CSR-referensgruppsmöte – Globalt Ansvar

Idag startades en referensgrupp kring CSR-frågor inom ramen för Utrikesdepartementets avdelning Globalt Ansvar.

Fantastiskt bra att vi nu, alla olika aktörer inom svenska samhället, har en gemensam mötesplats för CSR-frågor. En plats där vi kan diskutera hur våra ”svenska värderingar och förhållningssätt” kan positivt bidra till social och miljömässig utveckling i världen samt en forum för samordning av företags, organisationers och den svenska regeringens insatser runt om i världen. Ett efterlängtat initiativ som kommer bidraga till att Global Compact:s riktlinjer sprids i världen!!

Jag kommer regelbundet kommentera de trender och övriga intressanta inspel som vi identifierar inom referensgruppen och hoppas på spännande diskussioner med alla läsare av bloggen.

MISTRA-Pharma, nytt projekt om läkemedel och miljö

Idag var det formell kick-off för det nya stora forskningsprojektet MISTRA-Pharma. Ett antal mycket kompetenta forskningsgrupper i Sverige har fått 44 miljoner (under 4 år) för att klarlägga eventuella risker med läkemedelssubstanser i miljön och de åtgärder som vid behov kan nyttjas för att minska eventuell påverkan.

Jag rekomenderar er verkligen att titta in på MISTRA-Pharmas hemsida och läsa om denna stora satsning från MISTRAs sida. Ordförande i styrelsen för projektet är Ethel Forsberg (Kemikalieinspektionens generaldirektör) och programmet leds av Christina Rudén på KTH i Stockholm. Jag sitter med i styrelsen och kommer regelbundet att återkomma till detta projekt i denna blogg.

CSR- och miljödiskussioner på Pfizers huvudkontor

Hela denna vecka är jag på möte för att diskutera CSR- och miljöfrågor med medarbetare på Pfizers huvudkontor i New York. Enormt spännade!

Att kunna diskutera våra globala program med de medarbetare som dagligen jobbar med programmen är mycket lärorikt. Förklaringen till framgångarna ligger såklart delvis i det enorma engagemang som dessa medarbetare har för dessa frågor. Det mesta gällande dessa program hittar ni i vår Corporate Responsibility Report på vår amerikanska hemsida. Läs och begrunda – det görs enormt mycket bra arbete!!

Samarbeten inom Sollentuna kommun

Diskussioner med en av våra grannar i Sollentuna samt kommunens nordiska vänorter

Vad det är intressant att diskutera CSR- och miljöarbete med folk från helt andra typer av verkamheter.

Igår besökte medarbetare från Kummelbykyrkan, Sollentuna, oss för att diskutera hur olika verksamheter och organisationer kan samverka ”över de vanliga branschgränserna”. Här finns tror jag precis hur mycket som helst att göra. CSR-frågan är ett fantastiskt redskap för att skapa bryggor mellan organisationer som har helt olika inriktningar på sin ”kärn-verksamhet”. I diskussionen med Kummelbykyrkan framkom med tydlighet gemensamma intressen bland annat gällande människors förhållanden i tredje världen.

Idag hade vi en träff med Sollentuna kommun och deras nordiska vänorter. Också mycket spännande att se vilka gemensamma interssen och värderingar som vi som bolag har med tjäsntemän från et antal nordiska kommuner. En stor del av diskussionen idag gällde energianvändningen i vårt kontor och förklaringar kring hur vi kan hålla energiförbrukningen på en sådan låg nivå. Detta är självklart av intresse inte bara för kommunala verksamheter utan för personer verksamma inom alla elar av samhället.

Debatt om läkemedel och miljö anordnad av miljöpartiet

Spännande diskussion med bland annat representanter från riksdagen kring läkemedel och miljö

Jag deltog idag i ett seminarium i anordnat av Miljöpartiet och Läkare För Miljön. Seminariet som hölls i riksdagens lokaler på Mynttorget gällde läkemdelsrester i miljön och dess potentiella miljöeffekter. En rad olika intressenter deltog, bland annat flera riksdagsledamöter från flera olika partier. Jättespännande och självklart intressant att notera att frågan är på så mångas agenda idag att ett seminarium lockar så många olika intressenter – från alla olika delar av samhället. En mycket kort sammanfattning av diskussionen, baserat på presentationer av bland andra mig, Åke Wennmalm (miljödirektör från Stockholm Läns Landsting), Ingrid Eckerman (Läkare för Miljön) och Berndt Björlenius (Stockholm Vatten), kan vara att det finns många frågetecken kvar att räta ut. Vi är alla överens om att mer kunskap måste tas fram och att diskussion måste föras på såväl nationell, europeisk samt global nivå. Mycket intressant arbete står framför oss och jag kan garantera att vi från läkemedelsindustrin även fortsättningsvis kommer at vara mycket aktiva. Miljökommittén inom LIF (Läkemedelsindustriföreningen) har fortsatt detta som sin högst prioriterade frågeställning!!