Environmental Sustainability Program

Pfizer har nu under inledningen av 2010 globalt lanserat sitt ”Environmental Sustainability Program”, vilket på svenska möjligtvis skulle kunna översättas till ”program för miljö och hållbarhet”. Jag skulle här på bloggen vilja introducera programmet för er och förhoppningsvis få kommnetarer på dess innehåll och förslag på förbättringar. Det finns enormt mycket att göra världen över för att säkra en långsiktigt hållbar utveckling, och mycket som ett bolag av Pfizers storlek kan bidra med.

Programmet leds av Kirsten Lund-Jurgensen (Vice President, Primary Care/Oncology Operating Unit) med direkt stöd av Nat Ricciardi (President PGM, och sittande i vår högsta globala ledning). Ett centralt begrepp i lanseringen av programmet är ”Pfizer is on a green journey”. Det är viktigt att såväl våra medarbetare som externa intressenter förstår att arbetet för hållbar utveckling aldrig är slutfört, utan är en ständigt pågående resa.

Vår vision för programmet är att
 - Integrera miljö och hållbarhet i vår affärsverksamhet för att möjliggöra vårt uppdrag ”working together for a healthier world.”™

Vi avser att
- Driva strategiska miljöprogram som skapar värde såväl fär samhället som för vår affär.

Vi har tre fokusområden eller strategiska prioriteringar:

- Klimat- och energifrågan
Klimatfrågan utgör som alla vet ett mycket stort hot mot människors hälsa runt om i världen. Pfizer har jobbat med frågan länge. Som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen så minskade vi utsläppen av växthusgaser globalt med nästan 20% mellan 2000 och 2007 och skall minska med ytterligare 20% till 2012. I förlängningen talar vi i termer om att ta fram vårt totala “carbon footprint” och även såklart ”carbon footprint” på enskilda produkter.
- Produktansvar (“Product Stewardship”)
Det finns mängder med kopplingar mellan våra produkter och miljö- och hållbarhetsfrågeställningar. Vilka effekter har våra läkemedelssubstanser på miljön? Vilka förpackningsfrågor bör vi arbeta hårdast med? Vilka miljöeffekter finns kopplade till produktion och distribution av läkemedel, i såväl I-världen som i utvecklingsländerna? Hur kan vi genom teknologier som ”Green Chemsitry” säkerställa att miljöpåverkan blir så liten som möjligt?

- Tillgång på rent vatten i världen
Av största vikt för global hälsa är tillgång på rent vatten. Många delar av världen upplever redan idag brist på rent vatten, och som en konsekvens av klimatförändringarna kommer denna brist på rent dricksvatten bara att öka. I förlängningen betyder detta att “water footprints” blir lika viktigt att deklarera som ”carbon footprints”.

För att läsa mer om olika delar av vårt ”Environmental Sustainability Program” rekommenderar jag er att följa länkarna nedan. Det finns mängder med matnyttig och spännande information att ta del av. Och om det är delar som ni saknar, eller delar som ni tycker vi ska förändra, så tveka inte att höra av er till mig antingen via e-mail (bengt.mattson@pfizer.com) eller genom en direkt kommentar här på bloggen. Jag ser gärna att ni är med på vår ”gröna resa”!

 

Environmental Sustainability

Managing our Footprint

Product Stewardship

EHS External Supply

Health and Safety

Key Performance Indicators

EHS Governance

2 comments on “Environmental Sustainability Program

 1. Christine Skyman skriver:

  Hej!
  ”It all begins with you” är ett bra ledord när det kommer till att minska ”carbon footprint”.

  Som säljare på Pfizer har vi vårt arbete några ”miljödilemman”. 1) Vi reser runt med bil till våra kunder. Att använda andra resealternativ utanför storstaden skulle vara nästan omöjligt med tanke på att man har med sig mat till lunchmöten plus en hel del material som böcker och liknande.
  Däremot kan man ju se till att välja en så miljövänlig bil som möjligt. Mitt förslag är att man inför en miljöbilspolicy som innebär att samliga tjänstebilar på Pfizer skall vara miljöbilsklassade. För att köra en annan bil måste man begära dispans, exvis pga avsaknad av alternativa drivmedel i staden där man bor.
  2) Lunchmöten med kunder på deras arbetsplats: Av tidsmässiga skäl är det svårt att ta med lunch som inte är färdigpackade som engångs-förpackningar. Detta genererar väldigt mycket sopor. Som policy bör vi arbeta för att uppmana kunderna att själva sopsortera alternativt själv samla in tex pantburkar och rena förpackningar som vi pantar/lämnar på ÅVcentral.

  På kontoret bör sopsortering införas, dvs.sopkärl uppdelat på papper, plast , metall, biologiskt. Exvis vid fikaplatserna bör pappersmuggar o servetter återvinnas som papper alternativt bör porslinsmuggar användas.
  Vi bör också arbeta för en bättre mötespolicy där videokonferenser används oftare för att minska onödigt resande (ffa med flyg)

  Det är ofta små förändringar i beteende hos många som leder till en stor skillnad i miljöpåverkan…

  Christine Skyman

 2. Bengt Mattson skriver:

  Hej Christine!
  Tack för att du engagerar dig i ”Pfizer’s Green Journey”. Det är via medarbetarnas engagemang som vi kan nå framgång!

  Och visst skulle vi potentiellt kunna gå än längre i vår bilpolicy än vad vi gjort. Nu premierar vi de som väljer en miljöklassad bil (störst premie för de som väljer gasbilar) men vi tillåter fortfarande ”icke-miljöbilar”. Det lär komma upp till diskussion vid nästa revision av bilpolicyn…

  Utmärkt idé vad gäller vår hantering (eller brist på ”miljömässigt bästa hantering”) av medhavda lunchpaket vid lunchmöten. Det ska jag ta med mig in i disussionerna kring fortsatta förbättringar.

  Att yttreligare utöka sopsorteringen på jobbet är såklart ständigt uppe till diskussion. Vi för ständigt samtal med vår avfallsentreprenör Ragnsells hur vi kan hitta en optimal lösning. Den ska vara smidig, inte medföra alltför många olika handhavanden och transporter, och miljöanpassad. Kaffe- och te-muggarna är ofta tyvärr för ”slaskiga” för att återvinna som papper. Därför förbränns detta avfall idag, och energin återvinns. Vi har tittat på idéer som skulle säkerställa att alla pappersmuggar verkligen var helt tömda innan de slängs, får se om vi lyckas med det… Jag är som jag påpekat tidigare tveksam till porslinsmuggar av det enkla skälet att jag vid ett flertal tidigare tillfällen medverkat till att införa dylika system inom andra delar av Pfizer. Tyvärr har vi aldrig kunnat räkna hem systemen miljömässigt. Diskmaskin skall inköpas och köras regelbundet. Och det görs inte alltid – ibland har det sett anska risigt ut kring ”köksbänken”. Vi har också ofta fortsatt haft en hög konsumtion av pappersmuggar av det enkla skälet att vi måste ha de i reserv ”om inte diskningen av de använda muggarna är färdig”. Och såväl besökare som våra egna medarbetare har gärna tagit pappmuggarna… Men som sagt var, ett alltid aktuellt tema och jag hoppas att jag till slut blir överbevisad, och att vi finner en lösning på pappmuggs-problemet som funkar bra!

  Låt oss alla hjälpa till att förorda telefon- och videokonferenser när så är möjligt. Många möten kan hanteras via modern IT-teknik. Och när vi måste träffas ”in real life” så funkar såklart även tåget som färdmedel, åtminstone på de kortare sträckorna.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *