Miljökriterier vid offentlig upphandling av läkemedel i Norge

LMI om miljö, innovation och upphandling

Jag har vid många tillfällen diskuterat hållbarhetskriterier och offentlig upphandling av läkemedel här på bloggen. Jag har dels berört den svenska situationen där kriterier har funnits med i upphandlingen i mer än tio år nu. Jag har påtalat att vi från industrin välkomnar kriterierna, men att vi anser att landstingen har lagt alldeles för lite resurser på att följa upp de ställda kriterierna. De olika företagens hållbarhetsprestanda spelar också alldeles för liten roll när landstingen beslutar om kontrakten – lägsta pris vinner i stort sett alltid. Jag har även berört den internationella utvecklingen gällande hållbarhetskriterier, där FN:s arbete som ni kan läsa om på https://savinglivesustainably.org/ är en av de viktigaste processerna.

Idag tänkte jag rikta blicken mot Norge. Ni läste kanske mitt blogginlägg från den 1 februari (http://www.ansvarsblogg.se/miljo/bra-diskussioner-om-upphandling-av-lakemedel-i-norge/) där jag kort beskrev den pågående utvecklingen av miljökriterier för den norska upphandlingen av läkemedel som görs av Sykehusinnkjöp (http://sykehusinnkjop.no/divisjoner/). Den norska läkemedelsindustriföreningen LMI och Sykehusinnkjöp har kommit långt i sina diskussioner och de förslag på kriterier som nu ligger på bordet torde hjälpa till att driva hållbarhetsinnovationer i sektorn. Spännande! Läs mer via denna länk: http://www.lmi.no/2018/03/02/endelig-belonnes-miljo-innovasjon/

 

Avslutning av första rundan av Omvänt Mentorskap

Omvänt mentorskap avslutning - reduced

I fredags avslutade vi den första rundan av programmet Omvänt Mentorskap som vi driver tillsammans med Stockholms Universitet (SU). För information bland annat om bakgrund till detta initiativ rekommenderar jag att ni läser mitt blogginlägg från 21 nov förra året: http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/omvant-mentorskap-ett-samarbete-mellan-pfizer-och-stockholms-universitet/

På bilden ovan ser ni några av de studenter från SU som har agerat mentorer åt Pfizerkollegor från den svenska Pfizer-ledningsgruppen. Studenterna (Johanna Olson, Jesper Schröder, Caroline Björklund och Douglas Södersten) diskuterar några av de frågor vi har ställt till såväl mentorerna (dvs studenterna) och deras adepter (dvs Pfizers ledningsgruppskollegor) om värdet av programmet: Vad som har fungerat bra respektive dåligt, vilka förändringar vi skulle behöva göra för att förbättra programmet till kommande rundor? En idé föddes också i diskussionerna mellan mentorerna och adepterna när de båda grupperna fortsatte diskutera tillsammans under fredagseftermiddagen: Låt oss bilda ett ”Omvänt mentorskap Alumni” där mentorerna (dvs studenterna) från alla våra rundor av detta program i framtiden finns med. Enormt värdefullt inte bara för oss på Pfizer utan också för alla mentorerna att fortsätta samverka och utvecklas tillsammans.

Om ni vill läsa mer om detta så kommer en artikel från Stockholms Universitet snart. Jag skulle också vara tacksam om ni alla kommer med idéer på framtida ”teman” för desssa program. Denna gång var huvudfokus digitaliseringen av samhället och hälso- och sjukvården - ”Healthcare 2.0″ – generellt sett och specifikt hur det påverkar ett läkemedelsföretag. Jag förutsätter att digitalisering kommer att vara centralt i de framtida programmen också, men kanske finns det andra centrala ”mega-trender”, exempelvis samhällsförändringar såsom omställningen till ”en långsiktig hållbar utveckling”, där studenter säkert kan komma med värefulla perspektiv som kan hjälpa vår ledningsgrupp i arbetet med framtagandet av affärsstrategier.

Bra diskussioner om upphandling av läkemedel i Norge

Mina noteringar från LMI o LIS-mötet i Norge 30 jan, 2018

I tisdags var jag i Oslo för att tillsammans med representanter från norska läkemedelsindustriföreningens (LMI) miljögrupp träffa Sykehusinnkjöp (före detta LIS, http://sykehusinnkjop.no/legemidler/) och diskutera hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling av läkemedel. Det är kanske inte så lätt att se på bilden ovan vad vi diskuterade – texten är liten och otydlig…

Diskussionen har kommit långt i Norge för att få på plats utvärderingskriterier (eller ”tilldelningskriterier”), och arbetet kommer att vara ganska intensivt under de kommande veckorna med att finslipa på kriterieförslagen, men också utveckla utvärderings- och svarsschema. Jag hoppas på fortsatt god samverkan mellan de norska och de svenska intressenterna i denna fråga – och kanske även övriga nordiska grannländer i kommande steg. Jag åker över till Oslo igen den 16 februari för fortsatta diskussioner. Har ni förslag och inspel till dessa diskussioner så hör gärna av er. Vi är väl flera som träffas redan nästa vecka uppe i Uppsala på seminariet ”Vision 2025: Läkemedel i miljön är inte längre ett problem” (https://www.lif.se/kalendarium/2018/180207-vision-2025-lakemedel-i-miljon-ar-inte-langre-ett-problem.-hur-vill-vi-gora/)

Omvänt mentorskap – ett samarbete mellan Pfizer och Stockholms Universitet

Malin och Douglas

Pfizer Sverige har etablerat samverkansprogram med Karolinska Institutets (KI) bioentreprenörsprogram och med Stockholms Universitet (SU) vad gäller studiebesök, gästföreläsningar, praktikplatser, examensarbeten med mer. Jag har beskrivit några av de aktiviteter som följer av dessa samverkansavtal här på bloggen tidigare. Några exempel:

- Diskussioner gällande ansvarstagande vid neddragning med SU-studenter (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/studenter-fran-stockholms-universitet-pa-besok-hos-pfizer-i-silverdal/)
- Anna Lagermalm från KI hjälper oss att utveckla vårt mångfaldsprogram (http://www.ansvarsblogg.se/pfizers-ansvarsarbete/anna-lagermalm-student-fran-ki-ska-jobba-med-vart-mangfaldsprogram/)
- KI-studenter utgör vår ”Re-Think Tank” (http://www.ansvarsblogg.se/socialt-ansvar/vara-praktikanter-fran-kis-bioentreprenorsprogram-ar-fardiga-med-sitt-arbete/)

Ett mycket spännade initiativ, som utgör en del av samarbetet med SU, rullar nu under hösten. Vi kallar initiativet ”Omvänt mentorskap”. Studenter från SU är mentorer åt medlemmar i Pfizers svenska ledningsgrupp. Temat för mentorsprogrammet är ”digitalisering”. Dagens studenter är vad jag kallar ”digital natives”. De föddes rakt in i den digitala eran – digitala lösningar är självklarheter för dem. Det kan inte sägas om de flesta av oss kollegor här på Pfizer Sverige. Hur ska vi kunna förstå, visualisera och driva på digitaliseringen i hälso- och sjukvårdssektorn om vi inte fullt ut greppar ”den digitaliserade världen”? Vad kan då vara bättre än att låta studenterna (”the digital natives”) agera mentorer och vår ledningsgrupp adepter i ett ”omvänt mentorskapsprogram”. Jättespännande initiativ tycker jag :-)

På bilden ovan ser ni Malin Parkler (VD, Pfizer Sverige) med sin mentor Douglas Södersten (student, företagsekonomi) [Foto: Niklas Björling]

Vill ni läsa mer om det ”omvända mentorskapsprogrammet” så gör det via denna länk: http://www.su.se/samverkan/samh%C3%A4lle-n%C3%A4ringsliv/h%C3%A4r-f%C3%A5r-chefen-l%C3%A4ra-sig-av-studenten-1.353023

Behöver läkemedelsindustrin förändras för att vara långsiktigt hållbar och framgångsrik i en förändrad värld?

Xiaowen and Adam - their first day at Pfizer

Att världen förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet torde inte vara någon nyhet för någon. Att hantera denna förändring för att säkra upp att organisationen är fortsatt långsiktigt hållbar och framgångrik är en naturlig del av vårt arbete idag. Men hur kan vi säkerställa att vi får all den relevanta input vi behöver för att skapa de förbättrings- och förändringsprogram vi behöver genomföra?

En del av det uppdraget kommer Xiaowen Li och Adam Martak från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram att hjälpa Pfizer Sverige med under de kommande veckorna. Med start igår utgör de en liten ”Re-Think Tank” hos oss och de kommer att arbeta med flera av våra kollegor i jakten på idéer och förslag på åtgärder. Det ska bli otroligt intressant att arbeta med Xiaowen och Adam och se vilka nya perspektiv de för med sig in i vår organisation.

En varmt välkommen till Xiaowen och Adam! Det är med glädje jag ser fram emot de kommande arbetsveckorna :-)