16 dagar kvar….

Nu är det bara 16 dagar kvar till klimatmötet i Köpenhamn (COP15). Förväntningarna på politiker och förhandlare har tyvärr skruvats ner rejält. Det är hög tid för ”gräsrötterna” att öka trycket. Gå in på web-sidan för initiativet 2grader och skriv under på kraven:

- Vi vill ha ett globalt klimatavtal
- Alla världens länder ska delta
- Temperaturen får öka högst 2 grader
- Säkerställa de fattigaste ländernas rätt till utveckling

Namnlistorna kommer att överlämnas till USA:s och Kinas regeringar inför Köpenhamnsdiskussionerna.

Jag tycker också det är viktigt att vid alla olika tillfällen och situationer som ges inför Köpenhamn presentera såväl dina egna insatser för minskad klimatpåverkan på hemmaplan som ditt företags mål och resultat vad gäller klimatfrågan. Ju mer goda exempel som lyfts fram desto större positiv enegi och engagemang skapas. Detta kan hjälpa till att öka förväntningarna på ett starkt avtal igen. För Pfizers vidkommande rekommenderar jag er att läsa om vårt arbete på vår globala hemsida samt ta del av denna bild som sammanfattar mål och resultat.

Sen 2000 har vi minskat utsläppen av växthusgaser med 43% satt i realtion till försäljningen, vilket motsvarar nästan 20% i absoluta tal. Vi skall fram till 2012 minska utsläppen med ytterligare 20% i absoluta tal. Det går om man anstränger sig!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *