Pant på läkemedel – är det en bra idé?

I Motala & Vadstena Tidning kunde man igår läsa en debattartikel skriven av Daniel Fredriksson från Kristdemokraterna ”Dags att införa pant på läkemedel!”. Jag måste erkänna att jag blir lite överraskad av debattartikeln – jag förstår inte riktigt vilket problem det är Daniel F vill åtgärda genom att införa ett pantsystem kopplat till läkemedelsförpackningar. Jag vill hävda, och jag anser att det finns stöd för det i artikeln ”Handling of unused presciption drugs – knowledge, behaviour, and attitude among Swedish people” (huvudförfattare Matilda Persson, på LIF – Läkemedelsindustriföreningen), att vi har redan idag ett väl fungerande system för återlämning av överblivna läkemedel. Artikeln redovisar att cirka 85% av svenskarna är medvetna om att man ska lämna tillbaka överblivna läkemedel till apoteken och undersökningar visar att cirka 75% också gör det eller kommer att göra det. I de fall de inte återlämnas så hamnar de i stor utsträckning i hushållssoporna – vilket även om det inte är bästa lösning ändock är ”second best”. En stor del av hushållssoporna i Sverige förbränns vilket förhindrar att läkemedelssubstanserna skulle kunna ”läcka ut” i miljön.

Det är också intressant att titta på hur stor återvinningsgrad vi har på burkar och flaskor där vi haft ett pantsystem på plats länge. Där når man upp till en återvinningsgrad på cirka 85% – egentligen inte så mycket högre än återlämningsgraden på läkemedel… Jag har således personligen svårt att förstå att det skulle kunna anses vara ekonomiskt rimligt, tekniskt genomförbart, eller ens miljömässigt motiverat att införa ett pantsystem på läkemedelsförpackningar. Det är i sig en obehaglig tanke tycker jag att man skulle komma med sina överblivna läkemedel till ett apotek och där stå och plocka upp dem för att de skall kontrollräknas på något sätt så att jag får rätt pant tillbaka. Nej, låt oss slå vakt om det system vi har som fungerar generellt sett bra. Låt oss tillse att det vidmakthålls även efter en apoteksomreglering. Tittar man på liggande lagrådsremiss om apoteksomregleringen så ser de ut som om apotek även i fortsättningen ska vara den plats där vi återlämnar våra överblivna läkemedel. Gott så tycker jag!

7 comments on “Pant på läkemedel – är det en bra idé?

 1. Tack för din reaktion på min debattartikel, Bengt!. Intressant läsning.

  Miljöproblemen som uppstår i och med att folk kastar sina överblivna läkemedel i toaletten eller i soporna är väldigt svåra. Även om Apoteket har visst engagemang i frågan, genom att bland annat uppmana konsumenter att återlämna läkemedel till butiken, så kvarstår problemen.Förutom miljöproblemen kan även dessa svårnedbrytbara produkter drabba människan genom bland annat att minska fortplantningsförmågan och öka risken för missfall.

  Jag,liksom Kristdemokratiska Ungdomsförbundet tror att ett pantsystem vore fördelaktigt för att komma åt problemet, speciellt då många äldre pensionärer kan uppmuntras att komma tillbaka med läkemedlen på ett mer påtagligt sätt.

 2. Eva skriver:

  Hej Bengt
  Jag håller med dig helt och hållet. Vi har ett jättebra system, men vi måste se till att att det fungerar lika bra på en omreglerad apoteksmarknad.
  Det vikitga är att allmänheten vet att man ALDRIG ska spola ner överblivna läkemedel i toaletten.
  Eva

 3. Anna skriver:

  Hej Bengt och Daniel!

  Jag är av uppfattningen att pantsystem inte låter som en särskilt praktisk lösning, framförallt inte om de ska skötas av apotek på en avreglerad marknad.

  Apoteket har enligt min mening inte bara stått för ”ett visst engagemang” i frågan utan för ett stort engagemang där personalen är mycket aktiva i att upplysa kunder om alla risker som felaktig hantering av överblivna läkemedel medför.

  Men något som är alltför vanligt i miljödebatten är att fokus hamnar på diskussioner om avfallslösningar. Som Bengt poängterar har vi kommit långt i Sverige med omhändertagande av överblivna läkemedel. Men det är ju problemets källa, dvs. läkemedlens innehåll och i nästa steg (över)förskrivningen vi måste fokusera på.

 4. Anna!

  Tanken med ett pantsystem på läkemedel är att det ska kunna användas av både Apotek och andra föräljningsställen.Exakt hur detta system ska se ut ska utredas för att systemet ska bli på bästa sätt för att i ett senare steg införas.
  Apotekets kunskap kan man ta tillvara på och föra vidare. Apotekets kunskap utesluter inte att systemet vidareutvecklas till ett pantsystem för läkemdel, tvärtom. Kan Apoteket/annat försäljningsställe upplysa om pantsystemet på samma sätt som vi gör med nuvarande system kan vi komma långt.

  Läkemedelsanvändningen ökar alltmer och effekten på miljön har inte varit ett högprioriterat område inom forskningen, även om det finns ett antal studier som visar hur till exempel utsläpp av östrogen från p-piller kan få fisk- och grodyngel att utveckla ett annat kön än om de levt i vatten med naturliga halter av kvinnliga könshormoner. Forskare har också varnat för att mäns fruktsamhet kan minska.

  Naturvårdsverket har mätt halten av läkemedelsrester i dricksvatten, sjöar och lakvatten från soptippar. Många av proverna visade att läkemedelsrester, en majoritet innehöll till exempel inflammationshämmande läkemedel.

  Naturvårdsverket har mätt halten av läkemedelsrester i dricksvatten, sjöar och lakvatten från soptippar. Många av proverna visade att läkemedelsrester, en majoritet innehöll till exempel inflammationshämmande läkemedel.Det är svårt att bortse ifrån avfallsaspekten i ljuset av detta.Därför gäller det att vi tar hand om resterna av läkemedel på bästa sätt.

 5. Bengt Mattson skriver:

  Hej Anna och Daniel! Jag uppskattar verkligen diskussionen – det är just denna utveckling av interaktiv dialog som jag hoppas att bloggvärlden öppnar för oss alla! Vad gäller sakfrågan i detta fall är vi nog egentligen överens om ganska mycket – det principiellt viktigaste såklart att läkemedelksrester skall tas om hand på ”bästa sätt”. Vilket detta sätt är kan själkvklart, och bör självklart, diskuteras. En direkt kommentar vill jag ge till Daniels senaste kommentar:

  Jag tycker det är viktigt att påpeka att de potentiella miljöeffekterna av läkemedel har blivit ett allt mer högprioriterat område såväl inom den akademiska forskningen som inom exemplevis läkemedelsindustrin. Jag rekommenderar er bland annat att följa denna mycket spännande utveckling via MistraPharma-projektet (www.mistrapharma.se).

 6. Bengt!
  Tack för ditt intressanta svar. Vad gäller sakfrågan är vi överens om att läkemedelsrester skall tas om hand på ”bästa sätt”. Exakt hur ”bästa sätt” ser ut kan och hur vi kan utveckla detta på ”bästa sätt” kan och bör diskuteras.

  Att den potentiella miljöpåverkan läkemedel har har blivit föremål för såväl den akademiska världen som läkemedelsindustrin är en positiv utveckling som bör följas och utvecklas.

  Men faktum är att vi ännu inte vet exakt hur läkemedel påverkar miljön,men att det kan bli skador vet vi.Antibiotika kan till exempel ge resistenta bakteriestammar och hormonpreparat kan orsaka hormonella störningar hos djur. Läkemedelsresterna i vattnet är inte ett akut toxikologiskt problem för människor utan det är den långsiktiga påverkan på miljön och människan som oroar. Idag vet inte forskarna om människor kan ta skada av att få i sig läkemedelsrester till exempel via dricksvattnet. Men det går inte att utesluta.

 7. Joan skriver:

  Wow, this is in every rescpet what I needed to know.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *