IVL Svenska Miljöinstitutets TK-dag (temakommitté-dag)

Idag deltar jag i ett par olika möten arrangerade inom ramen för IVL Svenska Miljöinstitutets verksamhet. Fokus för diskussionerna ligger på vilken forsknings- och utvecklingsverksamhet som IVL skall bedriva. Diskussionen gäller inte bara den så kallade samfinansierade forskningen (gemensamt finansierad av staten, via Naturvårdsverket och Formas, samt näringslivet) utan även ren anslagsforskning och uppdrag på IVL. Några av de områden som vi har diskuterat under dagen i olika temakommittémöten och på det gemensamma seminariet i Spårvagnshallarna i Stockholm framgår av programmet nedan (om än svårt att se i den lilla bilden…), exempelvis ”avfall och återvinning”, ”den hållbara staden”, ”kemikalier i samhället” och ”rent vatten”.

Program på IVLs TK-dag

Program på IVLs TK-dag

Senare i eftermiddag tilltar sen en diskussion med bland annat en paneldiskussion där jag ska medverka, om hur vi går vidare samt vilka områden och aktiviteter vi ska prioritera i framtiden. Jag ser fram emot eftermiddagen.

Nu är det dags att lyssna på John Munthe, forskningschef på IVL, och de andra av dagens presentatörer.

John Munthe inleder diskussionerna

John Munthe inleder diskussionerna

ENGLISH SUMMARY: I am today participating in several interesting meetings and discussions with IVL Swedish Environmental Research Institute. We are discussing where we see the most urgent sustainability challenges and opportunities. Where should we direct the reseach, development and innovation initiatives of tomorrow?

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *