HIV/AIDS – ett hot mot utvecklingen i 3:e världen

HIV/AIDS är en av de allra största hoten mot en hållbar utveckling i många av världens utvecklingsländer. En av de allra värsta situationerna anser jag vara den som Afrika, framförallt länderna söder om Sahara, befinner sig i. HIV och AIDS slår ut stora delar av den arbetsföra befolkningen, och överförs också ofta från mor till barn. Detta är som sagt var en fruktansvärd situation som riskerar att förta effekten av alla de övriga insatser som görs för att hjälpa människor i tredje världen och att bygga fungerande, hållbara samhällen.

Pfizer bidrar på många olika sätt i arbetet mot HIV/AIDS. Självklart jobbar vi dels med att ta fram nya effektiva mediciner men också att genom utbildningsinsatser sprida kunskap och hjälpa till i byggandet av en fungerande infrastruktur inom hälso- och sjukvård i berörda länder. Ett utmärkt exempel på detta är arbetet som bedrivs inom ramen för Infectious Diseases Institute (IDI) i Uganda.

IDI har utbildat flera tusen läkare, sjuksystrar och annan sjukhuspersonal som idag arbetar i många av de värst drabbade länderna i södra Afrika. Vill ni läsa mer om de satsningar som vi gör inom ramen för ”Pfizer Investments in Health” så hänvisar jag er till våra globala hemsidor. Pfizer Investments in Health är det samlingsnamn vi har för de stora globala initiativen inom socialt ansvarstagande. Förutom HIV/AIDS så finns projekt inom exmepelvis malariaområdet.

I vårt arbete mot HIV/AIDS i utvecklingsländerna är jag glad för att jag idag kan presentera ytterligare ett initiativ. Pfizer sponsrar två svenska studenter (Josephina Ekedahl och Jonna Bertfelt) som under de kommande månaderna skall arbeta i Zambia respektive Kambodja med HIV/AIDS-frågan. Josephina och Jonna deltar i ett program hos Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte med finansiering främst från SIDA. Ni kommer att ha möjligheten att följa deras arbete och upplevelser via deras bloggar:

http://josephinaekedahl.wordpress.com/about/

http://jonnabertfelt.wordpress.com/about/

Jag kommer att återkomma till detta i flera inlägg framöver med rekommenderar er att själva titta regelbundet på deras bloggar när de väl rest iväg. De har ett mycket spännande och viktigt arbete framför sig!!

One comment on “HIV/AIDS – ett hot mot utvecklingen i 3:e världen

  1. [...] – extra stort hot mot hela samhället utgör HIV/AIDS i utvecklingsländerna. I mitt inlägg den 12 januari här på bloggen berättade jag om de två svenska studenterna Josephina Ekedahl och Jonna Bertfelt, [...]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *