Möte med Pfizers CSR-råd

Nu skapar vi en strategisk plan för vårt miljö- och CSR-arbete

Idag träffades Pfizers CSR-råd för att diskutera vår framtida strategi och plan med vårt arbete inom ”Ansvarsfullt företagande”. Vårt CSR-råd träffas kvartalsvis och består av representanter från företagets olika delar, samt även en extern CSR-expert som hjälper oss att ta in ett externt perspektiv. Den plan som vi nu utvecklar ska tydligt koppla CSR-arbetet till vår affärsverksamhet. Vi är tydliga med att vi inte ska genomföra projekt och aktiviteter baserat enkom på ”välgörenhet” eller ”filantropi” utan att även affärsperspektivet skall vara tydligt:

  • Goodwill-skapande i samhället och byggande av vårt varumärke
  • Skapa stolthet bland våra nuvarande medarbetare och utgöra en del av vårt ”Employer Branding-arbete”
  • Byggande av framtida marknader, exempelvis gneom att bidra till fungerande infrastruktur i tredje världen
  • Minska verksamhetsrisker

Jag kommer löpande i bloggen diskutera hur olika aktiviteter som vi gör stödjer vår affär, och även hur andra företag och organisationer bygger sina affärer via sitt CSR-arbete.

Pfizer startar en miljö – och ansvarsblogg

En kanal för en öppen och interaktiv diskussion om vårt arbete inom området ”Ansvarsfullt företagande”

Med start idag kommer jag löpande redovisa och diskutera våra egna aktiviteter inom miljö och CSR-området men även reflektera över trender inom området. Jag hoppas på en öppen, intressant och interaktiv diskussion.

Med vänliga hälsningar

Bengt Mattson, CSR- och miljöchef, Pfizer AB