Rosa bandet – stöd forskningen kring bröstcancer

Ikväll klockan 20.00 börjar Rosa Bandet-galan på TV3. Det är sjätte året i rad som Rosa Bandet-kampanjens final firas med en TV-gala. Pfizer som arbetar mycket aktivt med cancerfrågan stödjer kampanjen vilket känns naturligt då bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Varje år drabbas 7000 svenska kvinnor av bröstcancer och 1500 kvinnor dör årligen som en direkt följd av bröstcancer här i Sverige. Du kan höra vår VD Niklas Prager beskriva hur vi på Pfizer ser på bröstcancerproblematiken och berätta om varför vi stödjer kampanjen på www.pfizer.se.

Du kan också hjälpa till att stödja forskningen kring bröstcancer. Du kan antingen gå in via nätet och ge en gåva (http://kampanj.rosabandet.se/) eller under TV-galan ikväll skänka ditt bidrag.

Kontoret i rosa belysning

Kontoret i rosa belysning

Jag uppmanar alla att ge sitt bidrag och låter denna uppmaning illustreras av den bild av vårt kontor i Sollentuna som jag tog igår kväll. Hela denna vecka lyser vi upp våra fastigeheter i Sollentuna och Strängnäs rosa på kvällen och natten för att inspirera er alla till att bidra i kampen mot bröstcancer.

Ett rosa kontor

Ett rosa kontor

CSR – från risk till värde

På fredagen anordnade Richard Lium och tidningen Dagens Ledare ett CSR-seminarium kallat ”CSR – Corporate Social Responsibility ifrån risk till värde”. Richard känner vi väl alla som en fantastiskt energisk, CSR-kämpande företagsledare. Jag rekommenderar er alla att följa hans blogg på www.metrobloggen.se/csr. Hela Richard brinner för miljömässigt och social ansvarstagande. Moderator för seminariet var Annalen Geretschläger från Dagens Ledare, ytterligare en person som innerligt känner för CSR-arbete!

Annelen Geretschläger

Annelen Geretschläger

Föreläsningarna inleddes med Henrik Nilsson från nätverket sirp (Sustainable Investment Research Platform). Henrik är knuten till Stockholms Universitet och Handelshögskolan på Umeå Universitet. Henriks forskning, som ni kan läsa mer om på www.sirp.se, handlar om hur CSR- och miljöfrågor, eller i enlighet med Henriks vokabulär ESG-faktorer (Environmental, Social, and Governance), påverkar finansanalytikers beslut och vinst och värde på företag. Enormt tillfredställande att se att resultaten från Henriks och hans medarbetares forskning (bland andra Professor Hassel) klart visar att CSR-arbete är värdeskapande.

Henrik Nilsson

Henrik Nilsson

Såväl vinstnivåer (”profitability”) som marknadsvärde (”market value – Tobin’s Q”) är större för bolag som driver sina verksamheter på ett ansvarsfullt sätt. Sen finns alltid diskussionen om vad som kommer först – hönan eller ägget. Är det CSR-arbetet som driver upp vinst och värde eller är det vinstrika och högt värderade bolag som har förmågan att skaffa sig goda CSR-strategier? Personligen är jag helt övertygad om att ett bra CSR-arbete skapar ökade vinstmöjligheter och ökar värdet bland annat genom att det är varumärkesbyggande.

Petra Dahlman

Petra Dahlman

Apropå starka varumärken; Efter Henrik kom Petra Dahlman upp på scenen. Petra är CSR-chef på svenska McDonalds (www.mcdonalds.se). Ett bolag som, bara i Sverige, varje dag träffar över 400000 matgäster och har ett av världens mest kända varumärken är självklart enormt känsligt för ”bad-will” och dålig press. Men det är kul att se att McDonalds inte bara jobbar med ”risk-minimering” utan verkligen satsar pengar och kompetens på att skapa mervärden. Energieffektivisering och återvinning på restaurangerna minskar kostnaderna, ekologiska och hälsoriktiga matalternativ skapar mervärde för matgästerna, och självklart bygger satsningar som McDonalds samarbete med Läsrörelsen (barnböcker som del av Happy Meal) deras varumärke.

En spännande diskussion följde på Petras presentation: Är det en skillnad på ”välgörenhet” och ”CSR-arbete”. Jag är personligen av åsikten att man inte ska försöka dra en tydlig skiljelinje mellan de två, utan se rena välgörenhetssatsningar som en naturlig del av CSR-arbetet. Självklart blir man som medarbetare stolt över sitt bolag när man ser bolagets insatser till ”välgörande ändamål”. Jag tror att det både bygger en stolthet bland medarbetarna och jag tror också det bygger varumärket. Sen håller jag med om att man med fördel skall hitta ”välgörande ändamål” som har någon form av koppling till bolagets verksamhet – det känns naturligt.

För oss inom Pfizer är det självklart att mycket av det ”välgörenhetsarbete” som vi bedriver globalt är av typen ”utvecklingssamarbeten i 3:e världen”. Vi kan genom våra insatser där hjälpa till att skapa förbättrad hälsa bland de som kanske behöver det allra mest. Vill ni läsa mer om Pfizers arbete i 3:e världen kan ni bland annat följa dessa två länkar:

http://www.pfizer.com/responsibility/

http://www.pfizer.se (”Pfizer i samhället” och ”Vårt ansvarstagande”) Seminariet avslutades med att Richard presenterade ett antal av de CSR-undersökningar som han genomfört. Många spännande resultat:

Richard Lium

Richard Lium

  • 73% av bolagen i Sverige jobbar inte med CSR. Låter i det närmaste orimligt med tanke på att vi vet att det är värdeskapande. En del av förklaringen är att en väldigt liten del av de små bolagen i landet (under 10 anställda, och dessa bolag utgör en stor del av alla våra företag) jobbar aktivt med CSR. Bara 3%. Detta visar för mig att det är viktigt att CSR-arbetet inte förvandlas till någon ”rocket science” utan tillåts innehålla mycket ”sunt förnuft”. Det måste vara enkelt att göra rätt!!
  • Bland storbolagen är det en majoritet av företagen som bedriver CSR-arbete.
  • Richard visade också att över 70% av de konsumenter som han intervjuat vill köpa produkter från ett bolag med god ”CSR-profil”. Däremot verkar det kanske inte som de är beredda att betala mer pengar för en CSR-riktig produkt i sig. Men samtidigt vet vi att med ett gott varumärke kommer faktiskt möjligheterna att ta ut ett högre pris. Jag tror att det finns marknadsmöjligheter här i förlängningen. Det är definitivt viktigt att tillse att produkter som har tillverkats och saluförts under förhållanden som inte är OK inte tillåts konkurrera prismässigt. ”Fusk” får aldrig premieras!!
  • 67% av studenterna på våra större högskolor kan inte tänka sig att jobba hos en arbetsgivare som inte bedriver ett bra CSR-arbete. Detta exemplifierades mycket starkt av en medarbetare från Accenture: ”När vi rekryterade nya medarbetare för 10 år sedan var den stora diskussionen storleken på lönen, för 5 år sedan handlade det mesta om work-life balance men idag så är de vi intervjuar mest intresserade av vårt CSR-arbete” – intressant tecken på att CSR har slagit igenom på allvar!
  • Den sista undersökningen som Richard presenterade var en förvisso liten men ändock intressant studie. Av de unga entreprenörer (under 25 år) som han intervjuat sa sig 100% ha CSR med som en viktig del i sin affärsmodell. Ytterligare ett bevis på att CSR- och miljöfrågan är stark i de yngre generationerna. Richard avslutade denna del av seminariet med att säga att han var säker på att alla bolag i framtiden kommer att ha CSR som en central del i sin affärsmodell.

Sista punkt på agendan var att Richard gav information om framtagandet av den nya ISO-standarden inom CSR området – ISO 26000 (som kallas Social Responsibility – man tar bort ordet Corporate eftersom den inte bara vänder sig till företagsvärlden). Richard sitter med i arbetet med att utveckla standarden, Sverige och Brasilien driver detta arbete. Så för den som vill ha mer information om arbetet inför att standarden blir färdig 2010 är det bara att vända sig till Richard.

Stort tack för en innehållsrik eftermiddag!! De flesta som var med på seminariet tillhörde nog de redan CSR-frälsta – låt oss alla hjälpas åt att ta budskapet vidare till en större krets, och om möjligt hjälpa till att införa detta tänkande även i de mindre bolagen och organisationerna.

Forskningspropositionen – räcker satsningarna?

Idag presenterade högskole- och forskningsminister Lars Leijonborg riktlinjerna för forsknings- och innovationspropositionen (Prop. 2008/09:50) på DN Debatt. För mig, arbetande med miljöfrågor inom läkemedelsindustrin, skapar propositionen förhoppningar och förväntningar. Lars Leijonborg lyfter fram två strategiska områden där satsningar görs: Det ena är klimatrelaterad forskning och det andra är medicinsk forskning.

Vad gäller klimatrelaterad forskning så är ett par av de högprioriterade områdena effektivare energianvänding och ny energiteknologi. Självklart områden som är extremt viktiga om vi ska kunna minska klimatpåverkan. Detta är också områden där vi inom näringslivet har stora intressen – både för att det kan hjälpa oss att minska vår egen klimatpåverkan från byggnader och verksamheter men också för att det för de delar av näringslivet som arbetar med att utveckla och marknadsföra nya energiteknologier – här finns självklart förhoppningar om framtida marknadsmöjligheter, även på intressanta exportmarknader. Som jag har diskuterat flera gånger på bloggen så är klimatfrågan viktigt för oss inom Pfizer och självklart hyser jag förhoppningar att dennat yp av satsningar ska kunna hjälpa oss att nå våra klimatmål:

- en ytterligare minskning av våra utsläpp av växthusgaser med 20% fram till 2012 utöver de nära 20% som vi minskat utsläppen mellan 2000 och 2007

- 35% av vårt globala el-behov skall täckas av utsläppsfria energikällor.

Tuffa mål som kräver stora satningar runt om i världen inte bara här i Sverige. Vi har dock goda förutsättningar här i Sverige med den goda kompetens om finns såväl inom näringslivet som inom akademierna. Låt oss hoppas på stora, och snabba, genombrott!!

Vad gäller den medicinska forskningen ska jag inte fördjupa mig i det här på bloggen, jag ska bara konstatera att Lars Leijonborg påtalar att denna satsning inkluderar biomedicin och medicinsk teknik. Låter självklart intressant med tanke på den storsatnsing som Pfizer gör i en ny produktionsanläggning i Strängnäs fokuserad på biotekniska processer. Ytterligare ett område där Sverige har goda förutsättningar att nå stora framgångar baserat på både högt kunnande inom näringsliv och akademier.

Huruvida den satsning som regeringen nu gör är tillräcklig eller inte kan självklart diskuteras. Jag tycker Kåre Bremer, rektor vid Stockholms Universitet, på sin blogg uttrycker det bra: ”…slutomdömet får jag vänta med tills vi ser vad detta verkligen innebär i reda pengar”. Jag skulle till och med vilja lägga till att jag också vill se resultaten av forskningsinsatserna!

Hoppas solen kommer fram...

Hoppas solen kommer fram...

Liksom solen är gömd bakom träden kan forskningsastningarna och dess resultat skönjas i horisonten. Låt oss bara hoppas att strålarna skiner igenom träden ordentligt innan solnedgången, då är det ju för sent… Klimathotet är stort – genombrott behövs, det samma kan självklart sägas vad gäller de medicinska behoven. Låt oss alla hoppas, och i den mån vi kan, bidra till dessa genombrott!

Dizza Tobak – säg nej till snus och cigaretter!

Nej till snus och cig!

Nej till snus och cig!

Idag inleds Dizza Tobak-kampanjen på allvar. I SVT:s program ”Gomorron Sverige” utmanade lärare och elever från Nytorpsskolan i Salem Sveriges övriga 6:e och 7:e klassare i tävlingen om den bästa ”Dizza Tobak-tidningen”. För er som missade inslaget går det att se i efterhand på www.svt.se. Klicka på ”Gomorron Sverige” och på programlänken ”tisdag 06.45 2008-10-21 07.16där ni 7 minuter och 39 sekunder in i inslaget får se eleverna Veronica Hall och Lucas Sandberg tillsammans med läraren Yvonne Olander diskutera tobakens problem och tänkbara lösningar.

Dizza Tobak i SVT

Dizza Tobak i SVT

Yvonne, Lucas och Veronica lyfte fram vikten av att ungdomarna själva påverkar varandra att avstå från tobaken – att de själva skapar attityden att det är ”coolt att inte röka eller snusa”. Att det behövs krafttag var Yvonne tydlig med: 16000 barn börjar röka varje år, 17% av pojkarna och 5% av flickorna i årskurs nio snusar varje dag – fruktansvärda siffror med tanke på att alla idag är medvetna om de stora riskerna…

Yvonne Olander

Yvonne Olander

Om du går eller jobbar i skolan – anta utmaningen från Yvonne, Lucas och Veronica! Om du inte direkt är verksam i skolan värld så uppmanar jag dig ändock att engagera dig i denna kampanj. Som jag tidigare skrivit om här på bloggen (se inläggen från 16:e september och 20:e augusti) är Dizza Tobak ett projekt som Pfizer driver i samarbete med SAMBA, (www.samba.nu) och ett antal andra organisationer. Dizza Tobak syftar till att hålla barn och ungdomar borta från tobaken. Behovet av detta är tydligt om man tänker på den situation som Yvonne, Lucas och Veronica beskriver. Som ni också sett i mina tidigare inlägg är har Dizza Tobak en viktig koppling till SAMBA:s stora kampanj ”Kraftsamling för barnen”. Denna kampanj syftar till att sätta barn- och ungdomsfrågan på den politiska dagordningen. Låt oss alla hjälpas åt för att få barn- och ungdomsfrågan på agendan och se till att barnen inte faller in i drogmissbruk!!

Du hittar mer information om Dizza Tobak på Pfizers hemsida.

Välkomna till Dizza Tobak!

Intern information – A och O för framgångsrikt CSR-arbete

I fredags genomförde vi på Pfizers svenska huvudkontor i Silverdal en intern informationsinsats kring vårt CSR- och miljöarbete. Vi hade dels en kort information till medarbetarna i vår stora konferenssal, dels ett ”CSR-bord” i receptionen i anslutning till lunchen där vi bjöd in alla medarbetare till en dialog om vårt arbete. Utöver att jag var med i dialogen deltog även Carin Brannäs och Ingrid Hasselberg från vårt interna CSR-råd.

CSR-informatörer på gång

CSR-informatörer på gång

För mig är det enormt viktigt för vår trovärdighet att alla våra medarbetare har en stor kunskap om och förståelse för vårt CSR- och miljöarbete. Vårt budskap till våra externa intressenter om vår roll i samhället som ett ansvarsfullt företag faller samman som ett korthus om inte våra egna medarbetare har den förståelsen och kompetensen. En mycket viktig del kunskapsbehovet gäller de ”etiska och moraliska dilemman” som vi som industri måste hantera. Exempel på denna typ av dilemman som vi som ett ansvarsfullt företag måste kunna diskutera är det faktum att ”vi tjänar pengar på folks ohälsa”. En annan ofta förekommande fråga är ”varför vi försvarar våra patent i 3:e världen och vad vi kan göra för att öka accessen till läkemedel länder i exempelvis Afrika”. Läs om dessa och andra svåra frågor på vår hemsida www.pfizer.se under ”Pfizer i samhället” och ”Vårt ansvarstagande”.

Vi måste som bolag föra en trovärdig och transperent diskussion med våra intressenter. Att försöka få någon att tro att ”allt är bara guld och gröna skogar” är inte ett hållbart sätt att kommunicera. Vi måste beskriva våra dilemman men också vara öppna med de tillkortakommanden och misslyckanden som vi har i bagaget. En balanserad diskussion är nycklen till trovärdighet. Självklart ställer detta än större krav på förståelse för den komplexa situation vi lever i hos våra medarbetare för att de ska kunna ta den öppna dialogen med kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Det material som finns på vår externa hemsida och på vårt eget intranät är en viktig bas för den förståelsen och kompetensen. Hur många av oss idag, vare sig vi är medarbetare inom Pfizer eller tillhör våra externa intressenter, känner att de har den bakomliggande kunskapen för att föra en diskussion om ”access till läkemedel i tredje världen”, ”läkemedelsrester i miljön”, ”ökande tobaksanvändning bland tonåringar” eller någon anna aktuell frågeställning?

Läs den information som finns på nätet, följ med och delta i dialogen på ansvarsbloggen, ta upp en diskussion om dessa frågor med de Pfizermedarbetare du träffar och hjälp oss därigenom att utveckla vårt CSR-och miljöarbete. Våra medarbetare har en förståelse för och kompetens om dessa frågor – se till att utnyttja det för att öka din egen! Välkomna in i debatten!