Pfizer Energy and Climate Change Award 2009

Jag ska idag än en gång tillåta mig att vara både lite stolt, och möjligen lite självgod… I fredags fick vi ta emot Pfizers interna ”Energy and Climate Change Award 2009″ för vårt kontor i Silverdal, Sollentuna.

Pfizer Energy and Climate Change Award

Pfizer Energy and Climate Change Award

Jag tycker det är kul att vi genom detta pris får en bekräftelse på att vi driver huset i enlighet med de möjligheter och ambitioner som vi har haft sedan Skanska färdigställde huset åt oss under 2005. Vi flyttade in i början av 2006. Att huset i sig har utmärkta kvaliteter vad gäller energieffektivitet fick vi bekräftat 2008 då vi erhöll EU:s GreenBuilding Award som ett av Europas energieffektivaste kontorsbyggnader.

Jag har ofta fått frågan vad det är som gör kontoret så energieffektivt. Jag brukar svara att det säklart är så att vi har alla självklara miljöval på plats, dvs närvarostyrda belysningsarmaturer, snålspolande vattenkranar och toaletter och så vidare. Men, det är ju inte är där som hemligheten egentligen ligger. Nej, den stora förklaring står att finna i klimatskal och ventilationssystem.

- Klimatskal: Exempelvis välisolerade väggar och energieffektiva fönster

- Ventilationssystem: Exempelvis värmeåtervinning med 76% effektivitet, stegvis ventilation och låg-hastighetssystem, frikyla samt såväl fjärrkyla som fjärrvärme.

Det har som ni förstår gått ett antal år sedan Skanska projekterade och byggde huset åt oss, och tekniken har utvecklats vidare i mycket snabb takt. Det är enormt spännande att se de passiv-hus som uppförs för närvarande – tänk vilken utveckling som skett på bara 10 år! Men som sagt var, jag är stolt över att vi får bekräftelse på att vi utnyttjar de möjligheter vi har med husets tekniska lösningar. Och ser man på Pfizers fastighetsbestånd världen över så finns det många lösningar i vårt Silverdalskontor som forsatt är ”state-of-the-art”.

Stolta medarbetare

Stolta medarbetare

Och som synes på denna bild är det inte bara jag som är stolt. Här poserar Bengt-Åke Jagelid (Pfizers fastighetschef när huset byggdes), Kenneth Huldén (vår nuvarande fastighetschef) och Anders Askaner (från Pfizer Global Engineering) med priset.

Är ni intresserade av att veta mer om de tekniska lösningar som finns i huset eller hur vi arbetar med energieffektivisering så hör av er eller kom på besök till vårt kontor i Silverdal, Sollentuna.

Pfizers kontor i Silverdal

Pfizers kontor i Silverdal

Earth Day 2010

Idag, den 22:a april, firas Earth Day i stora delar av världen. Kampanjen, som startades för 40 år sedan har slagit igenom med stor kraft i främst USA, medan den i det närmaste går obemärkt förbi här hemma i Sverige. Jag har inte riktigt förstått varför det är så. Jämför exempelvis med den enorma uppslutningen här i Sverige kring WWF:s Earth Hour för en knapp månad sedan. Kanske kan det vara så att ”verkliga gräsrotsrörelser” som Earth Day har lite svårare att slå igenom här i Sverige där vi är vana vid att en stark organisation eller en myndighet driver på i frågan.

Gå in på Earth Day:s hemsida med alla olika små ”gräsrotskampanjer” och låt dig inspireras! Det finns också mängder med vackra, skrämmande, fyndiga och allmänt intressanta YouTube-klipp kopplade till Earth Day. Allt från ”engagerade amatörers” verk (länk till ett exempel) till enormt välregisserade filmer från bolag som Disney.

Eftersom Earth Day är som starkast i USA är det inte överraskande att läkemedelsrelaterade initiativ på Earth Day domineras av aktiviteter kring ”unused medicines”, dvs överblivna läkemedel, som är en stor fråga i USA. Vi har här i Sverige sedan många år en mycket lyckad insamling via apoteken av överblivna läkemedel. Arbetet drivs i ett väl fungerande samarbete mellan industrin och apoteken. Läs mer via denna länk. I USA däremot har man inte lyckats implementera en fungerande lösning. Det är faktiskt så att man bara till för ett antal år sedan uppmanade allmänheten att spola ner överblivna läkemedel i toaletten. Detta är såklart ett mycket dåligt sätt att hantera problemet eftersom det ökar den potentiella belastningen av läkemedelsrester ute i vattendragen. Men det är svårt att skapa ett fungerande system för återlämning av överblivna rester eftersom läkemedelsmarknaden och läkemedelshanteringen ser ut som den gör i USA. Men en lång rad olika initiativ tas på olika platser runt om i USA. Några av de som görs i anslutning till Earth Day i år är:

- Educational Programs for Household Waste Disposal: Public Service Radio Announcements aired in Washington State

- Pharmacy Collection Program: Pharmacy collection effort has enrolled over 800 independent pharmacies in program sponsored by National Community Pharmacists Association

- Community Collection Program: Community collection program sponsored by Waste Management in Denton County Texas

- Mail Back Program: US Postal Service announced the expansion of the Maine mail back program to all US Veterans

Jag hoppas personligen på att Earth Day växer i styrka även här i Sverige under de kommande åren. Jag tycker det är alldeles utmärkt att man med hjälp av den extra exponering det ger i mediabruset att ha en ”speciell kampanjdag” kan uppmärksamma alla olika komplexa perspektiv som finns på miljöfrågan. WWF:s Earth Hour sätter extra fokus på klimatfrågan vilket jag anser vara alldeles utmärkt, men sen skulle jag gärna se att vi även här i Sverige kunna belysa även övriga miljöperspektiv med samma genomslag. Men det kanske förblir en miljöchefs våta dröm…

Över 75 000 visningar av Dizza Tobak-bidragen…

Dizza Tobak är som ni säkert vet numer, ett tobakspreventivt projekt som med stöd av Pfizer drivs av SAMBA i samarbete med bland andra A Non Smoking Generation. Vi har nu passerat en milstolpe i årets Dizza Tobak-tävling. De uppladdade bidragen på dizzatobak.se har visats mer än 75 000 gånger (just nu 76 351 om man ska vara noga, men det var förstås för några minuter sedan…)

Men kom ihåg, antalet visningar är inte detsamma som antal röster. Således finns det fortfarande stora skäl att gå och titta på de olika bidragen och rösta på just din favorit. Tänk på att den vinnande klassen får 25 000 SEK till klasskassan. Tävlingen är fortfarande långt ifrån avgjord…

Det är kul attse hur ungdomarna från de olika klasserna ”gör reklam” för sina olika bidrag på bloggar etc. När jag googlar ”Dizza Tobak” får jag nästan 5000 träffar… Flera av länkarna leder till bloggar och hemsidor med klara uppmaningar: Rösta på vårt bidrag!

Det ska bli kul att se hur det utvecklar sig, omröstningen avslutas inte förrän 9 maj. När passerar vi 100 000 visningar tror ni?

Vetandets Värld om läkemedelsrester i miljön

Idag diskuterades läkemedelsrester i miljön, och de olika risker som kan finnas med dessa rester för fiskar och andra vattenlevande organismer, i Vetandets Värld i P1. Lyssna på repotaget via denna poddradiolänk. Repotaget påannonseras på följande sätt på Vetenskapsradions hemsida:

”Svenska fiskar som simmar omkring i vatten från reningsverk tar upp rester från våra vanligaste läkemedel, som p-piller och dagen-efter-piller. Det visar studier som miljökemisten Jerker Fick och hans kollegor har gjort. Det här rör frågan om vad människans mediciner kan tänkas ställa till med när de hamnar ute i miljön.”

Jag tycker att inslaget är välgjort och beskriver de resultat som Jerker Fick, från Umeå Universitet, och hans kollegor fått fram på ett begripligt sätt, utan att hemfalla i alarmistiska utspel om ”stora miljöbomber”. Inslaget är inspelat i samband med STF:s (Svensk Förening för Toxikologi) och Toxikologiska Rådets seminarium kring Läkemedel och Miljö som hölls i Solna i tisdags (den 13 april). Detta seminarium diskuterade utifrån följande problemställning:

”Läkemedel används i stora volymer och är svårnedbrytbara. Detta leder till att de sprids efter användning, via reningsverken till sjöar och vattendrag. Cirka 200 aktiva läkemedelssubstanser har hittills identifierats i ytvatten. Koncentrationerna är i de flesta fall låga, men läkemedel är, till skillnad från industrikemikalier, designade för att påverka biologiska processer redan i låga koncentrationer. Detta leder till oro över att organismer i miljön ska påverkas negativt ….. Hur allvarliga är dessa risker? Kan vi säkerställa att de läkemedel vi använder i Sverige inte förstör vattnet i produktionsländerna? Är det möjligt att framställa ”gröna” läkemedel? Vilka andra åtgärder för riskminskning kan övervägas?”

Jerkers beskrivning i Vetandets Värld rörde specifikt resultat från studier av fiskar exponerade för utgående avloppsvatten i Umeå, Stockholm och Göteborg. Det progesteronliknande hormonet Levornorgestrel som används i p-piller och så kallade ”dagen-efter p-piller” bio-koncentrerar i fisk. Nivåerna i fiskens blodplasma når nivåer motsvarande terapeutiska humanplasma-nivåer. Frågor som lyfts upp i programmet rör

- Hur farligt är det?

- Vilka effekter finns på ekosystem-nivå?

- Detta är i utgående vatten direkt från reningsverket. Hur står är utspädningen i recipienter i miljön?

Frågeställningen kan dock självklart även ses i mer generella termer. Det är inte bara könshormoner som återfinns i utgående vatten från reningsverken. Vilka potentiella effekter har detta i miljön? Och vilka åtgärder kan och bör samhället vidta? Detta är frågor där det pågår ett intensivt arbete för närvarande såväl inom Pfizer och den övriga industrin, som inom myndigheter och inom akademierna. Här i Sverige är en central aktivitet MistraPharma-projektet. Där för vi ingående diskussioner om dessa frågeställningar med bland andra Jerker Fick som är en av MistraPharmas forskare. Spännande fortsättning följer under de kommande åren!

Peak Oil – är vi snart där?

I en rapport från US Joint Forces Command, dvs den amerikanska militären, som kommenteras i The Guardian uppvisas en oro kring att vi redan kring år 2015 kan nå toppen av oljeproduktionen, en tidpunkt ofta kallad ”peak oil”. Vad innebär då peak oil? En direkt konsekvens av detta är så klart att priset på olja riskerar att öka radikalt. Ett positivt perspektiv på det skulle kunna vara att det ökar intresset ytterligare för energisparåtgärder och satsningar på alternativa energikällor.

Även om vi oftast presenterar Pfizers globala klimat- och energimål i termer av ”minskade utsläpp av växthusgaser” så är det såklart så att många av de åtgärder som genomförts är direkt kopplade till minskad energianvändning, och därigenom minskade energikostnader. Utöver att vi bidrar i kampen mot den globala uppvärmningen så ger en minskad energiförbrukning oss möjlighet:

”to effectively manage the financial implications and opportunities associated with a carbon-constrained world”

En bild jag ofta har visat här på bloggen är hur vi minskat utsläppen av växthusgaser genom åren.

Pfizers klimatarbete

Pfizers klimatarbete

Utöver att se denna typ av data som exempel på hur ett bolag deltar i kampen mot klimatförändringarna så kommer det bli allt viktigare, ju närmare Peak Oil som vi kommer, att också förstå att minskad fossil-energiförbrukning är en förutsättning för ett bolags kostnadskontroll framgent. Det ska bli spännande att se hur finansanalytiker och andra finansiella aktörer ställer sig till detta under de kommande åren.