Behöver läkemedelsindustrin förändras för att vara långsiktigt hållbar och framgångsrik i en förändrad värld?

Xiaowen and Adam - their first day at Pfizer

Att världen förändras fort via globalisering, digitalisering och ökade krav och förväntningar på hållbarhet torde inte vara någon nyhet för någon. Att hantera denna förändring för att säkra upp att organisationen är fortsatt långsiktigt hållbar och framgångrik är en naturlig del av vårt arbete idag. Men hur kan vi säkerställa att vi får all den relevanta input vi behöver för att skapa de förbättrings- och förändringsprogram vi behöver genomföra?

En del av det uppdraget kommer Xiaowen Li och Adam Martak från Karolinska Institutets bioentreprenörsprogram att hjälpa Pfizer Sverige med under de kommande veckorna. Med start igår utgör de en liten ”Re-Think Tank” hos oss och de kommer att arbeta med flera av våra kollegor i jakten på idéer och förslag på åtgärder. Det ska bli otroligt intressant att arbeta med Xiaowen och Adam och se vilka nya perspektiv de för med sig in i vår organisation.

En varmt välkommen till Xiaowen och Adam! Det är med glädje jag ser fram emot de kommande arbetsveckorna :-)

Skapa mer värde med mindre

Denna vecka har många organisationer uppstartskonferenser eller ”kick-offs” för det nya året. Så också Pfizer. Utöver att fundera över årets mål och aktiviteter, planera olika initiativ och diskutera gemensamma utmaningar så försöker man ofta också att få in externa betraktares perpsektiv på verksamheten och de utmaningar vi kan förväntas möta i framtiden. Jag och många av mina svenska kollegor i Pfizer hade nöjet att lyssna till Stefan Hyttfors presentation om framtiden: ”Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!” Kul, tänkvärt, fascinerande, skrämmande, tankeväckande… Vill du få en smak av presentationen så titta på detta YouTube-klipp: ”Vill du veta hur framtiden blir?”

Det finns mycket från Stefans presentation som jag skulle kunna reflektera över här på Miljö- och Ansvarsbloggen, men jag väljer perspektivet ”Skapa mer värde med mindre”. De miljömässiga utmaningar som vi och planeten står inför är som alla vet gigantiska. Vi måste lyckas effektivisera och hitta smartare lösningar i vardagen, men också få till stånd rejäla paradigmskiften. En av de bilder som påverkade många av oss åhörare stark var bilden av vilka enorma resurser som krävs för en köttbit eller burgare… Man kan säkert diksutera om de absoluta siffrorna är korrekta men jag har inte den rätta kompetensen för att vare sig försvara eller kritisera de värden som Stefan visade. Men budskapet torde alla kunna ta till sig: Vi måste lyckas skapa dylikt värde med mycket mindre resurser…

Processerna kräver mycket resurser...

Processerna kräver mycket resurser…

Effektiviseringar av existerande processer och de radikala genombrotten som fullständigt förändrar en hel industri måste komma till stånd också inom vår industri och vår sektor. Och visst finns det hopp och positiva exempel. Den ökade användningen av ”Grön kemi” vi ser inom läkemedelsindustrin kan vara ett sådant exempel. I dagens ”gröna kemi-processer” där vi nyttjar biokatalysatorer och andra hjälpmedel krävs mycket mindre användning av kemikalier och energi än i de ”klassiska kemiska synteserna”. Många av reaktionerna kan också utföras i vatten istället för i ett organiskt lösningmedel. Läs mer om grön kemi och läkemedelstillverkning via denna länk till IMI-projektet Chem21.

Tack Stefan för inspirationen!

ENGLISH SUMMARY: I had the privilege to listen to a lecture by Stefan Hyttfors the other day. He gave me and some of my Pfizer colleagues in Sweden a really inspiring and interesting view on our future. If you want a feeling of Stefan’s presentation and his messages I refer you to YouTube: ”Do you want to know how the future will look like?”

One of Stefan’s key messages to us was ”create more value with less”. And among all different aspects raised by Stefan in his lecture I chose that one as the main perspective in this blog post. We as an industry needs to focus upon that in everything we do. Just one example is the utilizaton of Green Chemistry when it comes to the manufacturing of pharmaceutical substances. To reda more on Green Chemistry and pharmaceuticals please review the IMI-project Chem 21.

Sociala innovationer inom hälso- och sjukvården – vi gör ”mer än läkemedel”

SWEDISH SUMMARY: Jag har många gånger på bloggen (exempelvis i blogginlägget från 3 maj 2012, med ytterligare länkar i det inlägget) pratat om ”mer än läkemedel” (på engelska ”more than medication” eller ”moving beyond the pill”) som en pågående förvandling, om än en långsam förvandling, av hälso- och sjukvården och läkemedelsindustrin. En utmaning som jag har lyft är svårigheterna att hitta nya affärsmodeller som stödjer serviceutbud och ”tjänstefiering” av vårt erbjudande till samhället. En intressant analys av dessa svårigheter, och förslag på åtgärder, presenteras av BCG i inlägget ”Innovative Solutions for Biopharma”.

I have several times discussed the concept of ”more than medication” and ”moving beyond the pill” here at the blog (see for instance the blog post from May 3 2012, with its additional links). To move beyond the pill, and offer more than medication to our customers, e.g. services associated with the product or even initiatives built on pure stand-alone platforms, offers very interesting opportunities, but the devlopment is slow. These kind of social innovations have definitely not reached its full potential! One reason which I have discussed previously is the difficulties we have in identifying, and implementing, new business models. A very interesting analysis of the challenges, and with proposals of possible solutions, is presented by BCG in the article on ”Innovative Solutions for Biopharma”. It is a ”must-read” if you are interested in the topic!

 

Läkemedel i miljön och EcoPharmacoStewardship

SWEDISH SUMMARY: Det händer enormt mycket spännande just nu vad gäller läkemedel och miljö. En av de saker som jag jobbar mest med för närvarande är EFPIAs (den europeiska läkemedelsindustriföreningen) initiativ EcoPharmacoStewradship (EPS).

A lot of interesting things happen right now in the field of Pharmaceuticals in the Environment (PiE). One of those things is EFPIA’s (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) initiative called EcoPharmacoStewardship (EPS). EPS is built upon a balanced, evidence-based approach to pharmaceuticals in the environment, and based upon three pillars:

- New expanded model for environmental risk assessment with post-approval activities
- Extension of scientific knowledge base to address existing and new drugs (the EcoRisk Prediction IMI project – read more about ERP on page 164 in this document)
- Industry-wide activities on effluent control from manufacturing

On May 16 I had the privilege (in my role as the co-chair of EFPIA’s task force on pharmaceuticals in the environment, PIETF) to discuss EPS with regulatory experts from several national pharmaceutical trade associations across Europe. Very exciting and interesting. I can promise that I’ll come back with more detailed information on EPS in the months to come.

Möte med vännerna i Future Health Lab

SWEDISH SUMMARY: Idag träffade jag några av mina vänner i tankesmedjan Future Health Lab. Lika stimulerande som alltid! Och snart publiceras Future Health Guide. Jag kan knappt vänta!

Future Health Lab Logo

Future Health Lab Logo

I have a lot of new energy again! I met some of my think-tank friends from Future Health Lab. Always fun, interesting and inspiring! And some good news to everybody – the Future Health Guide from our first lab on Dec 3, 2013, is soon to be published. Stay tuned!

Future Health Lab friends

Future Health Lab friends