Läkemedel i miljön – spännande möte #PieDebate arrangerat av EFPIA and HCWH

Igår hölls en mycket spännande workshop om läkemedel i miljön i Bryssel. Jag skrev om mötet tidigare i veckan, dels här på bloggen och dels på EFPIA:s bloggsida,  då jag också lanserade hashtaggen #PieDebate för alla som ville bidra med frågor och kommentarer. Tyvärr kom det inte in så mycket via twitterkanalen men i övrigt får mötet anses framgångsrikt. Bra och öppna diskussioner, en tydlig och ärlig vilja från alla parter att konstruktivt bidra till relevanta lösningar. Jag är mycket glad över att de olika intressenterna visar ett stort intresse för industrins Eco-Pharmaco Stewardship initiativ. Jag blir mer och mer övertygad om att initiativet innehåller svar och lösningar på många av de frågor och önskemål som bland annat EU Kommissionen gett uttryck för gällande läkemedel i miljön (eller PiE, ”Pharmaeuticals in the Environment” på engelska).

The discussions will soon begin...

The discussions will soon begin…

ENGLISH VERSION: EFPIA and HCWH (Health Care Without Harm) run their joint workshop on Pharmaceuticals in the Environment (PiE) yesterday. I have mentioned the workshop previously this week here at the blog, and also at the blogspot of EFPIA (when also the twitter hashtag #PieDebate was launched). We did not receive a lot of questions and comments through twitter, but in all other perspectives I have to say that I am very pleased with the workshop. Good discussions and open and honest invitations from everyone to collaboratively work to find relevant and appropriate measures to undertake to meet identified challenges with pharmaceutiacl residues in the environment. I was, among other things, very happy to see the large interest from all different stakeholders in industry’s proposal Eco-Pharmaco Stewardship. I become more and more convinced that the initiative holds the key to responses and solutions to most of the questions and wishes expressed by the EU Commission and others on the PiE-issue. A much more comprehensive summary of the discussions and outcomes from the workshop will come in due course and be published on the websites of hte organizers. I will keep you posted.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *