AMR-seminarium på Arendalsuka

Bengt föreläser i Arendal

I tisdags och onsdags hade jag glädjen att vara i Arendal i Norge under den så kallade Arendalsuka. Arendalsuka kan liknas vid den svenska Almedalsveckan. Men likväl som det finns stora likheter mellan de två evenemangen så finns det också olikheter. En skillnad är att årets Atendalsvecka endast var den sjätte i ordningen, vilket såklart är kort i jämförelse med Almedalens mycket långa historia. Således inte alls så traditionstung, vilket är både positivt och negativt – man kan nog ”ta ut svängarna” lite mer i Arendal gällande upplägget. Och även om de politiska partierna har en tydlig närvaro i Arendal utgör de inte det ”centrala ägandet” som är så tydligt under de olika dagarna i Almedalen. Möjligen kan jag tycka att det upplevdes mer som en ”allmän politisk dialog” i Arendal och mindre ”parti-politisk dialog” – och detta trots att det bara är några få veckor till allmänt val i Norge.

Jag lyssnade på en utbildningsdebatt i Arendals kultur- och rådhus. Debatten hölls i en aula med kanske tusen sittplatser – och det var fullt till sista plats. Den typen av stora hörsals-debatter har jag aldrig upplevt under Almedalsveckan. Undantaget skulle möjligen vara partiledartalet som ju hålls i själva Almedalen, med tusentals åhörare i parken.

En tydlig likhet mellan Arendalsuka och Almedalsveckan är att ”alla är där”. Någon av Pfizers intressenter i Norge uttryckte det på följande sätt: ”Är du inte där så är du inte relevant”. Det kanske är en väl stark formulering, men det visar hur betydande våra intressenter ser på att vi finns med i den publika dialogen. Och Pfizer fanns med på flera sätt i Arendal, på samma sätt som vi alltid finns med på olika sätt i Almedalen. Med eget/egna seminarier, i paneldiskussioner, samt i ”mingelsamtalen”. Jag var inbjuden av Pfizer Norge för att ge en inledande reflektion gällande antibiotikaresistens (AMR, AntiMicrobial Resistance). Jag beskrev hotet från AMR mot dem globala folkhälsan samt presenterade de perspektiv jag anser vara viktiga i en ”antibiotikastrategi”:

- Responsible use (both human and animal). And responsible means restrictive.
- Adherence: patients must complete their treatments – if they are terminated prematurely there is a great risk of renewed illness.
- Important to ensure that the ”infection pressure” in society is as low as possible to enable limited need of treatment
- Using preventive measures can reduce the infection pressure. Prevention means
—Good hygiene / sanitation in health care
—Use of vaccines
- New incentives / business models for
— Research and development into new antibiotics
— To ensure that both new and older antibiotics will ”be on the shelf” in healthcare when needed
— Green procurement programs and/or green incentives in reimbursements systems (e.g. ”generic substitution system”)
- Ensure that there are no unacceptable amounts of antibiotics substances released from manufacturing

Därefter gjorde jag en djupdykning gällande miljöperspektivet, dvs utsläpp av antibiotika från tillverkningen. Pfizerkollegan Oddvar Solli (chef för Pfizer Norges hälsoekonomer) gav en presentation gällande behovet av nya ersättningsmodeller för antibiotika och vi fick även lyssna till Norska Kreftföreningen och Folkehelseinstituttet innan paneldiskussionen satte igång. I den deltog tre politiker, Kreftföreningen samt Pfizer Norges VD, Sissel Andresen. Mycket bra diskussioner där de norska politikerna gav tydligt uttryck för att de är beredda ”att gå före” och låta Notrge leda arbetet mot AMR.

För mer information om AMR-seminariet rekommenderar jag att ni läser detta inlägg från Forskning.no (https://www.facebook.com/forskning.no/posts/1650160658342108)

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *