Drivkrafter för CSR- och miljöarbetet

Vilka drivkrafter ligger bakom företagens satsningar på CSR- och miljöarbete? Vad förväntar sig Pfizers ledning samt Pfizers aktieägare av arbetet med vårt miljömässiga- och sociala ansvarstagande?

Vad driver CSR-arbetet framåt?

Vad driver CSR-arbetet framåt?

En självklar förväntan är att vi genom att agera proaktivt minskar risken för ”obehagliga överaskningar”. Detta riskminimerande perspektiv har funnits med ändå sen starten av strukturerat miljöarbete på 80- och 90-talen. Mer och mer har dock olika perspektiv på värdeskapande kommit med i bilden. Ett framgångsrikt ansvarstagande kan både bygga och vårda vårt varumärke men också minska kostnader. Ett självklart exempel på det senare är förståss arbetet med våra energisparprogram. Exempel på Pfizers olika program inom CSR- och miljöområdet finns att läsa på såväl vår svenska hemsida som på vår globala men också på tidigare inlägg här på bloggen.

Om jag skulle försöka beskriva ytterligare drivkrafter (utöver riskminimering, varumärkesbyggande och kostnadsbesparingar) som vi inom svenska Pfizer identifierat som viktiga för vårt CSR- och mljöarbete så skulle en lista kunna se ut på följande sätt:

- Corporate Guidelines: Pfizers “code of conduct” ställer krav på att vi driver vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.
- Offentlig upphandling: Krav på fungerande miljöarbete och socialt ansvarstagande. De internationella standarder som finns inom området, ISO 14000 (för strukturerat miljöarbete) & ISO 26000 (för socialt ansvarstagande) kommer in i alltfler upphandlingsprocesser.
- Samtal med intressenter: CSR och miljöarbete är en viktig byggsten i flera av våra samtal med intressenter
- Intern stolthet: Ett bra CSR- och miljöarbete hjälper till för att skapa stolthet hos våra medarbetare
- Attraktiv arbetsgivare: Det gör oss också till en attraktiv arbetsgivare. CSR- och miljöarbete är en allt viktigare faktor när man skall attrahera nya medarbetare
- Seriösa bolag jobbar långsiktigt: CSR- och miljöarbete har alltid ett långsiktigt perspektiv. Det syftar till en “långsiktigt hållbar utveckling”

Jag skulle också vilja rekommendera er att läsa Niclas Ihréns inlägg på Globe Forums blogg, ”Corporate Exposure to Sustainability and CSR”. Niclas ger en mycket välskriven genomgång av de olika perspektiv som man bör lägga på CSR- och miljöarbetet. Med hjälp av den genomgång Niclas ger så hoppas han öka möjligheterna för oss läsare att få ett fungerande CSR- och miljöarbetet på plats i organisationen. Rubrikerna i Niclas lista omfattar:

Resources, Climate Change, Legislation, Consumer Pressure, NGO Pressure, Media Coverage, B2B Customer Requirements, New Technologies and Innovation, Competition, Investor Preferences

Absolut värt att läsa och begrunda!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *