Finns det en ”grön marknad” för läkemedel?

De senaste åren har jag på bloggen skrivit mycket om gröna ekonomiska incitament, några exempel på detta är blogginläggen från 1 nov 2013, 5 dec 201222 nov 2012 och 12 nov 2010. För att gröna ekonomiska incitament ska fungera inom läkemedelssektorn så måste det förstås finnas en marknad för gröna läkemedel. För ungeför ett år sedan genomförde Goran Jassim från bioentreprenörsprogrammet på Karolinska Institutet (KI) ett examensarbete där han tittade på patienters och apotekens eventuella intresse för ”gröna läkemedel”.  En viktig slutsats från studien är att det verkar finns ett intresse hos patienten/konsumenten.

 

Från Goran Jassims ex-arbete

Från Goran Jassims ex-arbete

 

Från Goran Jassims ex-arbete

Från Goran Jassims ex-arbete

 

Denna vecka har Andrew McDonnell, också studerande på KI Bioentreprenörsprogrammet, påbörjat sitt examensarbete. Jag har bett Andrew att ta Goran Jassims arbete vidare. Om det nu finns ett intresse hos patienten/konsumenten, vad är det som krävs för att en marknad på allvar ska kunna etableras? Dels måste det finnas ett intresse och en tydlig strategi i försäljarledet (dvs på apoteken), och dels måste man från myndighetshåll se positivt på skapandet av en dylik marknad.  Det är förstås mycket viktigt att säkerställa att val av produkt baseras på medicinskt behov och inget annat. Men, i de fall det finns medicinskt likvärdiga produkter, då är det såklart rimligt att miljöprofil vägs in i valet av behandling. Andrew kommer primärt att titta på det receptfria sortimentet. Dels därför att det är där den enskilda patienten/konsumenten aktivt själv väljer produkt, och dels har apoteken där stora möjligheter att påverka sortimentet. Jag hoppas också att Andrew kommer att identifiera erfarenheter från dagligvaruhandeln gällande ”gröna marknader”. Vilka lärdomar finns att dra från introduktion av eko-bananer, eko-mjölk, och ”fair-trade-märkt” kaffe, för att nämna några exempel.

Jag lovar att återkomma flera gånger under våren med uppdateringar från Andrews arbete.

ENGLISH SUMMARY: The last few years, I have written several blog posts regarding green economic incentives and pharmaceuticals, e.g. Nov 1 2013, Dec 5 2012, and Nov 22 2012. You have also been able to read about Goran Jassim’s MSc-Thesis on the potential interest for green pharmaceuticals (see pictures above for some of the conclusions). This week, Andrew McDonnell, yet anothet student from the bio-entrepreneurship program at Karolinska Institute, started his MSc-thesis study. I have asked him to evaluate what is needed to actually create the green market. We will initially focus on prescription free pharmaceuticals. Andrew will investigate the perspectives of the pharmacies, but also of course the regulatory aspects. I also hope that he will be able to draw experiences and conclusions based upon the introduction of ”green lines” (e.g. fruit, milk, coffee) in supermarkets.

I’ll keep you updated on the progress of Andrew’s work.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *