Diskussioner om antibiotikaresistens på World Water Week i Stockholm

WWW AMR-seminar - Steven M on PSCI

Som många av er säkert vet om så arrangerar SIWI (Stockholm International Water Institute, www.siwi.org) denna vecka World Water Week (WWW, http://www.worldwaterweek.org/), eller Världsvattenveckan, här i Stockholm. Mängder med besökare från hela världen diskuterar utmaningen världen har att tillförsäkra alla tillgång på rent vatten – en mänsklig rättighet. En bra introduktion till denna frågeställning får ni om ni lyssnar till avsnittet om SDG nummer 6 på CSR Swedens podd ”Vems agenda?” (http://www.csrsweden.se/agendapodden/).

Ett av alla seminarier under WWW fokuserade på antibiotikaresistens (AMR, AntiMicrobial Resistance), ett ämne som jag har lyft flera gånger här på Ansvarsbloggen, senast i inlägget från Arendalssuka (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/amr-seminarium-pa-arendalsuka/).

AMR-seminariet på WWW var välbesökt, och extra tyngd till vikten av att denna fråga hanteras skyndsamt signalerades tydligt från det svenska hovet och från den svenska regeringen genom deltagande av kronprinesessan Victoria och miljöminister Karolina Skog. Inspel i övrigt till diskussionen kom ifrån:

- Nicolai Schaaf, SIWI
- Carl Fredrik Flach från Göteborgs universitet
- Peter Hurst
- Monica Priya, SaciWaters
- Steven Meszaros, Pfizer/Pharmaceutical Supply Chain Initiative
- Anders Finnson, Svenskt Vatten
- Adela Maghear, HealthCare Without Harm
- Rosemary Kumwenda, UNDP/SPHS
- Kia Salin, Läkemedelsverket
- Anna Zorzet, ReAct/Uppsala Universitet
- Maria-Teresa Bejarano, SIDA

Jag försökte på plats kort sammanfatta de olika föredragshållarnas presentationer med hjälp av twitter. Ni hittar de tweetsen via @CSRBengt (www.twitter.com/CSRBengt), med hashtaggen #WWWeek. Industrins perspektiv gällande vårt arbete med att eliminera oacceptabla utsläpp av antibiotika från tillverkningen presenterades av Steven Meszaros från Pfizer (www.pfizer.com) i sin roll som ordförande för branschinitiativet PSCI (Pharmaceutical Supply Chain Initiative). Ni ser hans sammanfattande bild på fotot ovan och ni kan läsa mer om PSCI via dess hemsida (https://pscinitiative.org/home) eller här på bloggen i olika inlägg (exempelvis detta http://www.ansvarsblogg.se/miljo/tillbaka-efter-sommarledigheten-och-rakt-in-i-diskussionerna-om-antibiotikaresistens/ från augusti i år).

Mina personliga reflektioner från seminariet på WWW, samt från det uppföljande diskussionmöte vi hade i tisdags på SIWI (då även bland andra representanter från Folkhälsomyndigheten och Miljödepartementet deltog), är att det finns en förståelse för att insatser behöver göras nu – det finns inte mycket tid att spela på. Och det är insatser inom många olika områden som behöver göras. Det handlar om användning, övervakning, diagnostik, ersättningsmodeller, minskade utsläpp etc. En verksam Antibiotikastrategi måste innehålla åtgärder inom alla dessa områden! Låt mig än en gång presentera mitt förslag på strategi. Jag har gjort det tidigare, men det behöver upprepas gång på gång. Jag inbjuder er alla till att kommentera på dessa åtgärdsförslag och komplettera med ytterligare punkter:

- Responsible use (both human and animal). And responsible means restrictive.
– Adherence: patients must complete their treatments – if they are terminated prematurely there is a great risk of renewed illness.
– Important to ensure that the ”infection pressure” in society is as low as possible to enable limited need of treatment
– Using preventive measures can reduce the infection pressure. Prevention means
—Good hygiene / sanitation in health care
—Use of vaccines
– New incentives / business models for
— Research and development into new antibiotics
— To ensure that both new and older antibiotics will ”be on the shelf” in healthcare when needed
— Green procurement programs and/or green incentives in reimbursements systems (e.g. ”generic substitution system”)
- Ensure that there are no unacceptable amounts of antibiotics substances released from manufacturing

Nu tar jag snart sommarledigt…

Nu är det inte många dagar kvar innan jag går på sommarsemester. Jag jobbar idag och imorgon fredag, sen blir det två dagar – måndag och tisdag – nere i Almedalen. Sen inleds semestern direkt med spelmansstämmor uppe kring Siljan – underbart!

Det sker som vanligt enormt mycket spännande i Almedalen, så jag vet ännu inte riktigt precis hur mitt eget program kommer att se ut.

Klart är åtminstone att jag under måndagen bland annat kan hittas på CSR Swedens seminarium 09.30 samt på Briggen Tre Kronor klockan 13.30 – då ska jag ju vara med i paneldiskussionerna:

Hur påverkas framtiden av lagen om redovisning av 
icke-finansiell information?
Arrangör: CSR Sweden

4/7 2016, 09:30 – 10:15 Almedalens bed and breakfast, Tage Cervins gata 3B, ”Skandias trädgård”

 

Recept för en hållbar upphandling av läkemedel

Arrangör: Trossa AB, Hållbara Hav, Kemikalieinspektionen, Länsförsäkringar Stockholm, Baltic Eye vid Stockholms universitets Östersjöcentrum

4/7 2016, 13:30 – 14:30 Briggen Tre Kronor, fartyg, ”Inre hamnen”

 

Det har verkligen varit ett par hektiska veckor här på slutet av våren. Mängder med spännande möten och diskussisoner som bär långt in i hösten och även in i nästa år. Ska jag peka ut tre möten speciellt så får det bli de följande:

14/6: Möte med referensgruppen gällande aktivitet 3.4 i Nationella Läkemedelstrategins (NLS) nya handlingsplan: ”Miljöbedömning av receptfria läkemedel”. Flera av er kommer säkert ihåg allt arbete gällande frantagandet av en miljöbedömningsmodell för läkemedelsprodukter som jag och många andra jobbade med inom den tidigare handlingsplanen i NLS (punkt 7.2). Kopplingen mellan NLS 7.2 i den tidigare handlingsplanen och NLS 3.4 i den nya finns beskrivet i mitt blogginlägg från 22 april. Den 14 juni träffades vi för första gången i den referensgrupp jag har till min hjälp i arbetet med NLS 3.4. Vi gjorde vid detta möte en grovplanering av projektet och planerade in ett antal träffar under hösten som förhoppningsvis säkerställer att projektet blir framgångsrikt. Uppdraget är beskrivet på följande sätt i handlingsplanen:

Miljöbedömning av receptfria läkemedel
Huvudansvarig: Läkemedelsindustriföreningen
Testa miljöbedömningsmodell som utvecklats av Läkemedelsindustriföreningen (LIF) tillsammans med sektorns intressenter
Sammanfattning
Läkemedelsindustriföreningen (LIF) har tillsammans med sektorns intressenter utvecklat en miljöbedömningsmodell som tar hänsyn till såväl utsläpp av läkemedelssubstans vid tillverkning som naturresursutnyttjande. Modellen behöver testas för att identifiera eventuella behov av justeringar. Det behöver även utvärderas hur miljöbedömningen kan kommuniceras och om det föreligger någon betalningsvilja för ett miljöbedömt läkemedel hos slutkonsument. Faller en sådan pilotstudie väl ut för receptfria läkemedel kan dessa resultat komma att ligga till grund även för miljöhänsyn inom ramen för generiskt utbyte i enlighet med förslaget i Läkemedels- och apoteksutredningen (SOU 2013:23).
Genomförandeplan
Ett antal receptfria läkemedelsprodukter kommer att miljöbedömas 2016 med hjälp av den modell som utvecklats inom nationella läkemedelsstrategin. Pilotstudien utvärderas löpande av en arbetsgrupp där alla berörda aktörer deltar.

21/6: Den 21 juni överlämnades formellt Karin Lonaeus rapport gällande upphandling som styrmedel för att nå visionen av hållbara läkemedel av SIWI till Upphandlingsmyndighetens generaldirektör Inger Ek. Rapporten har tagits fram som en del av arbetet inom SIWI:s klustergrupp Vatten och Läkemedel (bland annat kort beskrivet i mitt blogginlägg från 14 april). Upphandling av läkemedel kommer att vara på agendan under hela hösten eftersom Upphandlingsmyndigheten då kommer att se över alla hållbarhetskriterierna som används av landsting och regioner idag. Som jag ofta har påpekat: Industrin välkomnar kraven så länge de är relevanta och rimliga, samt om de följs upp och betyder något för upphandlingsbesluten. Uppföljningen släpar forfarande efter. Det kommer säkert att diskuteras mer i detalj på Almedalsseminariet på måndag klockan 13.30.

28-29/6: De två senaste dagarna har jag varit nere i Bryssel och arbetat tillsammans med mina kollegor i IAI PIETF (Inter-Association Industry initiative: Pharmaceuticals In the Environment Task Force). Huvudfokus i våra diskussioner har såklart EPS (Eco-Pharmaco-Stewradship) varit. Kort intro om EPS hittar ni på blogginlägget från 16 mars. Extra stor fokus under diskussionerna la vi denna gång på ansvarstagande i leverantörskedjan och vilka åtgärder som vi från industrins sida kan/ska göra gemensamt, respektive som enskilda företag, för att minimera oacceptabla utsläpp av aktiv substans från tillverkning. Ett arbete som vi kommer lägga ytterligare kraft på under hösten.

Det blir nog en spännande höst i år igen. Men först ett par dagar i Almedalen och sedan semester. Om det blir ytterligare något blogginlägg innan jag går på semester återstår attt se, men det kommer helt säkert ett antal tweets från min sida under Almedalsvistelsen (twitterkontot @CSRBengt).

 

Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de Globala målen

Stefan L lanserar Agenda 2030

Igår samlades representanter från industri, civilsamhället, akademi och det offentliga på Folkets Hus i Stockholm för att tillsammans med regeringen lansera Agenda 2030 – Sveriges arbete för att nå de Globala målen. Jag hade glädjen att delta efter en inbjudan från Stefan Löfven och de tre ansvariga stadsråden (Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin) - kul, intressant och spännande. Några av mina reflektioner från dagen återfinns på twitter under hashtaggarna #globalamålen och/eller #Agenda2030. Jag gav också några kommentarer från konferensen på nyhetsbrevet Läkemedelsmarknaden igår:

Regeringen har i dag samlat aktörer som bedöms vara viktiga för att Sverige ska kunna dra sitt strå till stacken med genomförandet av den globala utvecklings- och hållbarhetssatsningen Agenda 2030.
Läkemedelsindustriföreningen är representerad av Bengt Mattson, som arbetar med hållbarhetsfrågor på Pfizer och Läkemedelsindustriföreningen.
– Läkemedelsindustrin och andra delar av industrivärlden är i högsta grad en del av lösningen om vi ska nå de globala utvecklingsmålen, säger Bengt Mattson. Han är sedan våren 2015 även ordförande i företagsnätverket CSR Sweden, som är inriktat på bolagens samhällsansvar och samhällsengagemang.
Inbjudan till mötet kom direkt från statsministern.
– Sett ur ett humanitärt perspektiv är det ju självklarhet att ställa sig bakom utvecklingsmål som god hälsa och rent vatten för jordens befolkning. Men det finns ett starkt egenvärde för industrin att säkerställa en global hållbar utveckling. Det går inte att göra affärer på en planet som faller samman, säger Bengt Mattson.
Ett engagemang stärker dessutom både sammanhållningen och motivationen hos industrins anställda.
– En stor del av de framtida konsumenterna är människor som i dag lever i utvecklingsländer. Vi måste säkerställa att dessa utvecklingsländer får en god hållbar utveckling och tillväxt. Det är där våra framtida affärer ska göras, säger Bengt Mattson.
Enligt Bengt Mattson arbetar läkemedelsindustrin på branschnivå och enskilda företag såsom Pfizer, AstraZeneca, GSK, MSD direkt med många av de globala målen.
Exempel på initiativ och handlingsprogram inom dessa områden finns på företagens hemsidor och via annan kommunikation.
Några av de mest centrala utvecklingsmålen:
* god hälsa och välbefinnande
* rent vatten och sanitet för alla
* hållbar energi för alla
* anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
* hållbar industri, innovationer och infrastruktur
* hållbar konsumtion och produktion
* bekämpa klimatförändringarna
* ekosystem och biologisk mångfald
Agenda 2030 antogs av FN:s generalförsamling hösten 2015 för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning.
Du kan följa Bengt Mattsons arbete med hållbarhetsfrågor på hans blogg www.ansvarsblogg.se.”

En ytterligare kommentar, som jag delvis luftade på twitter igår, gäller frånvaron av Näringsdepartementet och ministern Mikael Damberg igår. Det är min övertygelse att Näringsdepartementets aktiva deltagande i arbetet är centralt för att säkerställa framgång. Vi måste alla samverka för att nå framgång i arbetet med de Globala målen och näringslivet är en viktig aktör, och då tror jag att Näringsdepartementets aktiva deltagande i processen från Regeringskansliets sida är mycket viktigt!

Om Gröna läkemedelsfabriker och Grön kemi på LIFe-time

Ni var kanske flera som läste artikeln om avloppsrening på LIFe-time i förra veckan. Nu har artikel två i LIF:s artikelserie om läkemedel och miljö publicerats på LIFe-time. I den kan du läsa om gröna läkemedelsfabriker och om grön kemi.

Last week you could (if you know Swedish…) read an article on LIFe-time regarding waste waster treatment and the challenges to remove pharmaceutical substances. Now you have a possibility to read article two from LIF in this Pharmaceutical in the Environment (PiE) mini-series. This time on green pharmaceutical operations and green chemistry.