Information om cookies

Pfizer använder cookies när du besöker den här webbplatsen.

En cookie är en liten informationsfil som förs över till din dator vid uppkoppling mot en webbplats och som sparas i anslutning till de filer som används av din webbläsare.

I cookien finns information om:

  • vilka webbplatser du besökt
  • vilka inställningar du gjort på webbplatsen
  • hur länge du stannat på webbplatsen

Cookien innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på din dator.

Olika typer av cookies

Det finns olika sorters cookies för olika ändamål.

Sessions- eller navigeringscookie används för att underlätta för dig att snabbt och enkelt navigera till de delar av webbplatsen som du besökt. Cookien lagras på din dator och aktiveras när du återvänder till ett avsnitt eller på nytt besöker webbplatsen.

Tjänstecookie används för att underlätta för dig att utnyttja en särskild tjänst som du anslutit dig till på webbplatsen (t ex. tillgång till en informationstjänst om ett visst behandlingsområde).

Cookien lagras på din dator endast under så lång tid som det behövs för ändamålet. Navigeringscookies lagras som längst i tre år efter det att du senast besökte webbplatsen.

Tjänstecookies lagras under den tid du är ansluten till den aktuella webbplatsen eller under så lång tid uppgifterna krävs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänst

Cookies på denna webbplats

Förstapartscookies

Denna webbplats innehåller följande förstapartscookies, det vill säga cookies som av Pfizer automatiskt sparas ned på din dator när du anger adressen för den aktuella webbplatsen, eller klickar på en länk till webbplatsen. Cookien mäter oftast trafiken och lagras på en specifik server.

ZDEDebuggerPresent, plugincargrant.dft.gov.uk
Webbplatsen använder en cookie för att komma ihåg vilka val och preferenser du har gjort när du använt sajten. Detta för att underlätta att räkna antalet besökare på sajten, eller för att se vilka som har besökt eller sett delar av sajten. Cookien är en så kallad sessionscookie enligt ovan. Informationen som insamlas via cookien delas inte med tredje part.

Tredjepartscookies
Denna webbplats innehåller tredjepartscookies, det vill säga cookies som sparas ned på din dator av Pfizers leverantörer av webbplatsen. Tredjepartscookies skapas av andra domäner än den som visas i webbläsarens adressfält, detta innebär att det är en annan organisation än Pfizer som är webbplatsinnehavaren. Tredjepartscookies kan exempelvis användas för att underlätta annonshantering och för att förbättra funktionaliteten på webbplatsen genom att samla information till annonser och webbstatistik.

__stid, sharethis.com
Webbplatsen använder en tredjepartslösning från sharethis.com för att samla information för att underlätta direktannonsering. ShareThis möjliggör för våra besökare att dela och rekommendera Ansvarsbloggens webbplatsinnehåll i sociala nätverk. Cookien är en så kallad tjänstecookie enligt ovan. Lagras i ett år.

__uset, sharethis.com
Webbplatsen använder en tredjepartslösning från sharethis.com som avgör huruvida en cookie från ShareThis redan har sparats på datorn. Tjänsten använder en cookie som bland annat loggar tiden som spenderas på sajten. Cookien är en så kallad tjänstecookie enligt ovan. Lagras i 4 timmar.

__unam, sharethis.com
Webbplatsen använder en tredjepartslösning från sharethis.com underlättar delningen av webbplatsens innehåll i sociala medier. Tjänsten använder en cookie för räkna antalet klick och delningar av sajten. Cookien är en så kallad tjänstecookie enligt ovan.

UID & UIDR, scorecardresearch.com
Webbplatsen använder en tredjepartslösning från scorecardresearch.com som sparar webbtaggar och cookies. Detta för att underlätta att räkna antalet besökare på sajten, eller för att se vilka som har besökt eller sett delar av sajten. Cookien är en så kallad tjänstecookie enligt ovan. Lagras i ett år.

Hur du hindrar Pfizers lagring av cookies

Du har rätt att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator.

För att förhindra Pfizer att lagra cookies på din dator kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av cookies alternativt att du informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies.

Eftersom metoden för att förhindra cookies varierar beroende på vilken webbläsare du har får vi hänvisa dig till din webbläsares hjälpsidor för mer information.

Rättigheten att hindra Pfizer att lagra cookies gäller dock inte för tjänstecookies, då dessa utgör en förutsättning för dig att kunna ansluta dig till och använda webbplatsen.

Om du hindrar lagring av navigeringscookies innebär det att dina navigeringsmöjligheter på webbplatsen försämras.

Samtycke till Pfizers lagring av cookies

Om din webbläsare är inställd på att tillåta cookies, anses du därigenom ha lämnat ditt samtycke till användningen av ovan beskrivna cookies, för de syften som angivits för respektive cookie.

Kontakt vid frågor

Om du har frågor angående Pfizers användning av cookies är du välkommen att kontakta  Webbkontakten för webbplatsen.