Diskussioner om läkemedel i miljön med EU kommissionen

SWEDISH SUMMARY: Igår genomförde EU kommissionen (under ledning av DG Environment) en stor work-shop i Bryssel, med över 130 deltagare, gällande läkemedel i miljön. Huvudfokus för diskussionerna var de olika förslagen på möjliga åtgärder föreslagna i den så kallade BIO-IS-rapporten - spännande och intressant! Vi fick från industrins sida flera möjligheter att föra fram vårt initiativ Eco-PharmacoStewardship, EPS (som jag tidigare kort beskrivit här på bloggen exempelvis 18 maj). Min uppfattning är att EPS adresserar flera av de tyngsta åtgärdsförslagen i BIO-IS-rapporten.

Yesterday the EU commission (more specifically DG Environment in collaboration with DG Sanco) run a workshop with more than 130 delegates in Brussels. The topic was pharmaceuiticals in the environment (PiE) in general and the so called BIO-IS report specifically. The workshop forms an important basis for the development of the PiE Strategy from the commission which is due for fall next year. There were participants from different authorities and agencies around Europe, from several NGOs, from academia, and from the pharmaceutical industry (both human medicines and veterinary medicines). The workshop run i three sequential sessions focusing three main themes of options/actions proposed in the BIO-IS report:

- Options relevant to product’s development, authorization, production

- Options relevant to product consumption and use

- Options relevant to disposal

 In each session we broke up into ten smaller groups to discuss and prioritize proposals for actions from the report, and were also asked to add any additional option we thought was worth considering. I have to say that I was very impressed by the work process! Very good, open and relevant discussions were held and we were able to come up with clear priority lists.

I was very happy that we had several good possibilities to share industry’s ideas on an Eco-Pharmaco Stewardship (EPS) initiative. I have discussed the EPS initiative briefly in blog posts previously (e.g. on May 18). It is my clear opinion that the EPS initiative addresses several of the more important options presented in the BIO-IS report.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *