Charlotte Sethia – ett exempel på det värde som samarbeten med universitet kan skapa hos företag

Charlotte - looking into the camera

Om ni av och till under de senaste åren har läst min blogg så vet ni att vi samverkar med universitet och högskolor på ett antal olika sätt. Vi tar exempelvis emot studiebesök hos oss på marknadsbolaget i Sollentuna eller på vår fabrik i Strängnäs, jag och andra Pfizer-kollegor är ute och föreläser på universiteten/högskolorna, och vi har ett antal praktikanter och examensarbetare varje år. En av praktikanterna från Karolinska Institutets Bioentreprenörsprogram, Charlotte Sethia, avslutar sitt arbete hos oss nu. I fredags presenterade hon arbetet för sina klasskamrater på KI, och på torsdag är det dags för en presentation för vår svenska ledningsgrupp här på Pfizer.

Det är enormt värdefullt för oss att ha studenter hos oss under en kortare eller längre tid. De för in ett utifrånperspektiv som kan vara väldigt viktigt. Det finns alltid en risk för att vi blir hemmablinda, där hjälper stundeterna till att bredda perspektiven igen. Studenterna för också in den senaste kunskapen som de har plockat upp under sina studier vilket kan komplettera den bild av problemet/utmaningen vi har själva. Och många av studenterna uppvisar en ambition och ett engagemang som smittar av sig på organisationen.

Att pratikarbetet som i Charlottes fall också hjälper till att förbereda henne för det kommande arbetslivet är ju bara ytterligare ett värde som skapas :-)

Thankyou very much Charlotte for a work well done!

Ansvarsfullt företagande – diskussion om etiska frågeställningar på Ångströmlaboratoriet i Uppsala

Föreläsning om etiska frågeställningar - Ångström - den reflekterande ingenjören

Idag var jag inbjuden av DRI (Den Reflekterande Ingejören – dri.uppsala@ingenjorerutangranser.se) för att diskutera etiska dilemman och utmaningar i läkemedelsbranschen. Spännande och kul att med ingenjörsstudenterna få utbyta tankar och perspektiv på frågeställningar som inte har några enkla svar. Några av de frågeställningar jag lyfte i min presentation var

  • ojämlik tillgång på läkemedel,
  • prissättning av läkemedel,
  • djurförsök och kliniska prövningar,
  • svårigheten att på kommersiella grunder utveckla läkemedel mot tropiska sjukdomar,
  • billig produktion i exempelvis Indien och Kina som förorenar deras miljö, men som ger USA och Europa tillgång till så kallade generiska läkemedel (”lågpriskopior”) till mycket låg kostnad.

Är vi en del av ett ”Big Bad Pharma” eller är vi en kommersiell och ansvarstagande aktör med stort värde för hälso- och sjukvården och patienterna? Min personliga uppfattning är att det mycket väl går att kombinera kommersiell hänsyn och ansvarstagande – och jag hoppas att jag lyckades förmedla den uppfattningen till deltagande i diskussionen idag. Men visst måste man ideligen våga utmana sig själv och andra att ständigt refelektera över de etiska dilemman och frågeställningar som finns i vår sektor. Det finns som sagt var ibland inga enkla och självklara svar.

 

 

 

Spännande lunchdiskussioner hos GSK

En av de roligaste händelserna denna vecka var ett lunchföredrag och efterföljande diskussion om läkemedel och miljö hos läkemedelsbolaget GSK. På bilden här håller GSK:s medarbetare på att samlas för att lyssna på mig.

Föreläsning på GSK

Vi hade bra diskussioner om bland annat antibiotikaresistens (AMR) – både de problem och utmaningar som vi har inom industrin och hälso- och sjujukvården, men också om alla de olika initiativ och åtgärder som vi vidtar/kan vidta. Exempel på initiativ och åtgärder har jag diskuterat flera gånger här på bloggen under hösten. De kan sammanfattas på följande sätt:

- Först och främst krävs en ansvarsfull användning (inom såväl human som djursidan). Och ansvarsfull betyder restriktiv.
- Patienter måste fullfölja sina behandlingar, om de avslutas i förtid är risken stor för förnyat insjuknande.
- Viktigt att tillse att ”infektionstrycket” är så lågt som möjligt för att säkerställa ett så begränsad behov av behandling som möjligt
- Med hjälp av förebyggande insatser kan man minska infektionstrycket. Förebyggande insatser betyder både
— God hygien/sanitet inom hälso- och sjukvården
— Bra vaccinationsprogram
- Vikten av incitament/nya affärsmodeller för både
— Forskning och utveckling av nya antibiotika
— Att säkerställa att eventuellt nya antibiotika som kommer (och som ska användas extremt restriktivt) kommer ”att finns på hyllan” inom svensk hälso och sjukvård när de så behövs
- Säkerställa att det inte släpps ut oacceptabla mängder av antibiotikasubstanser från tillverkning.

 

Spännande diskussioner om hållbara ersättningsmodeller för antibiotika

Som ni vet sen tidigare inlägg här på bloggen pågår enormt mycket arbete för närvarande gällande antibiotika och resistensproblematik (ofta kallat AMR – AntiMicrobial Resistance). En viktig aspekt i detta arbete är långsiktigt hållbara ersättningsmodeller som inte driver på försäljningen men som anses tillräckligt attraktiva av läkemedelsindustrin så att de är beredda att ta de investeringar som krävs för att utveckla nya antibiotika, men också behålla de äldre produkterna på marknaden för att säkra en bredd på de framtida behandlingarna.

Denna fråga, bland flera andra diskuterades idag uppe på BMC/SciLifeLab, Uppsala Universitet. Nedan ser ni mitt schema för dagen – mycket intressanta workshops kan jag lova!

AIMday

 

Vill ni ha en introdukton till dessa diskussioner rekommenderar jag er att läsa om DRIVE AB-projketet.

Livstycket bjöd på en härlig upplevelse i förmiddags

Livstycket info

Idag på förmiddagen var jag i Tensta och besökte Livstycket. Jag hade förmånen att få delta i ett projekt på Livstycket, initierat av Riksförbundet HjärtLung. En grupp arabiska och en grupp somaliska kvinnor deltar i ett arbete över ett antal månader där såväl livsstilsfrågor som många andra frågeställningar lyfts. Dagens tema – svensk folkdans – var en del av de mer motionsrelaterade perspektiven.

Bengt spelar på Livstycket

Utöver att spela på min fiol fick jag lära dem att dansa schottis. Otroligt kul, och inte nog med att jag lärde dem schottis – de delade med sig av sina danser. Vi hade helt enkelt en härlig upplevelse tillsammans. Den somaliska kvinnogruppen var faktiskt medverkande i skapandet av en helt ny ”gillesdans” – en schottisliknande variant som vi dansade på hel ring. Jag bör nog döpa den till Schottis på Livstycket. Nu återstår bara att jag skriver en låt som passar specifkt till den dansen – vi sjöng och klappade takten när vi hittade på dansen dag :-)