Pfizers CSR-råd träffades i Strängnäs idag

CSR-rådets möte i Strängnäs idag – härligt att diskutera CSR-frågan tvärfunktionellt!

En av huvuddiskussionerna vi hade på CSR-rådets möte på vår fabrik i Strängnäs idag gällde hur vi ska mer framgångsrikt kommunicera vårt CSR-arbete internt. Det är självklart så att vi behöver vara mycket framgångsrika i vår interna kommunikation för att också lyckas att föra ut information till alla våra intressenter och bjuda in till en extern öppen diskussion (som på denna blogg…) . Jag känner mig som om dagens diskussioner skapade massvis med god och positiv energi. Att sätta samman en ”hel tankekarta” med alla olika CSR-perspektiv på global, nationell och lokal nivå visar att vi gör mängder med goda insatser som visar att vi ser mycket ansvarsfullt och långsiktigt på våra aktiviteter. Vi har starka miljöprogram (exempelvis klimatprogrammet och vårt arbete med övriga eventuella miljöeffekter från våra verksamheter), starka program i ”tredje världen” som en del av vårt ”filantropiarbete”, likväl som starka program lokalt i Strängnäs och Sollentuna. Mycket information om dessa program finns redan idag tillgängliga via vår publika hemsida (www.pfizer.se och ”ansvarstagande”) och jag kan lova att vi kommer regelbundet se till att uppdatera denna information så att ni kan följa, och kommentera (och därigenom hjälpa oss att vidareutveckla våra program).

CSR-frågan är verkligen tvärfunktionell och det är ett utmärkt område att jobba med om man är intresserad av att titta på en typ av verksmahet från en lång rad olika perspektiv!! Jag tycker det här är kul, spännande och enormt lärorikt!

Climate Change Day 2008

USA:s ambassadör Michael Wood och andra potentater på ”Climate Change Day 2008″

I tisdags, den 10:e juni, genomförde Amerikanska Handelskammaren, på Grand Hotel i Stockholm, en konferens kallad ”Climate Change Day 2008 – Choices that Matters, Inspiration and Guidance for Climate Savvy Companies”. En mycket intressant deltagare var USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood som pratade om bakgrunden till och innehållet i hans lista över CleanTech-bolag i Sverige som borde vara av intresse för amerikanskt riskkapital. Listan innehåller idag 48 bolag som alla på olika sätt har innovativa och spännande idéer kring vad som kan göras för att hindra och hantera klimatförändringen. Det var enormt späannade att lyssna på Michael Wood, och jag kan inte annat än hoppas på att flera av de idéer som finns på listan förverkligas – och i ärlighetens namn inte bara med amerikankt riskkapital, utan även att bolagen i fråga kan komma att expandera sina verksmaheter även här i Sverige. Miljöteknik skulle kunna utgöra en mycket stark framtidsbransch i Sverige. Jag känner en stolthet över att det finns så mycket gott arbete kring clean-tech i Sverige!

Utöver Michael Woods mycket inspirerande föredag hölls en lång rad andra spännande presentationer som på ett eller annat sätt hanterade klimatfrågan eller konsekvenser av klimatförändringen. En diskussion som är mycket aktuell gällde alternativa bilbränslen och då främst etanol. Denna diskussion är viktig och jag som själv kör en SAAB 9-3 BioPower är mcyket angelägen att till klarläggs tydligare än idag vilken etanol som är bra ur miljö- och etiska perspektiv och i vissa fall vi riskerar att tanka ”ful-etanol” även på svenska mackar. Den känslan jag satt kvar med efter diskussionen var dock ganska bra, ”fin-etanolen” verkar dominera här på den svenska marknaden. Detta är en intressant fråga som visar att det finns inga enkla svar på miljö- och CSR-frågor…

Det går att spara energi på kontoret

Den här veckan har jag haft nöjet att träffa experter inom energiområdet som kommit med spännande förslag på hur vi kan reducera användningen av energi i våra kontorsmiljöer.

Som jag har bloggat om tidigare så har vi ett kontor här i Silverdal, Sollentuna, som är fantastiskt energieffektivt som fastighet betraktat, men självklart är det så att vårt beteende som medarbetare på kontoret också har en viktig del i vårt totala energiutnyttjande. Jag har denna vecka imponerats över hur långt teknikutvecklingen kommit vad gäller ”grön IT”. Det finns idag enormt smarta lösningar, varav vi redan infört vissa men bevisligen kan göra ännu mer, för att minimera antalet utskrifter och för de utskrifter som ändock måste göras, minimera mängden energi som åtgår.

Det finns flera olika leverantörer av ”gröna IT-lösningar” som jag rekommenderar att ni diskuterar med – här finns både energi och pengar att spara!!

Klimatkonferens på Handelshögskolan

Vilket enormt bra ”examensarbete” jag fick bevittna idag! Ett antal ”studenter” på en IFL-kurs (Institutet för Ledarskaputveckling) anordnade idag en klimatkonferens i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Mistra.

Ett stort antal prominenta föreläsare och konferensdeltagare var på plats. Fokus för diskussionen var ”global uppvärmning och nya affärsmöjligheter”. Jag tycker att man lyckades förmedla en bra balanserad bild av att klimatförändringen sker redan idag och det förändrar, vare sig vi vill eller inte, bolagens möjligheter till att bedriva sina affärer. Bland de inbjudna talarna fanns såväl vår handelsminister Ewa Björling, Mistras ordförande tillika VD i IVA Lena Treschow Torell, som Johan Rockström från Stockholm Resilience Center och Per Olofsson, VD på ClimateWell. Det budskap som jag tror att vi alla gick hem med var att vi alla måste göra vår hemläxa och förstå hur vi och vår egen affär påverkas av de förändringar som kommer i klimatförändringens spår.

Jag rekomenderar er alla att titta på Mistras hemsida där programmet, och underlag till presentationerna, finns redovisat- Oroväckande men spännande läsning som vi alla måste ta till oss och reagera på – vare sig vi egentligen vill eller inte…..

Diskussion om CSR med apotekarstudenter från Uppsala

Än en gång är jag upprymd och glad över det intresse som våra svenska studenter uppvisar för CSR- och miljöfrågan.

Vi hade idag på kontoret här i Silverdal, Sollentuna, besök av cirka 80 studenter från Apotekarlinjen på Uppsala Universitet. En härlig blandning av ungdomar, alla med stort intresse för vår medicinska verksamhet men också för vårt arbete med CSR- och miljöfrågor. Mycket av diskussionen idag kom att röra tillgången på läkemedel, och en i övrigt fungerande sjukvård, i tredje världen. Självklart en fråga som berör alla.

Jag tror att dagens ungdomar, med de globala erfarenheter de har antingen från egna resor eller via vänner i andra länder, har ett ännu större intresse för denna fråga än tidigare generationer. Det finns en enorm kraft i att utnyttja detta intresse för att gemensamt försöka skapa förbättringar för alla dessa människor som inte har tillgång till den sjukvård och de läkemedel som vi här i Sverige ofta tar för given.

Pfizers bidrag i detta arbete är främst via de donationer och den kompetens vi har kring läkemedlena i sig men också via våra bidrag till utbildning av läkare och sjuksköteskor i tredje världen samt till byggande av en fungerande hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. Jag välkomnar er alla att läsa om våra globala program, exempelvis ”International Trachoma Initiative”, ”Diflucan Partnership”, ”Infectious Diseases Institute”, ”Mobilize Against Malaria”, ”Global Health Partnerships” och ”Global Health Fellows” på vår hemsida och i vår Corporate Responsibility Report.