants and associated infrastructure that have the highest cause for concern.

 

Dags för redovisning av arbetet om ökad mångfald

Anna L - finala förberedelserna

Som ni såg i mitt blogginlägg den 14 december (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/anna-lagermalm-i-slutfasen-av-sitt-arbete-gallande-mangfald/) så närmar sig Anna Lagermalm, praktikant från bioentreprenörsprogrammet på KI, avslutning på arbetet hos oss gällande ”en ökad mångfald”. Den 14 december höll hon en presentation för vår ledningsgrupp om traineeprogram. Imorgon presenterar hon hela sitt arbete, där utöver traineeprogram (som fokuserar ökad ”ungdomsmångfald”) hon också har tittat på hur vi kan arbeta med alla andra olika perspektiv på mångfald. På fredag är det sedan dags för Anna att presentera arbetet för hennes klasskamrater på Karolinska Institutet.

På bilden ovan går jag och Anna igenom presentationerna. Jag passar på att redan nu säga ”Tusen tack Anna, för bra utfört arbete”! :-)