Fördelning av miljöarbetsuppgifter i en organisation

SWEDISH SUMMARY: Alla organisationer måste såklart följa lagstiftningen, vilket naturligtvis inkluderar arbetsmiljö- och yttre miljölagstiftning. För att det ska fungera i paktiken är det viktigt att alla olika miljöarbetsuppgifter på ett tydligt sätt fördelas i organisationen. Rätt uppgift, till rätt person på rätt plats i organisationen. Idag har jag föreläst för Pfizer AB:s chefer om miljölagstiftning och fördelning/delegering av miljöarbetsuppgifter. Alltid spännande att följa de funderingar och diskussioner som initieras av en dylik föreläsning!

All organizations have to comply with rules and regulations, this includes of course all relevant work environment and environmental regulations. In order for this to work in practice, it is important and necessary that the work tasks are allocated to managers (and non-manager employees in certain cases) within the organization. The top executive cannot, and shall not, do everything by herself/himself: the right task, to the right person, at the right position in the organization.

I have today given a lecture to all managers in Pfizer AB on the Swedish Work Environment Act (and where relevant the Environmental Code), and the requirements on allocation of tasks within the organization. I have given these kind of training sessions for several years within the company (actually soon two decades…) and it is always fun and interesting to see the questions and discussions that come from understanding the legal requirements, the works tasks that need to be fulfilled, and the potential liabilities if things are not managed correctly.

To learn more on this issue I recommend that you read about the Work Environment Act, Systematic Work Environment Management, and why not even take the web-education on Systematic Work Environment Management (developed by the Swedish Work Environment Authority and Stockholm County Council).

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *