Debatt om läkemedel och miljö anordnad av miljöpartiet

Spännande diskussion med bland annat representanter från riksdagen kring läkemedel och miljö

Jag deltog idag i ett seminarium i anordnat av Miljöpartiet och Läkare För Miljön. Seminariet som hölls i riksdagens lokaler på Mynttorget gällde läkemdelsrester i miljön och dess potentiella miljöeffekter. En rad olika intressenter deltog, bland annat flera riksdagsledamöter från flera olika partier. Jättespännande och självklart intressant att notera att frågan är på så mångas agenda idag att ett seminarium lockar så många olika intressenter – från alla olika delar av samhället. En mycket kort sammanfattning av diskussionen, baserat på presentationer av bland andra mig, Åke Wennmalm (miljödirektör från Stockholm Läns Landsting), Ingrid Eckerman (Läkare för Miljön) och Berndt Björlenius (Stockholm Vatten), kan vara att det finns många frågetecken kvar att räta ut. Vi är alla överens om att mer kunskap måste tas fram och att diskussion måste föras på såväl nationell, europeisk samt global nivå. Mycket intressant arbete står framför oss och jag kan garantera att vi från läkemedelsindustrin även fortsättningsvis kommer at vara mycket aktiva. Miljökommittén inom LIF (Läkemedelsindustriföreningen) har fortsatt detta som sin högst prioriterade frågeställning!!

CSR- och miljödiskussioner med SLU-studenter

Diskussioner kring läkemedelsindustrins miljöarbete med studenter på Landbruksuniversitetet i Uppsala

Vad kul och stimulerande det är att diskutera vårt miljö- och CSR-arbete med studenter! Jag har haft en 2-timmars presentation och diskussion med en grupp studenter på SLU. Det är alltid lika spännande att diskutera dessa frågor ur nya perspektiv!

Globalt Ansvar

Hur kan vi samarbete med UD:s insatser inom Global Ansvar?

Idag har vi träffat representanter för Utrikesdepartementents avdelning Globalt Ansvar. Avdelningen Globalt Ansvar inom UD samordnar och driver den svenska regeringens aktiviteter inom CSR-områpdet baserat på Global Compact. Självklart finns det mängder med goda själ att fördjupa samverkan mellan regeringskansliet, de svenska företagen och intresseorganisationer inom detta område. Vi har alla i stort sett samma agenda och rätt agerat så kan vi gemesamt skapa stora fördelar för svenska företag och ”den svenska modellen”.

Inom ramen för Globalt Ansvar så kommer det startas en referensgrupp för företagens sociala ansvarstagande, och jag återkommer framgent med kommentarer från dessa träffar.

Möte med Pfizers CSR-råd

Nu skapar vi en strategisk plan för vårt miljö- och CSR-arbete

Idag träffades Pfizers CSR-råd för att diskutera vår framtida strategi och plan med vårt arbete inom ”Ansvarsfullt företagande”. Vårt CSR-råd träffas kvartalsvis och består av representanter från företagets olika delar, samt även en extern CSR-expert som hjälper oss att ta in ett externt perspektiv. Den plan som vi nu utvecklar ska tydligt koppla CSR-arbetet till vår affärsverksamhet. Vi är tydliga med att vi inte ska genomföra projekt och aktiviteter baserat enkom på ”välgörenhet” eller ”filantropi” utan att även affärsperspektivet skall vara tydligt:

  • Goodwill-skapande i samhället och byggande av vårt varumärke
  • Skapa stolthet bland våra nuvarande medarbetare och utgöra en del av vårt ”Employer Branding-arbete”
  • Byggande av framtida marknader, exempelvis gneom att bidra till fungerande infrastruktur i tredje världen
  • Minska verksamhetsrisker

Jag kommer löpande i bloggen diskutera hur olika aktiviteter som vi gör stödjer vår affär, och även hur andra företag och organisationer bygger sina affärer via sitt CSR-arbete.