… och 18 stycken varje dag

Jo, som jag skrev här på bloggen igår så dör det 18 stycken människor i Sverige varje dag av tobaken, och var sjätte sekund är det någon som dör i världen på grund av tobak. Helt osannolika siffror tycker jag. Och helt oacceptabla!

... och var 6:e sekund någon i världen

... och var 6:e sekund någon i världen

Vi behöver bli fler som ställer upp i fighten mot tobaken. Det har varit jättespännande att följa de dryga 20 ungdomarna som deltar i American Cancer Societys (ACS) utbildninginsats inom ramen för Dizza Tobak igår och idag. Idag har vi bland annat talat hur man tar fram kraftfulla budskap för att skapa såväl medvetenhet som engagemang. Och vad sägs om följande förslag:

- 30 miljarder kronor: Så mycket kostar tobaken svenska samhället varje år. Vad vill du betala skatt för?

- 18 människor: Så många dör i Sverige varje dag till följd av tobak. De saknas. Vem saknar du?

- 1,5 miljoner barn: Så många tvingas arbeta med tobak varje dag. Tänk om det var dina barn…

- 50 barn och ungdomar: Så många börjar röka varje dag i Sverige. Är ditt barn ett av dem?

Vi har också fått lyssna på Johan Ronnestam och hans fantastiska beskrivning av hur man kan nyttja de sociala medierna för att få genomslag med sitt budskap. Det är som vanligt bara att bocka och buga för Johan. Hans föredrag är fantastiskt engagerande – tänk vilka möjligheter som finns! En försiktig start har vi redan tagit med tävlingen i Dizza Tobak. Se till att gå in och rösta på ditt favoritbidrag av alla de kampanjer mot tobaken som Sveriges skolungdomar har laddat upp på dizzatobak.se. Det är bara en dag kvar av omröstningen nu…

Och det är också bara en dag kvar av ACS-utbildningen av skolungdomarna… Trist, men allt kul har ett slut. Jag kommer sakna er ungdomar efter morgondagen, and I will miss all of you from over there (Sylvana, Holly, Andy and Johanna). It has been great fun and very educational!

Var sjätte sekund…..

Marcus, Holly, Albin och Anders

Marcus, Holly, Albin och Anders

Det sker var sjätte sekund någonstans i världen, och det sker hela 18 gånger per dag här i Sverige…. Någon dör på grund av tobak – helt fruktansvärt! 18 gånger per dag motsvarar 550 stycken döda varje månad. Om man betänker alla de insatser som görs i samhället för att minska de hundratalet dödsfall som sker i trafiken varje år så förundras jag över att det inte görs mer för att minska de tobaksrelaterade sjukdomarna och dödsfallen. Konstiga prioriteringar kan tyckas!

Från idag och över veckoslutet är American Cancer Society (ACS) här i Stockholm för att i Dizza Tobaks-projektets regi utbilda 24 ungdomar till ledare i kampen mot tobaken. Ungdomarna är en blandning av skolelever i årskurs 7 och 8 från skolklasser runt om i Sverige samt Inspiratörer från A Non Smoking Generation. A Non Smoking Generation är tillsammans med SAMBA vår viktigaste samarbetspartner i tobakspreventionsprojektet Dizza Tobak.

Andy visar screentryckning

Andy visar screentryckning

Utöver en introduktion till Dizza Tobak och mängder med tobaksfakta har ungdomarna bland annat fått screentrycka affischer med minst sagt ärliga budskap från tobaksindustrin. Vad sägs om följande två avslöjande citat:

Det andra citat om Cherry Skoals från US Smokeless Tobacco passade mycket bra in på diskussionen kring snus och den massiva reklaminsats som bedrivs kring snus i USA. Snus är inte, och skall aldrig ses som ett ”bättre alternativ” till rökning. Det bästa man skulle kunna säga är väl att det kanske dödar lite långsammare… Tobaksindustrin är om man tänker efter väldigt speciell – en industribranch som dödar hälten av sina kunder… Jag rekommenderar er alla att om ni inte redan sett Kalla Fakta-avsnittet ”Det Svarta Guldet” i TV 4, av Jonas Alsgren, att försöka få tag på det eller åtminstone läsa om debatten kring tobaksindustrin och snuset (exempelvis via dessa länkar: Ewa Björlings debattinlägg och lungläkaren Göran Boethius svar).

Massvis med affischer

Massvis med affischer

Utbildningen fortsätter imorgon. Jag kan knappt vänta – det här är jättespännande!

Och förresten, de av er som ännu inte röstat på ert favoritbidrag i Dizza Tobak. Se till att göra det. Vilken skola har gjort den bästa anti-tobakskampanjen?

Sustainable Development at House of Sweden

Vita Huset, Washington DC

Vita Huset, Washington DC

När ni ser bilden av Vita Huset så är det kanske inte så svårt att gissa att jag är i Washington DC i USA. Jag deltog igår på seminariet ”Sustainable Development of Pharmaceuticals” på den svenska ambassaden i Washington DC – House of Sweden. Seminariet utgör en del av ambassadens vårprogram kallat Health & Care och programmet för seminariet beskrev jag här på bloggen i fredags.

House of Sweden

House of Sweden

Drygt 20 personer var inbjudna till seminariet, och de representerade såväl myndigheter, exempelvis US FDA (amerikanska läkemedelsverket), US EPA (amerikanska naturvårdsverket) och US GS (USAs geologiska undersökning), som NGO:s och tanke-smedjor (exempelvis Health Care Without Harm och Resources for the Future). På plats fanns även industrin, representerad av Pfizer och Kemwell (ett indiskt bolag med tillverkning bland annat i Uppsala).

Murray Lumpkin, från FDA (amerikanska läkemedelsverket) var seminariets moderator och han poängterade vikten av tillgång på rent vatten för ett hälsosamt liv. Av den anledningen är det såklart intressant att titta på hur läkemedel kan tänkas påverka kvaliteten på vatten. Men Murray bjöd även in till andra aspekter på läkemedel, miljö och en hållbar utveckling.

Jag var först av de tre presentationer som skulle utgöra bakgrund till diskussionen. Jag presenterade forskningsläget, exemplifierat med MistraPharma-projektet samt Stockholm Vattens stora läkemedelsprojekt. Efter mig gav Kirsten Lund-Jurgensen (Vice President Primary Care and Oncology Operating Unit, Pfizer Global Manufacturing and Chair of Pfizer’s Environmental Sustainability Council) en presentation av Pfizers Environmental Sustainability Program. Kirsten var noga med att påpeka att vi är långt från perfekta och att vi har en lång bit kvar på vår gröna resa, men presentationen får ses som ett utmärkt exempel på ”things that need to be addressed” och att ”Pfizer has the right approach”. Styrkan i detta program stärker mig såklart i det fortsatta arbetet, såväl på hemmafronten i Sverige som internationellt!

Christina Åkerman, generaldirektör på Läkemedelsverket (LV), beskrev sedan LV:s syn på en hållbar utveckling. Hon poängterade än en gång att ”clean water is a prerequisite for public health” och vikten av mer forskning och utveckling inom området ”läkemedel och miljö”. Hon kommenterade kort om LV:s regeringsuppdrag kring ökade miljökrav på läkemedeltillverkning (somjag har kommenterat tidigare här på bloggen) samt informerade oss alla om att EU parlamentet i förra veckan uttalade sig i positiva ordalag om att införa miljöperspektivet i farmakovigilans (”eco-pharmacovigilance”). Christina ser detta som ett tecken på att det rör på sig även regulatoriskt inom EU. Hon avslutade sedan med att tydligt klargöra att vi behöver hantera allt detta i samverkan. Både en samverkan mellan olika intressenter i de olika länderna, men också i samverkan mellan olika länder. Och detta seminarium var naturligtvis ett utmärkt exempel på dylik samverkan. Och den samverkan forsätter, redan imorgon träffas exempelvis LV och FDA för fortsatta diskussioner kring detta tema. Självklart kommer vi inom industrin också att fortsätta detta samarbete. För det finns många frågor att hantera…

- De rent regulatoriska frågorna, dvs vad skall regleras och i vilket regelverk hör det hemma? Hur ställer vi läkemedelslagstiftning mot den rena miljölagstiftningen?

- Marknadsmodeller och förmånssystem. Vi hade en intresssant diskussion kring ”HTA (health technology assessments) samt pricing and reimbursement”. Vilka incitament kan finnas för de läkemedelsbolag som ”blir gröna” och som tillhandahåller ”gröna produkter”? Och hur skall en grön produkt egentligen definieras? Hur väger vi olika miljöaspekter mot varanda (utsläpp från tillverkning, grön design på substansen, grön förpackning, miljösmarta logistiklösningar och så vidare)?

- I USA är också frågan kring överblivna läkemedel fortfarande mycket het. Det finns inte system på plats för att ta hand om ”un-used medicins”. En frågeställning som vi i Europa, och definitivt i Sverige, nästan glömmer bort, den känns omhändertagen… Vi kom också in på ytterligare en intressant skillnad i systemen i USA och Europa. I USA levereras läkemedel i stora bulkförpackningar till apoteken och där räknas sedan antal tabletter och dylikt upp och läggs i burkar som ges till respektive patient när de kommer in med receptet. Står det trettio tabletter på receptet så är det 30 som läggs i burken. Här hemma levereras som ni vet läkemedel färdigförpackade till apoteken från industrin. Vilken hantering är bäst? Vilket ger den minsta miljöbelastningen? Ingen av de närvarande visste om det någonsin har gjorts en jämförelse. Låter som något man bör titta på, och då såklart inte enkom ur ett miljöperspektiv.

- Hur kan samhället säkerställa att inte produktion som görs på ett ansvarsfullt sätt konkurreras ut av ”oseriösa aktörer”? Hur sätter vi ett pris på miljön? Agneta Bergvall från Kemwell i Uppsala, som är en tredje-parts tillverkare till flera av de stora läkemedelsbolagen påtalade vikten av att det inte finns en orättvis konkurrensfördel för mindre nogräknade aktörer i länder som inte ”håller så hårt på miljölagstiftningen”.

- Det svenska miljöklassificeringssystemet lyftes fram som ett bra exempel på hur kunskap och information kan spridas till olika intressenter, och hjälpa till att utgöra grund för kloka val. Ni kan läsa mer om Läkemedelsindustriföreningens (LIF) inititiv att miljöklassificera läkemedelsubstanser via denna länk.

Sammanfattningsvis en bra diskussion och ett mycket bra initiativ från den svenska ambassaden samt från Läkemedelsverket. Stort tack speciellt till Christina Åkerman (GD på LV) och Charlotte Unger (miljöchef, LV). Låt oss nu se till att vi fortsätter diskussionerna i samma goda samverkansanda! Att god samverkan kan leda oss i rätt riktning kan väl Washington monumentet få illustrera.

The only way is up!

The only way is up!

Jag tror också att det är hög tid att upprepa mitt gamla mantra:

…För övrigt anser jag att hälsa bör finnas med på schemat…

Vi behöver inte bara god samverkan för att lösa framtidens utmaningar, utan också ökad kunskap och medvetenhet!

Sustainable Development of Pharmaceuticals

I mitt inlägg på bloggen i tisdags gav jag en sammanfattning av Läkemedelsakademins temadag kring ”Miljöaspekter på utveckling och tillverkning av läkemedel”. Charlotte Unger, miljöchef på Läkemedelsverket (LV), presenterade där bland annat myndighetens arbete och ambitioner med hållbar utveckling. Dessa diskussioner forsätter i kommande vecka med ett seminarium på svenska ambassaden i Washington, USA. På tisdag den 4 maj anordnar LV i samarbete med svenska ambassaden mötet ”Health & Care: Sustainable Development of Pharmaceuticals”. Programmet ser ut som följer:

HEALTH & CARE Sustainable Development of Pharmaceuticals, May 4, 2010

The Embassy of Sweden, in collaboration with the Swedish Medical Products Agency, invites you to a roundtable discussion on Sustainable Development of Pharmaceuticals. How can we supply life saving pharmaceuticals and protect water, the most important prerequisite for life on Earth? This roundtable discussion will focus on how to reach sustainable development of pharmaceuticals taking into account economic, ecological and social considerations.

Speakers:

- Dr. Bengt Mattson, PhD, Manager CSR & Environmental Affairs at Pfizer Sweden and Board Member of MistraPharma, the Swedish strategic research program on pharmaceuticals in the environment, will briefly discuss MistraPharma’s objectives, the results obtained to date and future challenges.

- Dr. Kirsten Lund-Jurgensen, Vice President Primary Care and Oncology Operating Unit, Pfizer Global Manufacturing and Chair of Pfizer’s Environmental Sustainability Council will give a presentation on Pfizer’s Environmental Sustainability Program.

- Dr. Christina Åkerman, Director General Swedish Medical Products Agency, will talk about the necessity of cooperation between different sectors working on the issue.

- Moderator: Dr. Murray Lumpin , Deputy Commissioner International Programs, U.S. Food and Drug Administration

Seminariet är en del av det vårprogram ”Health & Care” som genomförs på ambassaden fram till den 6 juni. För mer information om vårprogrammet, följ denna länk.

Jag tycker det ska bli enormt spännande att delta i detta möte och höra hur diskussionerna går. Jag komer som ni ser i programmet ovan att presentera MistraPharma-projektet och Kirsten Lund-Jurgensen kommer att presentera Pfizers Environmental Sustainability Program. Ni kan dels läsa om det programmet på vår globala hemsida, dels på mitt blogginlägg från den 18 februari.

Det ska som sagt bli mycket spännande och jag återkommer nästa vecka med kommentarer här på bloggen om diskussioner och planer framöver.

Till dess vill jag tilllönska er alla en Trevlig Valborg!

Miljöaspekter på utveckling och tillverkning av läkemedel

Idag hölls en temadag kring ”Miljöaspekter på utveckling och tillverkning av läkemedel” i regi av Läkemedelsakademin, ett antal av Apotekarsocietetens sektioner samt Läkemedelsverket. Efter att Agneta Larhed, Läkemedelsakademin, hälsat välkomna gav Charlotte Unger, Läkemedelsverket, en presentation om ”Läkemedel och hållbar utveckling”.

Charlotte Unger

Charlotte Unger

Charlotte påtalade vikten av att det sätts ett pris på miljön samt på etik och moral. Det är först när det sker som vi kan få till stånd en hållbar utveckling. Detta utgör en grund för Läkemedelsverkets (LV) strategi, där man vill titta på ett läkemedels risk/nytta-profil över hela livscykeln. Allt från forskning och utveckling, via tillverkning och konsumtion, till eventuell kvittblivning. Charlotte förklarade att strategin baseras på det uppdrag som LV har där de skall värna folk- och djurhälsan. Och en god hälsa förutsätter en god miljö.

Charlotte presenterade sedan de förslag som presenterades i december 2009 i LV:s rapport om ”ökade miljökrav vid tillverkning av läkemedel”, bland annat införande av krav på miljöcertifikat i GMP-reglementet, iakttagande av resultatet från miljöriskbedömningen i beslutet om marknadsgodkännande samt en översyn av det nationella förmånssystemet. Jag har kommenterat flera av dessa förslag redan tidigare (se exempelvis inlägget från 17 december, 2009). Jag vill ändock än en gång passa på här att säga att det förslag som jag själv tycker är allra mest spännande, och som jag tror kan ha starkast positiva påverkan på hållbar utveckling både här i Sverige och globalt, är förändringar i förmånssystemen. Om vi kan hitta en marknadsmodell som ger någon form av incitament för miljöanpassade produkter – att inte alltid bara det absolut billigaste läkemedelet skall expedieras på apoteket – så kommer vi att kunna se förändringar på markanden!

Charlotte avslutade sedan sitt föredrag med att tala om vikten av tillgång på rent vatten och om ett antal kommande samarbeten för att driva på arbetet med hållbar utveckling och läkemedel i världen, exempelvis samarbeten med Indien och Kina, med Ryssland och övriga Östersjöstater, samt med USA.

Inger Cederberg

Inger Cederberg

Nästa presentatör var Inger Cederberg från Kemikalieinspektionen (KemI). Hon presenterade EU:s kemikalielagstiftning REACH, en lagstiftning som vi inom läkemedelsindustrin ofta lite slarvigt säger att vi är undantagna ifrån. Undantaget gäller endast våra färdiga aktiva läkemedelssubstanser (de så kallade API:erna, Active Pharmaceutical Ingridient), och inte hjälpmedel, råmaterial, och faktiskt inte ens de isolerade intermediärerna i våra tillverkningsprocesser. Skälet till att API:erna är undantagna är förstås det faktum att de omfattas av läkemedelslagstiftningen.

Sedan var det dags för Åke Wennmalm, som trots att han har pensionerats nog jobbar lika mycket som tidigare. Han fungerar idag som en ”Senior Adviser” på miljöavdelningen inom SLL (Stockholms Läns Landsting). Åke presenterade det miljöklassificeringssystem som utvecklats i samarbete mellan LIF (Läkemedelsindustriföreningen), SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), LV (Läkemedelsverket), Apoteket AB, och SLL. Du kan läsa mer om systemet via denna länk.

Efter Åke kom Eva Jakobsson upp på podiet. Eva jobbar med tillverkning av läkemedelssubstanser inom AstraZeneca och hon presenterade hur AstraZeneca arbetar med att optimera tillverkningsprocesser ur ett miljöperpektiv.

Eva Jakobsson

Eva Jakobsson

Eva gav spännande exempel på hur forskare arbetar med hjälp av olika verktyg, exempelvis så kallade BREF-dokument (beskriver BAT, Best Available Technology, för en viss bransch) enligt IPPC-direktivet (Integrated Pollution Prevention and Control) för att hantera det faktum att industrin för varje kg producerad läkemedelsprodukt, genererar 25 till 100 kg avfall. Avfallet fördelas ungefärligen på följande sätt: 50% lösningmedel, 25% förorenat vatten, 10 % reagensavfall och resten i en ”övrig” pott. Eva beskrev hur mer och mer arbete görs inom området ”Green Chemistry” (”grön kemi”). En framväxande vetenskap som lär oss hur reaktioner kan designas så miljövänligt som möjligt, hur avfallsmängderna och energiförbrukningen kan minimeras.

Green Chemistry är enormt intressant. Jag har här på bloggen tidigare visat ett par av Pfizers exempel på arbete med Green Chemistry, exempelvis med hjälp av följande bild:

Bilden visar hur hur mängden lösningsmedel per producerad kg produkt har minskat under åren för ett av våra läkemedel. Du kan läsa mer om Pfizers Green Chemistry-program via denna länk.

Eva presenterade också hur AstraZeneca arbetar med miljöhänsyn i sin leverantörskedja. Du kan dels läsa om detta på mitt blogginlägg från 28:e januari där Camilla Nykvist beskriver AstraZenecas processer eller via denna länk till Pfizers globala hemsida där vi beskriver vårt program för att miljösäkra leverantörskedjan.

Gerd Boethius, också från AstraZeneca, beskrev sedan ansvarsfull utveckling av läkemedelsförpackningar.

Gerd Boethius

Gerd Boethius

Gerd gav en tydlig beskrivning av de många, ibland krockande, krav som ställs på en förpackning. Den ska inte bara uppfylla en lång rad miljökrav utan också skydda produkten, vara barnsäker, uppfattas som funktionell, och gärna framställd i enlighet med LEAN-krav… Inte alltid enkelt att balansera dessa krav mot varandra… Jag tycker personligen att frågan kring miljö och förpackningar har varit något avslagen de senaste åren jämfört med den enormt intensiva debatt som pågick i mitten av 90-talet när jag kom till läkemedelsindustrin. Förpackningsfrågan har såklart alltid legat mig mycket varmt om hjärtat, med tanke på min bakgrund som forskarstuderande inom polymerkemi, dvs plastmaterial. Jag är dock övertygad om att frågan kommer att växa sig starkare igen. Det finns för närvarande många spännande exempel på ”Green Branding” och läkemedelsförpackningar. Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen under de kommande åren!

Lars Drake, från Kemikalieinspektionen, äntrade sedan scenen. Lars diskuterade vad samhället tjänar på att utveckla miljövänliga läkemedel, utifrån sitt perspektiv som miljöekonom. En lite annorlunda presentation jämfört med vad vi ofta har sett på seminarier av detta slag. Hur väl fungerar ”marknaden” och vilka drivkrafter finns på den ”markanden”? Och vilka inslag av ”regleringar” behövs för att driva utvecklingen åt rätt håll. Du kan läsa mer om Lars perspektiv, och då inte bara om läkemedelsindustrin utan hela kemikaliesektorn, via denna länk.

Efter Lars så var det dags för Peter Nohrstedt från Miljöstyrningsrådet att diskutera miljökrav vid offentlig upphandling. Mycket av den information som Peter presenterade finns kommenterat på mitt blogginlägg från den 11 mars.

Peter Nohrstedt

Peter Nohrstedt

Två av presentationerna som sedan följde var kopplade till nyttan av, samt erfarenheter från implementering av, miljöledningssystem. Magnus Molin från Intertek gav certifieringsorganets perspektiv och Zeljko Tucak från APL gav användarperspektivet. Läs mer om APL:s sätt att arbeta med miljöledning via denna länk.

Ytterligare en presentation hölls innan jag fick äran att sammanfatta temadagen. Den presentationen gavs av Lotta Salste från Eurofins Food/Agro. Lotta beskrev arbetet med att analysera läkemedelsrester i vatten. Hur går man tillväga för att detektera koncentrationer på något eller några nanogram per liter? Lotta beskrev också delar av reslutaten och slutsatserna som drogs i Stockholms Vattens stora läkemedelsprojekt. Detta projekt kan ni läsa om på mitt blogginlägg från den 11 december förra året.

Min avslutning försökte utöver att sammanfatta några av dagens presentationer också beskriva hur frågan ”läkemedel och miljö” förändrats genom åren och hur den kan tänkas förändras framöver. Vilka blir de stora utmaningarna den kommande tio års perioden?

Charlotte Unger påpekade att det kanske kunde finnas en poäng att byta uttrycket ”Samhällets behov av läkemedel” (som står ”klockan 1″ i bilden ovan) mot något  av typen ”god livskvalitet och hälsa i samhället”. Och som Charlotte mycket riktigt påpekade så är ju det i enlighet med vår egen strategi om att inte bara ”treat and cure” utan också jobba med hälsopromotion och prevention. För en fördjupning i denna diskussion, och kring vad jag lite skämtsamt har kallat ”Walderik-Mattson-pyramiden”, så läs blogginlägget från 29 mars.

Walderik-Mattson-pyramiden

Walderik-Mattson-pyramiden

Stort tack till arrangörerna för denna temadag. En mycket god lägesbeskrivning av kunskapsläget och de utmaningar vi har framför oss.