Klimatkonferens på Handelshögskolan

Vilket enormt bra ”examensarbete” jag fick bevittna idag! Ett antal ”studenter” på en IFL-kurs (Institutet för Ledarskaputveckling) anordnade idag en klimatkonferens i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och Mistra.

Ett stort antal prominenta föreläsare och konferensdeltagare var på plats. Fokus för diskussionen var ”global uppvärmning och nya affärsmöjligheter”. Jag tycker att man lyckades förmedla en bra balanserad bild av att klimatförändringen sker redan idag och det förändrar, vare sig vi vill eller inte, bolagens möjligheter till att bedriva sina affärer. Bland de inbjudna talarna fanns såväl vår handelsminister Ewa Björling, Mistras ordförande tillika VD i IVA Lena Treschow Torell, som Johan Rockström från Stockholm Resilience Center och Per Olofsson, VD på ClimateWell. Det budskap som jag tror att vi alla gick hem med var att vi alla måste göra vår hemläxa och förstå hur vi och vår egen affär påverkas av de förändringar som kommer i klimatförändringens spår.

Jag rekomenderar er alla att titta på Mistras hemsida där programmet, och underlag till presentationerna, finns redovisat- Oroväckande men spännande läsning som vi alla måste ta till oss och reagera på – vare sig vi egentligen vill eller inte…..

Diskussion om CSR med apotekarstudenter från Uppsala

Än en gång är jag upprymd och glad över det intresse som våra svenska studenter uppvisar för CSR- och miljöfrågan.

Vi hade idag på kontoret här i Silverdal, Sollentuna, besök av cirka 80 studenter från Apotekarlinjen på Uppsala Universitet. En härlig blandning av ungdomar, alla med stort intresse för vår medicinska verksamhet men också för vårt arbete med CSR- och miljöfrågor. Mycket av diskussionen idag kom att röra tillgången på läkemedel, och en i övrigt fungerande sjukvård, i tredje världen. Självklart en fråga som berör alla.

Jag tror att dagens ungdomar, med de globala erfarenheter de har antingen från egna resor eller via vänner i andra länder, har ett ännu större intresse för denna fråga än tidigare generationer. Det finns en enorm kraft i att utnyttja detta intresse för att gemensamt försöka skapa förbättringar för alla dessa människor som inte har tillgång till den sjukvård och de läkemedel som vi här i Sverige ofta tar för given.

Pfizers bidrag i detta arbete är främst via de donationer och den kompetens vi har kring läkemedlena i sig men också via våra bidrag till utbildning av läkare och sjuksköteskor i tredje världen samt till byggande av en fungerande hälso- och sjukvårdsinfrastruktur. Jag välkomnar er alla att läsa om våra globala program, exempelvis ”International Trachoma Initiative”, ”Diflucan Partnership”, ”Infectious Diseases Institute”, ”Mobilize Against Malaria”, ”Global Health Partnerships” och ”Global Health Fellows” på vår hemsida och i vår Corporate Responsibility Report.

CSR-referensgruppsmöte – Globalt Ansvar

Idag startades en referensgrupp kring CSR-frågor inom ramen för Utrikesdepartementets avdelning Globalt Ansvar.

Fantastiskt bra att vi nu, alla olika aktörer inom svenska samhället, har en gemensam mötesplats för CSR-frågor. En plats där vi kan diskutera hur våra ”svenska värderingar och förhållningssätt” kan positivt bidra till social och miljömässig utveckling i världen samt en forum för samordning av företags, organisationers och den svenska regeringens insatser runt om i världen. Ett efterlängtat initiativ som kommer bidraga till att Global Compact:s riktlinjer sprids i världen!!

Jag kommer regelbundet kommentera de trender och övriga intressanta inspel som vi identifierar inom referensgruppen och hoppas på spännande diskussioner med alla läsare av bloggen.

MISTRA-Pharma, nytt projekt om läkemedel och miljö

Idag var det formell kick-off för det nya stora forskningsprojektet MISTRA-Pharma. Ett antal mycket kompetenta forskningsgrupper i Sverige har fått 44 miljoner (under 4 år) för att klarlägga eventuella risker med läkemedelssubstanser i miljön och de åtgärder som vid behov kan nyttjas för att minska eventuell påverkan.

Jag rekomenderar er verkligen att titta in på MISTRA-Pharmas hemsida och läsa om denna stora satsning från MISTRAs sida. Ordförande i styrelsen för projektet är Ethel Forsberg (Kemikalieinspektionens generaldirektör) och programmet leds av Christina Rudén på KTH i Stockholm. Jag sitter med i styrelsen och kommer regelbundet att återkomma till detta projekt i denna blogg.

CSR- och miljödiskussioner på Pfizers huvudkontor

Hela denna vecka är jag på möte för att diskutera CSR- och miljöfrågor med medarbetare på Pfizers huvudkontor i New York. Enormt spännade!

Att kunna diskutera våra globala program med de medarbetare som dagligen jobbar med programmen är mycket lärorikt. Förklaringen till framgångarna ligger såklart delvis i det enorma engagemang som dessa medarbetare har för dessa frågor. Det mesta gällande dessa program hittar ni i vår Corporate Responsibility Report på vår amerikanska hemsida. Läs och begrunda – det görs enormt mycket bra arbete!!