Avslutande styrelsemöte med MistraPharma

 

I måndags hade vi vårt avslutande styrelsemöte med MistraPharma. Efter 8 år av intressant och intensiv forskning avslutas nu projektet. Som jag påtalade i blogginlägget den 14 oktober, från projektets avslutande intressentseminarium, så är det såklart lite sorgligt att projektet nu avslutas, samtidigt som det är kul och skönt att gå i mål :-)

Jag uppmanar er alla att gå in och läsa på projektets hemsida – där finns massvis med relevant information om utmaningar, och möjliga lösningar, gällande läkemedel i miljön. Självklart är det så att alla olika  intressenter i styrelsen och i projektets referensgrupp inte alltid har varit överens om hur utmaningarna egentligen bör beskrivas eller vilka åtgärder som är de rätta, men det har alltid funnits ett stort intresse för att lyssna och förstå alla olika perspektiv. En mycket kreativ och lärorik tid tillsammans har vi haft!

Nu får arbetet tas vidare i andra forum. Jag hoppas innerligt att regeringskansliet hörsammar rekommendationen från MistraPharmas styrelse att inrätta ett centrum för läkemedel och miljö på Läkemedelsverket, varifrån det fortsattta arbetet kan koordineras:

Center för läkemedel och miljö
Forskningsprogrammet MistraPharma föreslår bildandet av ett center för läkemedel och miljö i syfte att bl.a.
stödja etappmålet att senast 2020 öka miljöhänsyn i EU:s läkemedelslagstiftning och internationellt i enlighet
med proposition ”På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken”.
Syftet med det nya centret är att säkerställa att den framstående forskningen och det unika nätverk som byggts
inom MistraPharma kommer till nytta och utvecklas även efter programmets slut 2015.

Centrets målsättning
Centrets övergripande målsättningar är att bidra till att etappmålet i propositionen ”På väg mot en giftfri vardag-
plattform för kemikaliepolitiken” och målet om minimal miljöpåverkan i den nationella läkemedelsstrategin
uppnås. En viktig grund för att uppnå ett gott resultat är den kunskap som forskningen genererar och som kan
bidra till underlag för beslutsprocesser och policyutveckling inom området. Centret ska utgöra en plattform för
dialog och samarbete mellan relevanta aktörer, nationellt- och internationellt, med syfte att bidra till att minska
negativa miljö- och hälsoproblem med läkemedelsrester i miljön. En viktig del är att fokusera på riskidentifiering
och riskhantering av potentiellt miljöfarliga läkemedelssubstanser, inklusive antibiotika och effektiv avloppsvattenrening
av läkemedelssubstanser. Centrat bör även kunna utgöra ett viktigt bidrag till den nationella innovationsstrategin
med fokus på människa, ekonomi och miljö.

Finansiering
För att säkerhetsställa att forskning och kompetens fortsatt kan bidra till målen för 2020 är det viktigt att centret
startar 2016. Efter uppnådda mål år 2020 bör man utvärdera hur det eventuella behovet av ett fortsatt stöd
kan utformas. MistraPharma föreslår att centret i huvudsak finansieras av medel dels från regeringen för en
politisk och samhällsinriktad del, dels av olika forskningsfinansiärer för en forskningsanknuten del. Regeringens
finansiering av centret under perioden 2016-2020 uppskattas till 5 miljoner/år utifrån dagens finansiering från
Mistra på ca 10 miljoner/år. En eller fler forskningsfinansiärer bidrar till resterande finansiering där storleken är
beroende av inriktning på forskningen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *