Discussions with Norwegian healthcare re environmental issues

SWEDISH SUMMARY: Jag är i Oslo idag och diskuterar läkemedel och miljö med norska hälso- och sjukvårdens miljöprojektgrupp. Det långsiktiga målet är en ”miljöanpassad drift av norska sjukhus”. Det har fattats ett beslut om att alla sjukhus ska miljöcertifieras enligt ISO 14001 och detta arbete pågår runt om i landet. Den centrala projektgruppen arbetar med en lång rad delprojekt, exempelvis gällande avfall, byggnader, inköp samt läkemedel. Mitt bidrag till diskussionen idag var att beskriva hur vi i Sverige har jobbat med läkemedel och miljö. Initiativ som jag beskrev var bland andra LIF:s arbete med miljöklassificering av läkemedelssubstanser på Fass.se, miljö- och CSR-krav i den offentliga upphandlingen samt nationella läkemedelsstrategins olika miljöinitiativ med fockus på uppdrag 7.1 respektive 7.2.

I am in Oslo today, working together with the project group Environment from Norwegian healthcare. The longterm goal for the project is ”environmentally sound operations of Norwegian hospitals”. A very important objective is that all hostitals in Norway should be ISO 14001 certified in the coming years. To be successful the project group have launched several sub-projects focusing different environmental aspects of importance for healthcare. Examples include waste, facilities, procurement, and pharmaceutricals of course. My contribution to the discussion today was to share experiences from environmental initiatives taken in Sweden. Those initiatives included the environmental classification of pharmaceutical substances on Fass.se, environmental and CSR criteria in public procurement (for more details see e.g. my blog post from Sept 26 last year), and the environmental tasks in the Swedish National Pharmaceutical Strategy (NPS). I have discussed the latter issue several times here at the blog lately (e.g. April 23, April 16, and April 5) and there is also more details accessible via the NPS web site managed by the so called CBL Office at Swedish MPA.

We had great discussions today and I am looking forward to continue working together on these issues. We can learn from one another and help driving sustainability initiatives within healthcare. We do all have a lot to win if we collaborate!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *