APL-seminarium – framgång genom hållbart företagande

I samband med APL:s årsstämma genomfördes i förrgår ett seminarium kallat ”Framgång genom hållbart företagande – så blir vi alla vinnare”. Bakgrunden till att APL hade valt detta tema för miljöseminariet är att de ser en mycket tydlig trend att hållbarhetsarbete alltmer ses som ett verktyg för affärsutveckling och lönsamhet. Viktiga affärsbeslut präglas allt mer av långsiktig hållbarhet. Från att tidigare ofta betraktats som något som legat vid sidan av affärsmässiga och kommersiella beslut är idag långsiktigt hållbart företagande i centrum för besluten. Som företag blir det mer självklart att ta ett större ansvar i hela värdekedjan.

Johan Assarsson

Johan Assarsson

Efter att APL:s styrelseordförande Jens Assarsson hade hälsat oss alla välkomna beskrev dagens moderatorer, Martin Hallberg från UpHigh och Åsa Falk från APL, just denna trend. Martin och Åsa återkopplade också till trenden flera gånger under eftermiddagens diskussioner.

Jens Schlyter

Jens Schlyter

Jens Schlyter från enheten för bolagsanalys och ägarstyrning på Näringsdepartementet inledde med att beskriva hur staten säkerställer att dess bolag arbetar med hållbarhet. Bolag med statligt ägande ska agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sätt som gör att de åtnjuter offentligt förtroende. Detta säkerställs bland annat genom att de tillämpar den svenska koden för bolagsstyrning samt att de redovisar sitt arbete i enlighet med bland annat GRI-kraven. Den fortsatta utveckling som Jens ser är att ”bolagen förflyttar fokus från rapportering till strategi”.

Efter Jens var det min tur att ge industrins syn på utvecklingen inom hållbarhetsområdet. Jag hade valt den något provokativa titeln ”Finns det någon som intresserar sig för läkemedelssektorns hållbarhetsarbete?”. Ska jag försöka sammanfatta hela mitt föredrag i ett par korta meningar så blir det på följande sätt:
- Ja, det finns ett intresse hos såväl allmänhet och hälso- och sjukvårdssektorns beslutfattare för ”gröna läkemedel”
- Men vi ser inte detta intresse, som visualiseras genom bland annat landstingens hållbarhetskrav i den offentliga upphandlingen, på allvar slå igenom i de beslut som fattas.
- Som i många andra sektorer dominerar prispress, ”lägsta pris vinner alltid”.

Zeljko Tucak

Zeljko Tucak

APL:s hållbarhetschef Zeljko Tucak beskrev sedan i ganska stor detalj APL:s hållbarhetsprogram och med speciell fokus på arbetet i värdekedjan (dvs från leverantörer och tillverkare, via APL och dess kunder, till patienter och samhället i stort). Zeljco gav många bra exempel på vad ett företag i vår sektor kan och bör göra.
Zeljco avslutade sin presentation till att verkligen vidga hållbarhetsperspektivet genom att diskutera hälsa brett – att fundera på vad som skapar livsnöjdhet och lycka. För er som har följt min blogg under åren så känner ni igen tankarna om att vår industri, utöver att med läkemedel hjälpa till att behandla olika sjukdomstillstånd, bör komplettera affärserbjudandet till samhället att mer tydligt arbeta med prevention (dvs att med förebyggande insatser motverka ohälsa) och med att skapa hälsa. Detta är en diskussion som jag tycker är enormt intressant och vi måste inom sektorn hitta system och affärsmodeller som driver i denna riktning.

Sven Hunhammar

Sven Hunhammar

Därefter tog Sven Hunhammar, ”klimatchef” på Naturskyddsföreningen, över scenen. Naturskyddsföreningen har 221000 medlemmar, 270 kretsar runt om i landet och bildades 1909. Ett huvudbudskap från Sven var att Sverige bör och kan vara ett föregångsland i miljö- och klimatarbetet. Vad gäller klimatpåverkan, där ett företags transporter exempelvis utgör en viktig källa till bolagets totala koldioxidutsläpp, så är Naturskyddsföreningens mål att till 2030 ska de svenska utsläppen av CO2 per capita ner från 11 ton till 1 ton.
Seminariet avslutades med en bra paneldiskussion där vi föredragshållare samtalade med moderatorer och åhörare. Bra, lärorikt och konstruktivt! Tack för ett bra seminarium!
ENGLISH SUMMARY: APL arranged, in conjunction with their General Assembly, the day before yesterday a seminar focusing the business perspectives of sustainability. It was a interesting discussion with participants, in addition to myself, from the Ministry of Enterprises, from APL, and from the NGO Naturskyddsföreningen. Good and interesting discussions!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *