Diskussioner gällande läkemedel i miljön med en av EFPIAs strategiska kommittéer

SWEDISH SUMMARY: Igår och idag deltar jag på möte med den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA:s grupp SRMPC (Science, Regulatory, Manufacturing Policy Committee). Det är en strategisk policykommitté som sträcker över en lång rad områden av kritisk vikt för industrin, hälso- och sjukvården samt patienterna. Jag sitter med i SRMPC i min roll som ordförande i EFPIA:s PIE TF (Pharmaceuticals in the Environment Task Force). Jag tycker att det är mycket tillfredställande att miljöfrågan idag anses så central i sektorns strategiska diskussioner att den har en självklar plats i en kommitté av SRMPC:s tyngd. Jag måste säga att det är en viss skillnad mot den situationen som rådde när jag började jobba i sektorn för 20 års sedan…

Yesterday and today I participate in a meeting with EFPIA’s high-level strategic group SRMPC (Science, Regulatory, Manufacturing Policy Committee). The committee works with a broad range of tasks which are of critical importance for the industry, for healthcare, and for patients. I am part of SRMPC in my role as the co-chair of EFPIA’s PIE TF (Pharmaceuticals in the Environment Task Force). I feel great satisfaction that environmental matters today is such a core issue within this sector in all strategic policy discussions. I have to say that it is quite a change as compared to where we were 20 years ago when I started working in the industry.

The focus of today’s environmental discussions at SRMPC is the EPS initiative (Eco-Pharmaco Stewardship) and the outcome from the workshop in Brussels on September 11. Read more about EPS and the DG Environment workshop in my blog post from Sept 12.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *