CSR och ansvarsfullt företagande – skapa dialog för framgång!

Pfizers CSR och miljöarbete – vad gör vi idag och vilka nya initiativ bör vi ta?

Att förankra och öppet diskutera sitt arbete med CSR och miljöfrågor internt i företaget är extremt viktigt för att försäkra långsiktig framgång i arbetet. En del av det arbetet internt hos oss i Pfizer genomförs idag i samband med den konferens som alla Pfizers svenska medarbetare inom marknads- och försäljningsbolaget deltar i.

Del av CSR-montern på konferensen

Del av CSR-montern på konferensen

På den del av montern som syns på bilden ovan har vi lyft fram ett par centrala begrepp för vårt arbete:

Ansvarstagande, Långsiktighet, Affärsnytta, Omsorg om människan och miljön, Trovärdighet

Jag tror det är mycket viktigt att hålla denna typ av ledord i minnet när vi tittar på vilka insatser vi ska göra och hur vi jobbar med dem internt och externt. Flera av de initiativ som jag nämnt på bloggen tidigare, såsom Green Building, Pfizers klimatarbete, våra sociala insaster i Afrika finns beskrivna även i vår monter. Ett speciellt tema som vi lyfter upp idag är Employer Branding – hur ser vi på Pfizer som arbetsgivare. För mig ett detta ett mycket centralt område och det är min absoluta övertygelse att vi inte kan uppnå de ambitioner vi har med vårt sociala ansvarstagande ”externt” om inte vår interna personalpolitik har ”omsorg om människan”, ”hälsa” och ”balans i livet” som ledord. Personligen tycker jag att Pfizer lever upp till dessa ledord och med rätta uppfattas som en bra arbetsgivare.

Jag kommer återkomma till resultatet av dagens dialog med våra medarbetare och förhoppningsvis kunna diskutera en rad nya förslag på CSR-initiativ som de kommer med. På återhörande inom en mycket snar framtid!!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *