Andrew McDonnell presenterade sitt exjobb om en grön läkemedelsmarknad idag

Andrew McDonnell at his presentation at KI earlier today

Andrew McDonnell at his presentation at KI earlier today

Idag har Andrew McDonnell presenterat sitt arbete om en grön läkemedelsmarknad – hinder och möjligheter – på Karolinska Institutet. Jag presenterade Andrews uppdrag i mitt blogginlägg den 13 februari. Han har i sitt arbete, utöver att göra en gedigen litteraturstudie, fokuserat på tre olika intresssenter inom läkemedelssektorn och deras attityder till gröna läkemedel:

- Läkemedelsverket
- Apoteksaktörer
- Läkemedelsföretagen

Utöver dessa sektorsinterna intressenter har han även studerat vilka lärdomar som kan dras ifrån livsmedlessektorn och framväxten av dess olika ”eko-produkter”.

En kort sammanfattning av hans slutsatser kan låta på följande sätt (observera att detta är mina ord – inte Andrews):
Det finns ett intresse för att kommunicera miljöprestanda till konsument. Det verktyg som LIF (Läkemedelsindustriföreningen) har utvecklat inom ramen för Nationella läkemedelsstrategins uppdrag 7.2 skulle kunna användas för att miljöbedöma läkemedelsprodukter, och utgöra en grund för kommunikationen till konsument. Det är dock tydligt att det finns oklarheter gällande hur denna kommunikation bör se ut för att den samtidigt som den ska ge en förståelig bild av en produkts miljöprofil så måste den såklart också ligga i linje med läkemedelslagstiftningens regler gällande information till patient. Här finns mer arbete att göra. Såväl läkemedelsföretagen som apoteksaktörerna efterfrågar tydligare riktlinjer. Erfarenheterna från livsmedelssektorn visar tydligt att markanden för gröna produkter växer fram med hjälp av ett antal starka/stora produktområden. I livsmedlessektorns fall så representerade ekobananer, ekomjölk, ekokaffe etc. dessa produktgrupper. Vilka dessa typer av produktgrupper är/kommer att bli inom läkemedelssektorn återstår kanske att se, men att exempelvis smärtstillande produkter inom OTC-området har en stor synlighet för konsument torde stå klart för alla. Kanske är det tabletter inom det området som blir de första eko-pillren?

Bra jobbat Andrew – och grattis!

ENGLISH SUMMARY: Andrew McDonnell defended his MSc-Thesis ”Identification of the Key Factors Required in Order to Introduce Green Pharmaceuticals Within the Swedish Market” at Karolinska Institute today. I have described his task previously (see my blogpost from Feb 13). Andrew shows the interest from and opportunities for different actors on the pharmaceutical market (e.g. pharmacies and pharmaceutical companies) but also the potential barriers in the regulatory system. In addition to dsicussions with Swedish MPA and representatives from pharmacies and industry, Andrew has also drawn experiences from the introduction of eco-products on the food market.

Good work Andrew – we will continue your work to hopefully realize a green market for pharmaceuticals.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *