Läkemedel och miljö – diskussioner med landsting och regioner i Nässjö

Jag har idag deltagit i möte med LIF Sydost (samverkansforum mellan Läkemedelsindustriföreningen och landstingen/regionerna i den sydöstra sjukvårdsregionen, dvs Lanstinget i Kalmar Län, Region Östergötland och Region Jönköpings Län). Dagens tema var läkemedel och miljö.

Ingela Nåsell says welcome to the workshop

Ingela Nåsell says welcome to the workshop

Min Pfizerkollega Ingela Nåsell, ordförande i LIF Sydost, inledde mötet med en kort animerad film om läkemedel i miljön producerad inom ramen för EU-projektet Pharmas. Hon lämnade sedan över till Ola Djerfsten från Mundipharma (vice-ordf i LIGF Sydost) som presenterade dagens agenda.

The agenda for the meeting

The agenda for the meeting

Jag gav sedan min syn på de olika utmaningar som industrin och landstigen/regionerna, i samverkan, måste hantera inom området läkemedel och miljö. Offentlig upphandling är ett mycket viktigt verktyg och en självklar gemensam plattform för informationsutbyte mellan industrin och landstingen. Men för att det ska bli ett fungerande styrmedel så måste kraven vara rimliga och relevanta, och det måste finnas en uppföljningsprocess som fungerar. En stor del av debatten idag kom att handla om dessa krav och om hur en uppföljning kan och måste hanteras. En av de stora utmaningarna som jag ser är hur sekretess- och konfidentialitetskraven som vi ställer från industrins sida ska kunna mötas av landstingen. Vissa av de verifikationer och dokument som vi har för att visa att vi uppfyller kraven får inte bli offentliga handlingar eftersom vi då riskerar att skadas affärsmässigt.

Utöver upphandlingen så diskuterade jag också den miljöbedömningsmodell som LIF har tagit fram i samarbete med bland annat landsting, regioner och SKL inom ramen för Nationella läkemedelsstrategin. Hur skulle den kunna användas för att vi gemensamt ska kunna hantera vissa av våra gemensamma utmaningar? Hur kan vi använda resultaten från miljöbedömningsmodellen och skulle det till och med kunna nyttjas inom ramen för produkter i ”öppen vård” (dvs på produkter som inte upphandlas inom ramen för den offentliga upphandlingsprocessen). Och jag beskrev förstås också Andrew McDonnells pågående examensarbete som också kommer att ge vissa svar som både industri och hälso- och sjukvården behöver ha.

Christina Rudén from MistraPharma

Christina Rudén from MistraPharma

Christina Rudén, programchef för MistraPharma, gav sedan en presentation om ytterligare ett perspektiv som är viktigt för oss aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn. Vilka regulatoriska förändringar önskar MistraPharmas forskare se gällande miljöriskbedömningar av humanläkemedel? Dessa önskemål är ett av resultaten från sammanställningen av 8 års forskning inom MistraPharma-projektet. Flera av önskemålen som Christina presenterar ställer jag absolut upp på, men som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen så anser jag INTE att miljöriskbedömningen ska vägas in i risk/nytta-bedömningen av läkemedel (dvs vara del av själva godkännandebeslutet). Jag har redan tidigare här på bloggen diskuterat industriinitiativet EPS (Eco-Pharmaco-Stewardship) som ett alternativ till dylikt förslag.

Efter Christina presenterade landstingen/regionerna sina hållbarhetsprogram och gav exempel på hur de jobbar konkret med läkemedel och miljö. Visst blir det uppenbart att vi kan, och måste, samarbeta för att uppnå våra ambitioner och mål. Vi har många gemensamma frågeställningar. Hur denna samverkan ska ske, och vad vi ska prioritera och satsa på gällande exempelvis krav och uppföljning inom upphandlingsprocessen var sedan temat för eftermiddagens workshops. Spännande och intressanta diskussioner som avslutades med en gemensam presentation av gruppernas olika tankar och rekommendationer samt en diskussion (som jag fick äran att leda).

I den avslutande diskussionen kom vi tillbaka till det faktum att båda parter ser upphandlingsprocessen som ett bra verktyg, men att det finns många utmaningar. Vi har fortfarande mycket att lära av varandra och gemensamt säkerställa att de resurser som läggs på detta arbete verkligen kommer att betyda något!

Vi måste gemensamt hitta en rimlig och relevant nivå för hållbarhetskraven samt för uppföljning och verifiering. Och om vi tittar utanför själva upphandlingen: Vi måste adressera inte bara ”symtomen” och de uppenbara problemen (som hur ska överblivna läkemedel tas om hand) utan också ”bakomliggandle orsaker” till varför exempelvis det finns så mycket överblivna läkemedel. Är vårt förmånssystem här i Sverige optimalt utformat? Detta är såklart inte bara industrins och landstingens/regionernas fråga utan kräver också deltagande i diskussionerna från myndigheter såsom Läkemedelsverket och TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket).

ENGLISH SUMMARY: I have had the pleasure today to participate in a meeting with LIF Sydost, a forum for discussions between the pharmaceutical industry and County Councils in the south-east part of Sweden. The topic for the discussions today was Pharmaceuticals and the Environment. We discussed issues on sustainability criteria in public procurement/tender business, and the importance of the follow-up process to verify compliance to those criteria. In addition to the procurement issues I also presented some thoughts regarding the environmental assessment model for pharmaceutical products developed by LIF. Christina Rudén, program manager for MistraPharma, shared the recommendations from the project regarding regulatory revisions of the ERA (environmental risk assessment). As you probably know already I could support many of those recommendations, but not the idea to include the ERA in the risk-benefit evaluation for authorization of pharmaceuticals.

The County Councils also shared their sustainability programs and gave examples on initiatives to green their operations. We identified several areas for continued collaboration between industry and County Councils where we can and need to be successful moving forward, but also of course areas where the challenges are huge…

DoNut Worry på UF-mässan i Älvsjö

UF-mässan 2015

UF-mässan 2015

På Stockholmsmässan pågår nu UF-mässan (Ung Företagsamhet). Som ni vet sen tidigare (se blogginläggen från 16 oktober 2014 och 3 november 2014) har jag arbetat som mentor/fadder åt UF-företaget DoNut Worry från Rudbeck i Sollentuna sen i höstas. Och DoNut Worry deltar såklart på mässan idag.

DoNut Worry-montern på Älvsjömässan

DoNut Worry-montern på Älvsjömässan

En mycket fin monter – och väldigt goda munkar/donuts! Det var absolut med stolthet jag besökte DoNut Worrys monter. Och det gladde mig rejält att DoNut Worry vann utmärkelsen ”Årets grafiska profil”!

Utrmärkelsen Årets grafiska profil

Utrmärkelsen Årets grafiska profil

Nu får vi hålla tummarna för att DoNut Worry även vinner ytterligare utmärkelser under mässdagarna.

Ett par tankar och reflektioner från besöket på mässan idag:

- Enormt glädjande att se alla dessa initiativrika ungdomar sprudla av entreprenörsskap. De kommer förhoppningsvis i framtiden bidra till företagande och tillväxt i samhället!

- Spännande att identfiera vilka områden som ungdomarna anser vara ”heta”. Vilka affärsområden dominerar på UF-mässan?

– Mycket vanligt förekommande är ”kaffe och fika”, i stort sett allt förstås ekologiskt. Jag köpte mig en god kopp kaffe från Kaffehjälpen UF . Det smakade kanon tillsammans med en munk från DoNut Worry!

En god kopp kaffe!

En god kopp kaffe!

– Det andra dominerande området var helt klart ”mobilladdning”. Det fanns många som sålde olika typer och modeller av mobilladdare. Själv köpte jag ett kombinerat mobilskal och laddare från UF-företaget In Case Of. Bra idé!

In Case Of

In Case Of

Jag vandrade sedan hem från mässan med 6 minidonuts i en ask. Eftermiddagens fika är fixat!

En låda donuts

 

Pfizer Foundation och vaccinationsprogram i Afrika

SWEDISH SUMMARY: Pfizer Foundation går in med 2 miljoner dollar i stöd till UnicefRädda Barnens internationella organisation Save the Children, och International Rescue Committee för att ytterligare hjälpa till i arbetet med FN:s millenniemål. I arbetet med mål nummer 4,”Minska barnadödligheten”, är tillgången på vacciner mycket viktigt. De två miljoner dollar som Pfizer Foundation går in med hjälper till i arbetet med att nå barn i fem afrikanska länder: Etiopien, Malawi, Rwanda, Uganda och Zambia.

The Pfizer Foundation today announced $2 million in grant funding for pilot programs to improve immunization coverage in Africa. The programs will focus on interventions to reach underserved populations living in Ethiopia, Malawi, Rwanda, Uganda and Zambia. Grant recipients include UNICEF, Save the Children and International Rescue Committee. The grants will focus on building the capacity of health care systems within the five countries to ensure that efficient and sustainable vaccine supplies are available to reach children who need access to vaccines. Interventions include mobile platforms for vaccinations, which provide health workers with mobile phones and solar-powered tablets to register children born in a clinic area and help track vaccination schedules in real time. Other interventions include short-message service (SMS) systems, which will be used to monitor vaccines and equipment to identify bottlenecks in the supply chain and prevent stock outs.

The latest U.N. secretary-general report card suggests efforts are still needed to achieve the UN Millennium Development Goals (MDGs). Goals number 4, reducing the under-5 child mortality, and 5, improving maternal health, remain challenging. According to the World Health Organization (WHO), an estimated 1.5 million children under 5 years of age still die from diseases that are preventable by vaccination every year, yet almost all unimmunized children have no access to vaccines.

So, the year 2011 has soon come to an end…

These days, in the end of the year, it is almost impossible to open a magazine or a newspaper without finding a list of the most important things that happened in 2011. My own list would look something like this (if I take it from a strictly professional perspective). It is worth mentioning that I have not put the ”happenings” in any ranking order, these are just some things that come to my mind sitting here in front of the computer.

- The National Pharmaceutical Strategy was published and it did highlight some important issues around Pharmaceuticals and the Environment (e.g. the so called action items number 7.1 to 7.4). One very important action item in the Strategy is number 7.1: Sofia Wallström’s review on environmental considerations within the frame of the pricing and reimbursement system.

- In parallell with the work to develop the Strategy, LIF run a series of round-table discussions (and break-out work group sessions) to develop ideas around green criteria and green economic incentives. These discussions will both be important for action item number 7.1 in the Strategy (see above) and for 7.2: ”Encourage voluntary control of emissions from pharmaceutical factories” (see for instance this link for more information)

- As a consequence of the discussions around the National Pharmaceutical Strategy and Sustainability, a work-group within LIF, consisting of among others members from the Environmental Committee, developed a strategy called ”4 steps to a sustainable use of pharmaceuticals”.

- I started working part-time at LIF (the Swedish Association of the Research Based Pharmaceutical Industry). It is fun, interesting and challeging – exactly as I want it! I will be the project leader for action item 7.2 in the National Pharmaceutical Strategy, and also develop a CSR strategy or program for LIF.

- LIF has, in collaboration with all relevant stakeholders in the sector, planned for a campaign to be run during spring 2012 on the importance to bring back, to any pharmacy of your choice, any un-used medicines. This is regradless of where you have purchased them. More to come on this item during 2012.

- The All Party Committee on Environmental Objectives was initiated. One of the first priorities is the objective ”A Non-toxic Environment”. See the blog post from the initial meeting of the work-group on Pharmaceuticals and the Environment, which is a prioritized issue in the review of the ”Non-toxic Environment-objective”.

- One of the most discussed items within the field of pharmaceuticals and the environment was MPA’s report on how GMP can be amended with environmental requirements. An item that will be high on the agenda for several years to come, that’s for sure.

- When it comes to Public Procurement the most important thing that happened during 2011 was that County Councils finally started to follow-up their criteria, and company answers, on environmental and social responsibility issues. See this link for some more details.

- MistraPharma got funding for an additional 4 year period. If you would like to meet one of MistraPharma’s project managers ”face-to-face” please have a look on the TEDx lecture given by Joakim Larsson on pharmaceutical substance releases from manufacturing.

- The end of the Dizza Tobak project. After three extremely fun and interesting years our collaboration with among others SAMBA and A Non Smoking Generation the project has come to an end. It will be interesting to see how we manage to build on the experiences we have gained and on the lessons we have learned when it comes to working with youth advocacy leaders and social media.

- The EU communication on CSR was published (see the communication, and also some of my comments on CSR and corporations, e.g. ”an enterprise 2020 company”, and how a CSR program in a company can be communicated to colleagues). I will for sure come back to this issue several times during 2012 in my work on developing a CSR strategy/program for LIF.

- The political summit in Almedalen was as always stimulating as well as very interesting. See some of my reflections to seminars and meetings via this link.

- We saw a good participation in Earth Hour 2011, but few political achievements during the large UN Climate Conference in Durban. Cannot really say that I believe any real breakthrough to happen here during 2012…

- I received the award ”Women’s Heart of the Year” (in Swedish: Årets Kvinnohjärta) from the Sollentuna Kvinnojour. I have to admit that I am very proud!

- My blogpost number 400 was written… It has become quite a few blog posts during these years… I am actually kind of proud of this as well! It presents a good opportunity for interactive communication, although I have to say that I would still welcome much more comments!

If you would like to read a summary of year 2010 and the ideas and expectations I had for 2011 roughly a year ago follow this link. As you see, some things hang around several years…

The final phase of the Dizza Tobak project…

We are now in the final weeks of the Dizza Tobak project…

The project was initiated three years ago. It has been a collaboration between, among others, Pfizer Foundation, Pfizer AB, SAMBA, A Non Smoking Generation, and American Cancer Society (ACS). The project is a tobacco prevention initiative, where teenagers are creating e.g. videos to share the message that ”tobacco is NOT cool” through their social media channels and through other communication channels. Their contributions have been uploaded on the Dizza Tobak web site. Have a look – there are so many good pieces there! If you want more details on the project please read any of my many blog posts on Dizza Tobak. You’ll find them in the ”Dizza Tobak Category Archive”. 

Anders Lönegård, the project manager from SAMBA, is right now finalizing ”Dizza Tobak – the Book” and ”Dizza Tobak – the Movie” where stories, experiences, lessons learned etc will be told. I promise to come back to the topic as soon as there are more stuff to share. It has been a very successful project, and it is definitely worth sharing!