Fler intryck från SETAC-mötet i Göteborg

Idag har SETAC-konferensen i Göteborg avslutats. Som jag beskrev redan i mitt förra inlägg från konferensen så har det varit mycket spännande och lärorikt. När jag avslutade det inlägget så hade det blivit dags för ett antal sessioner kring ”Läkemedel i miljön”.

- ”Fate and Effects of Pharmaceuticals and Personal Care Products (PPCPs) in Marine Ecosystems” innehöll flera presentationer som rapporterade om läkemedelsrester i miljön. Störst intryck på mig gjorde nog än en gång Tom Hutchinsons föreläsning kring eventuella effekter kopplat till användandet av läkemedel vid en pandemi, exempelvis svininfluensan. Intressant att få beskrivet perspektivet av ganska höga halter av en läkemedelssubstans kopplat till en stor användning under relativt begränsad tid. Vilka effekter kan det tänkas ge? Personligen har jag dock svårt att tänka mig att det inte skulle finnas en acceptans för potentiella effekter i miljön om vi hanmnar mitt i en pandemi…

- ”Fate, Effects and Risk Assessment of Pharmaceuticals in the Environment” innehöll diskussioner kring såväl toxiska effekter av substanser liksom deras nedbrytbarhet och eventuella förmåga att bioackumulera. Självklart drog Joakim Larssons föreläsning kring utsläpp av läkemedelsrester i Indien och dess eventuella bidrag till antibiotikaresistensutveckling många åhörare.

Joakim Larsson på SETAC-mötet

Joakim Larsson på SETAC-mötet

Joakim avslutade presentationen med den viktiga frågan ”vem är ansvarig för detta”. Jag tror att vi alla inser att vi alla har en del av ansvaret – vare sig vi är producenter inom läkemedelsindustrin, politiker som sätter upp spelreglerna för läkemedelsmarknaden samt ger tydliga budgetramar för hälso- och sjukvården, upphandlare inom landsting och regioner samt du och jag som patienter… En svår fråga som jag kommer återkomma till flera gånger under resten av året. Som jag skrev i anslutning till seminariet om läkemedelstillverkning i utvecklingsländerna den 29 april så är vi många som kommer att medverka på olika sätt i Läkemedelsverkets regeringsuppdrag i frågan.

- ”EDC:s – Individual and Populations Level Responses” behadlade specifikt frågan om effekter från så kallade ”endocrine disrupting compunds”, dvs hormonstörande kemikalier. Till denna samling av kemikalier hör förståss också könshormoner av typen etinylöstradiol (EE2) som finns i p-piller. Jag tror inte att någon inte håller med om att eventuella effekter från EE2 är det som skapar mest oro. Det är också spännande att fundera över vad samhället kan göra åt ett dylikt problem, det finns inte några enkla substitutionslösningar till östrogen i p-piller… Här är det viktigt att diskutera vilka olika typer av reningstekniker man skulle kunna använda i reningsverken. Flera av presentationerna som hölls i Göteborg visade att ozon-behandling kan vara en spännande kandidat. Detta är ett område där bland andra Stockholm Vatten har gjort mycket spännande arbete. För de som är intresserade rekommenderar jag er att kontakta Berndt Björlenius och Cajsa Wahlberg.

- ”Targeted Test Strategies for Environmental Risk Assessments of Pharmaceuticals Based on Mode of Action” var en mycket spännande session kring nya och mer avancerade sätt att testa läkemedelsubstanser. Detta är ett område som utvecklas mycket fort och där MistraPharma-projektet spelar en framträdande roll.

Stort tack till SETAC Europa för en väl genomförd konferens! Nu måste jag dock avsluta bloggandet för idag – dags att dra iväg till Stockholms Stadion och lyssna på Bruce Springsteen. Det kunde ju gärna varit lite varmare och soligare…

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *