Klimatsamordnare i regeringskansliet

Klimatfrågan – blir bara hetare och hetare

Det måste självklart ses som ett ”tecken i tiden” att Fredrik Reinfeldt idag utsåg Naturvårdsverkets generaldirektör, Lars-Erik Liljelund, till klimatsamordnare i regeringskansliet. Detta påvisar frågans tyngd i den politiska sfären samt visar på den satsning som görs inför Sveriges ordförandeskap inom EU på hösten 2009, då ”Kyoto 2-avtalet” skall signeras i Köpenhamn. Jag tar detta som ytterligare ett bevis på att Pfizer jobbar rätt i vårt miljöarbete, med en stor satsning på att minska våra klimatpåverkan. Vi har som jag tidigare bloggat om fram till 2007 minskat våra utsläpp av växthusgaser (omräknat till koldioxidekvivalenter) med mer är 35% från 2000 (indexerat mot försäljning) och har nu satt ett nytt globalt mål att ytterligare minska våra utsläpp med 20% i absoluta tal fram till 2012. Jag hoppas att det arbete som vi, och även andra globala storbolag gjort, inom klimatområdet kan stå som goda exempel för Fredrik Reinfeldt, Lars-Erik Liljelund och de andra inom regeringskansliet i deras fortsatta arbete inför hösten 2009. Det är ett enormt viktigt arbete som står framför oss alla!! Information om Pfizers klimatarbete återfinns bland annat på vår globala hemsida http://www.pfizer.com/responsibility/index.jsp

Etanol som bilbränsle – följ SvD:s artikelserie

Etanol – är det ett miljöriktigt val?

Etanol som bilbränsle diskuterades på denna blogg efter Climate Change Day-mötet i tisdags. Jag uttryckte en viss oro över att det finns olika åsikter om etanolens miljöriktighet. Det är därför glädjande att se att SvD (www.svd.se) nu kör en artikelserie om etanolen och dess miljöeffekter. I gårdagens tidning handlade det om etanolen och klimatet och idag tar man upp frågan kring etanolen och maten. Slutsatsen så här pass långt är att på samma sätt som jag skrev om i tisdagens blogg så finns det såväl ”fin-etanol” som ”ful-etanol”. Glädjande är att det verkar som om den etanolen vi tankar här i Sverige – till stor del etanol från sockerrörsodlingar i Brasielien – är ett bra miljöval. Artikelserien fortsätter nästa vecka – fortsatt spännande läsning kan garanteras!

Pfizers CSR-råd träffades i Strängnäs idag

CSR-rådets möte i Strängnäs idag – härligt att diskutera CSR-frågan tvärfunktionellt!

En av huvuddiskussionerna vi hade på CSR-rådets möte på vår fabrik i Strängnäs idag gällde hur vi ska mer framgångsrikt kommunicera vårt CSR-arbete internt. Det är självklart så att vi behöver vara mycket framgångsrika i vår interna kommunikation för att också lyckas att föra ut information till alla våra intressenter och bjuda in till en extern öppen diskussion (som på denna blogg…) . Jag känner mig som om dagens diskussioner skapade massvis med god och positiv energi. Att sätta samman en ”hel tankekarta” med alla olika CSR-perspektiv på global, nationell och lokal nivå visar att vi gör mängder med goda insatser som visar att vi ser mycket ansvarsfullt och långsiktigt på våra aktiviteter. Vi har starka miljöprogram (exempelvis klimatprogrammet och vårt arbete med övriga eventuella miljöeffekter från våra verksamheter), starka program i ”tredje världen” som en del av vårt ”filantropiarbete”, likväl som starka program lokalt i Strängnäs och Sollentuna. Mycket information om dessa program finns redan idag tillgängliga via vår publika hemsida (www.pfizer.se och ”ansvarstagande”) och jag kan lova att vi kommer regelbundet se till att uppdatera denna information så att ni kan följa, och kommentera (och därigenom hjälpa oss att vidareutveckla våra program).

CSR-frågan är verkligen tvärfunktionell och det är ett utmärkt område att jobba med om man är intresserad av att titta på en typ av verksmahet från en lång rad olika perspektiv!! Jag tycker det här är kul, spännande och enormt lärorikt!

Climate Change Day 2008

USA:s ambassadör Michael Wood och andra potentater på ”Climate Change Day 2008″

I tisdags, den 10:e juni, genomförde Amerikanska Handelskammaren, på Grand Hotel i Stockholm, en konferens kallad ”Climate Change Day 2008 – Choices that Matters, Inspiration and Guidance for Climate Savvy Companies”. En mycket intressant deltagare var USA:s ambassadör i Sverige, Michael Wood som pratade om bakgrunden till och innehållet i hans lista över CleanTech-bolag i Sverige som borde vara av intresse för amerikanskt riskkapital. Listan innehåller idag 48 bolag som alla på olika sätt har innovativa och spännande idéer kring vad som kan göras för att hindra och hantera klimatförändringen. Det var enormt späannade att lyssna på Michael Wood, och jag kan inte annat än hoppas på att flera av de idéer som finns på listan förverkligas – och i ärlighetens namn inte bara med amerikankt riskkapital, utan även att bolagen i fråga kan komma att expandera sina verksmaheter även här i Sverige. Miljöteknik skulle kunna utgöra en mycket stark framtidsbransch i Sverige. Jag känner en stolthet över att det finns så mycket gott arbete kring clean-tech i Sverige!

Utöver Michael Woods mycket inspirerande föredag hölls en lång rad andra spännande presentationer som på ett eller annat sätt hanterade klimatfrågan eller konsekvenser av klimatförändringen. En diskussion som är mycket aktuell gällde alternativa bilbränslen och då främst etanol. Denna diskussion är viktig och jag som själv kör en SAAB 9-3 BioPower är mcyket angelägen att till klarläggs tydligare än idag vilken etanol som är bra ur miljö- och etiska perspektiv och i vissa fall vi riskerar att tanka ”ful-etanol” även på svenska mackar. Den känslan jag satt kvar med efter diskussionen var dock ganska bra, ”fin-etanolen” verkar dominera här på den svenska marknaden. Detta är en intressant fråga som visar att det finns inga enkla svar på miljö- och CSR-frågor…

Det går att spara energi på kontoret

Den här veckan har jag haft nöjet att träffa experter inom energiområdet som kommit med spännande förslag på hur vi kan reducera användningen av energi i våra kontorsmiljöer.

Som jag har bloggat om tidigare så har vi ett kontor här i Silverdal, Sollentuna, som är fantastiskt energieffektivt som fastighet betraktat, men självklart är det så att vårt beteende som medarbetare på kontoret också har en viktig del i vårt totala energiutnyttjande. Jag har denna vecka imponerats över hur långt teknikutvecklingen kommit vad gäller ”grön IT”. Det finns idag enormt smarta lösningar, varav vi redan infört vissa men bevisligen kan göra ännu mer, för att minimera antalet utskrifter och för de utskrifter som ändock måste göras, minimera mängden energi som åtgår.

Det finns flera olika leverantörer av ”gröna IT-lösningar” som jag rekommenderar att ni diskuterar med – här finns både energi och pengar att spara!!